Co k nám přichází na příští týden od 02. - 08 . 09. 2013 ... ... nebo co nám chce Nebe říct ...

03.09.2013 19:27

 


Co k nám přichází na příští týden od 02. - 08 . 09. 2013 ...
... nebo co nám chce Nebe říct ...
 
.. Srdce se neptá " proč " ? To jen ego má tu potřebu. Srdce nezná strach , to jen rozum ..
 
Milovaní , stále více přicházejí k nám různé podněty , které nás nutí uvažovat , zda to všechno , co se kolem nás děje a čeho jsme součástí jsme si vyprodukovali sami , vyrobili , přičinily se o to. Poslední období změn nám přineslo novou vlnu , na které jsme pocítili příliv nové energie . Vidíme sami , že některé okolnosti našeho života doslova začaly vřít . My sami jsme se stali najednou součástí něčeho , pro nás nepochopitelného . Všude se psalo o příchodu nových energií , kódů , světla. A náš život nabral různé turbulence . Mysleli jsme si - ano , mysleli , že už jsme za vodou , že už je všechno jen samé růžové . Věru ne přátelé . Jsme součástí jednoho velkého dění , kde se vše mění . Světlo , kódy , energie a všechno to nové , co přišlo , si hledá v nás nové místo a stále uklízí . Ještě stále se nám poukazovali věci a záležitosti , které čekaly na řešení. Byly to dost tvrdé odhalení , útoky tmy . Jen proto , abychom mohli podstoupit léčení. Přiznejme si , třeba je zažít i tmu vlastní duše , abychom znovu objevili světlo. To nás znovu nastartuje a dodá nám sílu . I okolnosti světového dění neměli na růžích ustlat . Projevily se věci , které mají dopad na celé lidstvo . Jak jsme se k tomu všemu postavili ? Naše reakce byly různé , abychom si nakonec uvědomili , že celý tento proces je o důvěře . Důvěřovat Vesmíru , Bohu , vedení v sobě . Cože jsou naše chtění proti vyššímu plánu Stvořitele . Celková pointa je přece v tom nedat se zastrašit , znejistit , vyvést ze svého středu a rovnováhy. Ať to jakkoli vypadá , naše úloha je v tom si uvědomit , že jsme vždy v bezpečí , vždy se nám dostane pomoci , je o nás postaráno . Uvědomit si s láskou v srdci , že jsme Božské stvoření a přes lásku v sobě jsme spojený s Ním .
 
Nadcházející období je o naší pokoře . K životu , k naší drahé Gaii , Bohu , Vesmíru , k nám , k našemu bytí . Pokora je to slovo , které si uvedomujme po tyto dny co nejvíce. Jsme součástí jednoho celku , to víme . Jsme zároveň každý samostatná bytost , která svým vlastním vyzařováním vytváří ten celek. Tak jsme součástí jen takového celku , jakými jsme my sami . A tady je řešení a odpověď na naše otázky . Můžeme být a žít v takovém světě , v jaký věříme , jaký si projektujeme v srdci , myšlenkách . Ať je vnější projev naší reality jakýkoliv , důvěřujme v to , co chceme , aby bylo naší realitou . Nedejme se znejistit různými zprávami , zastrašit vizemi hrůzy . Náš Stvořitel nejlépe ví , zná .... nás , náš svět . My jen tušíme . Přes sebe poznáváme Jeho . Projevme tedy pokoru k životu - dostali jsme ho jako dar od Něho . Důvěřujme , buďme v svém středu a přes naše duchovní srdce se můžeme napojit na světlo , energii Stvoření . Všechno , co se děje kolem nás , blízko i daleko , je momentálně naše zkouška. Podlehneme strachem , obavám , nebo budeme důvěřovat ? Neboť ... naše realita nabírá na své reálnosti přesně tím směrem , na který soustředíme pozornost. Pozorností ji generujeme , tvoříme ...
 
Tak zrušme ze své mysli všechny hrůzostrašné vize , všechny obrazy , které nám ubírají energii. Upriamujme pozornost na to , co těší naše srdce a zrak .
Pozor na myšlenky , opravdu mají velkou sílu . Mysleme laskavě , pozitivní. Vždyť co vyšleme se nám vrátí . To je jediný zákon , co je zde od stvoření světa . Zákon karmy , dáš - dostaneš , zaseješ - sklidíš . Platí vždy a stále pro všechny. Takto tvoříme , přes srdce svým vyzařováním . Preseknime všechny strachy a pouta minulosti , vše co nás brzdí. Všechny teď inkarnovány duše se dávno před svým zrozením rozhodli podstoupit tento proces. Slíbili jsme Tam , že to všechno zvládneme a uspějeme . Proto tak přečte srdcem energie , dotýká se nás dění . Často se to v nás bouří , cítíme nespravedlnost . Cítíme , protože si vzpomínáme .... Jsme ti, na kterých jsme čekali . Jsme ti, kteří celým svým bytím tvoří nový svět . Probouzejí se nám schopnosti , které jsme kdysi používali . Stále však cítíme , že to ještě není ono , že něco není ještě projevené , probuzené naplno. Máme v sobě strachy , které nás spoutávají a nedovolují spatřit srdcem . Strachy jsou šířeny záměrně . Je naším úkolem Zde a Nyní toto rozpoznat a důvěřovat . Bez strachu . Tak odevzdejme všechny své strachy do Boží ruky , propouští vše co nás spoutává . Otevřeme srdce , dovolme přijít do něj lásce a světlu . Dovolme si být svobodný . Vše disharmonické , co se v nadcházejících dnech projevuje v našich životech je jen iluze . Iluze , která nás chce ještě držet v zajetí své moci . Ona už ví , že odchází , jsou to její poslední záchvěvy . My se teď a tady rozhodujeme spatřit srdcem a slyšet přes duši vše , co pochází ze světla a od Stvořitele . Abychom byli součástí světa Lásky . Zaměřme se na to , co vyživuje naši duši . Hledejme klid v přírodě , komunikujme s jejím bytostmi . Nezapomínejme také na teplo lidských srdcí . Vědomě vyžarujme kolem sebe přes srdce světlo a lásku , Sirma ji do okolí . Vždyť to znáte , láska se šíří ve vlnách , jako když kámen do vody hodíš .
 
Nechť každý jeden náš den je naší oslavou . Oslavou našeho života , bytí , Jeho . Neboť jsme stvořen k obrazu Božímu . A On je přece láska , světlo. Vždy , když procitneme do nového dne znamená , že máme zase novou šanci ho prožít co nejlépe. Nalaďme se na naši krásnou Gaiu , precíťme ji a poděkujme za hojnost . Vyšlou pozdrav do Zdroje našeho Poznání , Bytí , každý tam , kde to zná . Pitím se přes své srdce na Světlo Stvoření . Precíťme toto všechno , nechme ten pocit vlít do každé naší buňky a kolem nás a vědomě vykročme do našeho krásného barevného dne.
Pamatujme , jsme posly světla , kteří přišli na zem mluvit o lásce , tvořit v ní a jí manifestovat ve svých životech . Kráčejme tedy po naší vnitřní cestě. Její směr ať určuje důvěra , pokora a láska .
Eva Briešková - Elina
 
Pro https://gaia2010.sk/ 01.9.2013 napsala : Elina . Tento článek může být dále šířen , kopírován v nezkrácené , neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely , pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy . Děkuji za pochopení 

 

—————

Zpět