Co k nám přichází ... nebo co nám chce nebe říct tento týden ...

25.09.2013 09:49
 
 
Milovaní , v tomto období prochází naše planeta zem změnami , které všichni cítíme svým způsobem . Ale jsme to i my všichni v této inkarnaci Tady a Teď , kterých se ty změny dotýkají . Jsme součástí tohoto procesu . Můžeme to přirovnat k úklidu . Tehdy třídíme , přehodnocujeme , co se nám ještě hodí a co už ne. Uvolňujeme místo novým věcem , novým energiím . A tak se to děje právě teď na naší planetě av našich životech. Jaksi samovolně se dostáváme do fáze , kdy se více zamýšlíme nad svým životem , nad událostmi , které jsme zažili . Přehodnocujeme vztahy , prostředí kde žijeme , okolí. Vynořují se před námi různé vzpomínky na vše , co nás spojuje s tím , co jsme prožili . Něco je nám příjemné a něco bychom nejraději vymazali z našeho záznamu. Tento proces vyplavování nás má přivést k tomu , abychom si uvědomili a procítili vše , co již s námi nerezonuje . Abychom nechali a propustili bolesti , preliečili všechny rány v nás .
 
Změny se nás dotýkají , je to proces obrody našeho těla , duše. V době zrození jsme prošli procesem , když duše vzala na sebe podobu těla , fyzické schránky . Vtěsnala se do určité formy , kterou si vybrala jako svůj příbytek . Jako místo , ze kterého bude pozorovat a zažívat všechno , co je z hlediska této inkarnace pro ni nezbytné . Má záznam , záznam duše , ze kterého čerpá . Je to záznam z celého jejího času. Obsahuje všechny informace , které jsou pro ni nezbytné . Ona je vždy v kontaktu s tím nejvyšším Světlem . My jako lidský jedinci jsme ztotožněn s tímto tělem , je to náš vnější projev . Využíváme ho každý tak , jak nejlépe umíme . Bereme ho jako naši součást. Něco, co nám výsostně patří .
 
Ono , toto tělo , je schránka , dočasný náš stav v tomto zrození . Proto přistupme k němu s úctou , je to dar . Dostali jsme ho , abychom mohli naplno projevovat přes tělo svou duši a srdce , projevovat Stvořitele v nás . Tělo , tak jako duše má o nás záznam. Všechno to , jak s ním zacházíme , jak k němu přistupujeme si zaznamenává a ukládá . Fyzické projevy v podobě výživy zaznamenává a zpracovává svým vlastním způsobem . To, co je pro něj přínosem nás vyživuje a to , co ho zatěžuje nám časem dává zpět v podobě různých bolestí a potíží. Fyzický projev nesouladu našeho těla však souvisí is příčinami nefyzické . Všechny traumata a věci , záležitosti , které jsme zpracovány , zatlačili kdesi hluboko v nás do zapomnění - vše v nás zůstává a usazuje se , aby se nám to v té pro nás nejnevhodnější chvíli mohlo připomenout .
 
V tomto časovém období dochází na vyšších úrovních k léčení všech záznamů , které z hlediska duše je dovoleno , aby byly preliečené . Všechny duše , které s tím souhlasily a dali povolení mohou projít v tomto čase tímto procesem . Z hlediska lidského jedince jsme dostali povolení , aby každý kdo o to požádá , mohl projít procesem , kdy mu budou odebrány všechny nepotřebné záznamy a preliečené všechny části nás samotných. Na fyzické úrovni se to týká různých bolestí a traumat , které máme ještě nezpracované , zatlačeny kdesi v nás . Dostali jsme se do fáze uvolňování všeho , co nás ještě brzdí a drží , nedovolí nám posunout na naší cestě . Všichni jsme si to zasloužili . Všichni , co toto čtete pracujete na sobě jak nejlépe umíte . Vaše duše a vaše srdce vás vedou , dostává se vám vše potřebné , všechny informace ke vám přicházejí v potřebném čase. Tak i nyní je čas , abychom preliečili všechny bolesti , traumata , strachy a vše , co nás drží v oddělenosti .
 
Máme procítit , že ve skutečnosti jsme s Boží podstaty , kousek Jeho . Naše pravé Já je Božské . Zaposlouchejme se do hlasu našeho nitra a nechme se vést v tomto období . Minulý týden byl o odpouštění a propouštění , tak tyto dny jsou o léčení . Léčení , prosvětlování všeho , co je ještě v nás zraněné . Všechny záznamy, které mají ještě stopy jakýchkoliv bolestí mohou být v tomto období preliečené . Stačí jen požádat . Důvěřovat, že si zasloužíme vždy jen to nejlepší . A s láskou to všechno přijímat. Tento čas využijme jako něco posvátné . Udělejme si takový malý rituál léčení.
Najděme si tiché místo , kde můžeme být sami . Můžeme využít i čas před spaním . Požádejme našich průvodců o pomoc a ochranu. Požádejme je o pomoc v tom , co máme spatřit a pochopit, co nám způsobuje bolesti. Poprosme v tom i AA Rafaela . Jeho léčivá energie nám může být nápomocná .
 
Říká AA Rafael .
Milovaní , vaše zem a vy s ní procházíte obdobím léčení a přeměny všech bolestí , které zde byly kdy zaznamenány . V tomto čase se dostává bytostem lásky a světla , a probíhá léčení u každého jednoho z vás . Jsem vám nápomocný v tomto procesu . Vaše duše spolupracuje na vyšších úrovních a prochází procesem očisty . Vaše fyzická těla zaznamenávají ztížení různých fyzických projevů bolestí , což souvisí z fází léčení. Dovolte léčivému procesu se plně rozvinout . Požádejte o své přeléčení všeho co je dovoleno . Tak se stane formou pro vás potřebnou . Každý podle svého plánu. Nechte mou energii přestoupit vašimi těly a úrovněmi nefyzické a dovolte si zažít spojení , celek jednoty . Nechť všechny vaše části jsou znovu prinavrátené vám do celistvosti . V dokonalém zdraví , harmonii , jednotě se Světlem ve vás .
Tento text je energeticky aktivní .
 
Tento rituál léčení si můžeme každý tak jak to procítíme udělat večer před spaním , nebo v průběhu dne . Vše v souladu s plánem naší duše . Využijme čas léčení. Čas , když jsme pod ochranou a zahaluje nás energie lásky , harmonie , světla.
S láskou Eva Briešková - Elina
 
 
Pro https://gaia2010.sk/ 24.9.2013 napsala Eva Briešková Elina . Tento článek může být dále šířen , kopírován v nezkrácené , neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely , pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy . Děkuji za pochopení .

—————

Zpět