Co k nám přichází od 16. - 22.09 . 2013 ... ... nebo , co nám chce Nebe říct ...

16.09.2013 19:08
 
Milovaní , přicházíme sem na tuto naši krásnou planetu , abychom si zde splnili určité úkoly , zvládli všechny zkoušky , které si naše duše vybrala . Ne vždy je to však snadné. Někdy procházíme obdobími , které jsou pro nás více než složité. Často nezvládáme úkoly , z úst nám vycházejí slova, která směřujeme Bohu , Vesmíru a všem dokola . Hledáme , kdo je asi tak zodpovědný za náš život , za všechno , co v něm prožíváme . Hledáme viníka . Ale ať hledáme jakkoli , nenacházíme ho ve vnějším bytí , životě. Není to nic a nikdo , kdo je mimo nás samých . Říká se , kdo hledá ten najde . Ano , i zde v tomto případě platí toto tvrzení . Ale najde jen ten , kdo " udržuje krb svých myšlenek čistý" av tichu svého nitra poslouchá odpovědi. Pak se k nám dostane to , co máme vědět a slyšet . Přichází k nám procitnutí a uvědomění .
My jsme si vybrali tento život i úlohy v něm. Zbývá nám jediné , přijmout výzvy života , všechny úkoly a zkoušky. S pokorou v srdci přijmout vše , co hlavou , rozumem nemůžeme pochopit. Hlava je často oddělena od srdce , a srdce je ten klíč ke všemu . My jsme projev Boha v tomto zrození . Přijměme to vše s pokorou a důvěrou v srdci . My máme svobodnou vůli a pomocí svého srdce můžeme tento náš život a svět vytvářet tak jak chceme . Minulost nás často pronásleduje jako stín . My sami ji živíme a dáváme jí energii tím , že si ji neustále připomínáme , vzpomínáme . Ano , vzpomínky jsou dobré pro něco . Zároveň víme , že co vyživujeme svou energií , to roste . V nás to udržujeme svou pozorností . Pak se divíme , jak nás stále pronásledují stejné situace v životě , stejný partneři , stejné zkoušky . Totéž zažíváme z jinými osobami. Ale proč , ptáme se stále dokola . Strach . Je to on , co nás drží pouty k minulosti . Bojíme se přiznat už jen to , že ho máme , že nás často ovládá . Bojíme se rozchodů , odloučení . Jsme ve vztazích , které nás zraňují , berou nám energii. Bojíme se osvobodit , protrhnout nemocné pouta . Řekneme si , nějak bude , vydržíme . Zvykli jsme si i na tu bolest . To je to , co známe . Bojíme se změn.
Vždy , když něco pustíme , to staré , může k nám přijít něco nového . Nové energie , vztahy , příležitosti. Co když to nové je pro nás ještě lepší , než dosud ? Bojíme se propustit všechno staré , nemocné , které známe . Bojíme se odpustit , propustit , nechat jít svou cestou. Vždy vše co odchází nejvíce ještě bolí , ale to je zase strach v nás , což způsobuje bolest . Jsme ve starém programu. Srdce i říká , že máme přerušit staré vazby , ale rozum často pochybuje. A my jsme mezi dvěma polohami a nevíme se rozhodnout . Nevadí , že to bylo tak dosud. My jsme tvůrci svých životů a Tu a Nyní se můžeme rozhodnout tento život změnit . Precíťme sami sebe , kdo jsme ? Jsme Boží děti , jsme zde na naší Matce Zemi , máme podporu od obou . Jsme celistvý . Jsme všechno , co chceme být . V jednotě s Bohem , Vesmírem . Dovolme si vidět vše potřebné , uvidíme to , co nás obírá o energii , co nás brzdí. Dovolme si znát všechno to , co je třeba nám znát . Poznáme to , co nás posouvá , i to , co není s plánem naší duše . Poznáme hlavně sami sebe. Dovolme si procítit to , co je potřeba , abychom cítili . Spájajme se se svými průvodci , přírodou , Matkou Zemí , vesmírnými rodinami . Jak se říká , každý tam kde mu srdce piští . Preciťujme srdcem všechna slova , které k nám plynou , všechny vnímání a podněty. Vždy budeme vědět , co máme a smíme , srdce nám vždy odpoví .
