Co k nám přichází od 03.02.2014 ... ... nebo , co nám chce Nebe říct ...

05.02.2014 17:45
 
Milovaní , pomalu propustit poslední zbytky všech nánosů v nás samých , které nám bránily postupovat . Ať už to byly strachy ze ztráty sebekontroly , z ovládání , z nedostatku , z nemohoucnosti nic udělat. Všechno toto nás drželo v zapomnění av nevědomosti . Dospěli jsme však do bodu, kdy jsme se posunuli i kolektivně. Držme si ten správný směr a udržujme optimismus na rtech , protože se máme na co těšit . Tak pojďme na to spolu " kuk " .
Začátek týdne v nás probouzí touhu po neznámém . Můžeme mít pocity, že je čas něco nového začít, ale ještě nevíme co by to mělo být . Třeba se držet toho , že nejprve dokončíme jedno, co máme rozdělané , dejte tomu sbohem . Udělejme rázná opatření , abychom ukončili vše, co je nedodělané , nebo co čeká na vyjasnění . Můžeme být postaven před situaci, která se na první pohled jeví jako složitá . Půjde o náš charakter , naši pravou tvář , o naši zkoušku. Dokážeme stát pevně za svými názory , i když okolí a společnost vyžadují něco jiného ? Pozor na přetvářku a faleš . Zůstaňme ve svém středu , v čistotě srdce a úmyslů. Nedoporučuje se lhát, lež bude spíše odhaleno. Jde nám do života zkouška , nebo poučení z něčeho . Kdo si stále zakrýváme oči před zjevnou pravdou , je čas spatřit věci tak jak opravdu jsou . Začátek týdne nám má ukázat, že vše co není podle našich představ dokážeme změnit vlastním přičiněním , vlastní odhodlaností . Ale jen když máme srdce a rozum v rovnováze . Mysleme tak , jak chceme, aby bylo.
Střed týdne nám přináší nové zprávy i mírně pokušení. Bude prověřený náš charakter , naše trpělivost a náš skutečný zájem pokročit . Všechny překážky, které nám přijdou do cesty jsou naše výzvy a nové úkoly, které prověřují naše slabosti, zda jsme již dostatečně imunní vůči pokušením . Vede nás to k tomu, abychom mohli překonat sami sebe. Mírné obtíže srdečně cévního systému , bolesti hlavy signalizují , že nemáme tlačit na pilu tam , kde jsou dveře i tak zavřené. Máme hledat jiné východiska , jiné cesty a jiné možnosti . Nové nápady k nám přicházejí . Možná nám bude chvíli trvat, než nám to docvaknout , že je čas přehodit výhybku na jinou , novou kolej . Můžeme zakusit pocit úlevy , osvobození , spadne nám kámen ze srdce . Obavy z nových kroků nás ještě mohou držet ve strachu, Vyčkejme tyto chvíle , dopřejme si čas se aklimatizovat . Čas přeje v tomto případě odvážným .
Konec týdne nám přináší mírnou melancholii . Nepoľavujme v názorech, ani v rozdělaných aktivitách. Dejme věcem čas a volný průběh . Pozor na falešné sliby , přetvářku , bude se prověřovat charakter ve vztazích. Každý zůstaňme ve svém středu , nedejme se " vytočit " zapáračmi . Může nás někdo chtít vyvést z naší rovnováhy. Nemějme to nikomu za zlé. Vždyť je to jen naše zkouška. Svět kolem nás se hemží našimi učiteli a těmi, kteří nám napomáhají v našem růstu . Buďme vděčný za všechny zkoušky a zrcadlení . Jde o nás . Konec týdne můžeme využít k úklidu fyzickému, i tam , kde je třeba prosvětlit a provětrat vnitřní hodnoty a charakter. Kdo a co v nás nám ještě brání žít život na plno ? Uvolněme všechny strachy a obavy , opravdu jsou zbytečné. Jediné na čem skutečně záleží je naplno prožitý přítomný okamžik . Naplno znamená v lásce, čistotě záměru , při plném VĚDOMI .
Celkově energie tohoto týdne jsou léčivé v aspektu vnitřní muž a vnitřní žena. Můžeme být postaven před skutečnosti, když budeme muset obstát naši pozici přes srdce , ne přes ego . Dochází k Ztělesněná snů a přání u těch , který se nebojí snít a vysílat své požadavky do Vesmíru . Pamatujme na zákon rovnováhy, dostaneme vždy tolik, kolik vyšleme . Léčení na úrovni duše je podporováno prací na sobě samých. Podvědomé vzorce a programy jsou uvolňovány . Potřebná je však vědomá práce každé lidské bytosti . Co by nás mohlo trochu zdržet v pokroku jsou naše strachy a pochybovačné myšlenky.
Z pohledu Vyššího plánu je v těchto dnech potřebné práce všech pracovníků světla na globálním čištění od radioaktivity . Potřebné články a info jsou již na netu . Pracujme každý individuálně , srdce nás povede . Každý jeden jsme potřebný ještě v tomto procesu. Nespoléhejme se na toho druhého , zde je zapotřebí každá lidská bytost . V uplynulých dnech byly energie náročné, vyčerpanost a střídání nálad nám dali zabrat . Nastává mírný útlum a ústup obtíží. Můžeme pociťovat ještě zátěž z vylučování toxinů , pijme dostatek vody .
Praktické rady : požádejme energie AA Sandalfona o pomoc v tomto období . Také AA Haniela a AA Raziela . Přichází k nám v tomto období energie tvoření. Vyšle záměr , Sněte , plánujme . A uvolní vše do Vesmíru , Bohu . Ať vědí o našich snech . Dovolme ať nám pomohou v tom , v realizaci a zhmotňování . Pamatujme, že my jsme první v pořadí . To znamená, první energie jde vždy od nás . Jak myslíme , jak jednáme se nám vrátí . Je nutná v tomto období práce s krystaly Matky Země , uzemňujme se , pijme dostatek tekutin , dopřejme si lehčí stravu . Může se nám v těchto dnech dostat podpory, kdy nám budou ukázány skutečnosti o naší hvězdné rodině, o našem původu - vše na požádání. Každý kdo si je vědomi práce na sobě může žádat a prosit o vhodného učitele . Ke každému přijde přesně to , co potřebuje .
Je důležité, abychom si uvědomili, že tato doba je doba o nás samotných , že nikdo za nás nic neudělá . Přistupme opravdu zodpovědně ke svému životu, zdraví , práci , zejména práci na sobě . I ti, kteří máme finančních prostředků tak akorát , máme svůj Zdroj v sobě . Můžeme i vlastním prostředky získat poznání a znalosti . Vše je v nás samých , odpovědi na všechny otázky . Zde je jediná rada nad zlato : " vyšlo čistý záměr, že chceme na sobě pracovat , že chceme zároveň pomáhat i naší Matce Zemi - jsme jí to dlužen, tím zároveň pomáháme každý každému. Dostane se nám pomoci , odpovědí, vedení. Mysleme tak jak chceme, aby bylo. Neboť ono to už JE .
Krásný týden realizování svých snů a přání nám všem přeji
S láskou Elina
Pro https://gaia2010.sk/ 2.2.2014 napsala : Elina . Tento článek může být dále šířen , kopírován v nezkrácené , neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy . Děkuji za pochopení .

—————

Zpět