Každý jeden máme v sobě otisk Stvořitele , který nám dal do vínku - obsahuje to naše DNA - schopnosti a danosti , které můžeme používat v běžném životě . Máme si vzpomenout . Různé schopnosti nejsou jen pro hrstku vyvolených , máme je všichni . Jediné , co je potřeba , zasloužit si , abychom je mohli používat. Zásluhy ne světského charakteru , ale zásluhy srdce. Znamená - žít svůj život v souladu s Božími zákony , zákony Vesmíru , Stvoření . Nazvěme je jako chceme . Pokud žijeme podle nich , pak se otevírají dveře před námi a dostávají se nám odpovědi pomocí všech těch věcí - jasno - vedení , vidění , slyšení . Můžeme použít i slovo " intuice " . Ta funguje, když máme zapojeny srdce . Cítíme ním, slyšíme , vidíme , víme . Nyní přichází doba , kdy k nám " Z Nebe " přicházejí dary. Otevírají se dveře pro ty , co si dovolí osvobodit se od starých vazeb , omezení , programů a dovolí si s láskou v srdci přijmout vše , co k nám přichází . Už jsem jednou psala , každý dostane dar . Zkuste si požádat o ty dary , úkoly. Přijdou k vám formou různých nápadů , vnuknutí . Nové myšlenky , nové směřování . Vše záleží od nás samých. My jsme zde pevně na zemi , v náručí naší Gaii . Ona je naše matka . Jsme v bezpečí . Dává nám všechno , co potřebujeme . Preciťujme ji jako své tělo , dělejme tak , aby i ona byla vyživována . Námi, našimi energiemi. Tento týden je úplněk , využijme ho na očistu . Můžeme začít od sebe , odlehčuje svou stravu , dopřejme si očistný koupel . Pokud půjdeme do přírody Dívejme se , kde je třeba posbírat nějaké odpadky , kde naše matka potřebuje naši pomoc . Můžeme se sami ptát našich průvodců , kde můžeme být nápomocný . Uvidíme , že nás tam pošlou . Najednou budeme chtít jít někde jen tak . A to je to . Přijmout dary , ale ptát si i úkoly.
Každý jeden kolem nás má otisk Boha , každý jeden je hodný jeho lásky . Vše , co nás jakoukoliv formou irituje , vyvolává v nás nesoulad , je to , co je třeba v nás přeléčit . Abychom si uvědomili a procítili , že opravdová láska je bez podmínek . Jednoduše JE . Tak naslouchejme své tělo , co nám chce říct. Stejně , naslouchejme naše srdce , kde chce přeléčit a co . Vždy dostaneme odpovědi. A s důvěrou a láskou odevzdejme všechno. Vždy se stane tak jak mám být . V souladu s plánem naší duše .
AA Michael :
Milovaní , propusťte všechny strachy a obavy , pouta co vás zdrží , svazují . Odpusťte vše , co je třeba. Staré křivdy a nepravosti , bolesti nechte odejít. Jste to vy , kdo si dáváte svobodu , kdo sami sebe můžete ozdravit , přeléčit , osvobodit . Jste to vy , kdo sami sobě dáváte lásku , světlo. Jste to vy , který pouštíte k sobě přes své srdce - Boha , světlo , lásku. Odpusťte hlavně sami sobě . A dovolte si splynout v náručí Matky , Otce . Jste v bezpečí , jste pod ochranou . Máte u sebe plno nebeských pomocníků , ochránců. Máte však svobodnou vůli . Vy sami jste ti , co rozhodujete . Bůh nemá ruce , jen ty vaše . Vše , co vyvěrá ze srdce a směřuje k Bohu se k vám navrátí ještě větší energií , jakou to vyšlete . Vysílejte lásku , vysílejte světlo. Kdo požádá o pomoc , dostane se mu odpovědi. Přes srdce .
Doporučení : Sepište si inventuru života , vzpomeňte si na všechno , co vás drží - vztahy, práce , události minulosti , vše co je nefunkční . Vědomě prociťte svá slova .. odpouštím , propouštím , odevzdávám . S důvěrou mě požádejte o pomoc a nechte to odejít . Vše v souladu s plánem vaší duše .
Odpouštím vše , co je třeba odpustit . Propouštím , pouštím od sebe vše , co je potřeba pustit . Děkuji všemu a všem , který mi dosud pomáhali na mé cestě as láskou propouštím to , co v mém životě splnilo svůj účel . Ať se děje vše v souladu s plánem mé duše . Ve jménu světla a Lásky . Tady a teď .
Tento text je energeticky aktivní . Věnujme si chvilku , precíťme srdcem , dejme si čas na ten proces. Pokud přijdou slzy , nechme vyplavit vše potřebné . Dovolme si být svobodný , uzdraven , celiství . Ve jménu světla a lásky .
Zapáľme si svíčku , můžeme použít i slova ... promiň , prosím odpusť mi , děkuji , miluji tě ... Přečíst několik minut . Uvědomujeme si a přečetl, že jsme celistvý , Jsme Láska .
S láskou pro vás
Elina - Eva Briešková
 
Pro https://gaia2010.sk/ 16.8.2013 napsala : Elina . Tento článek může být dále šířen , kopírován v nezkrácené , neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely , pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy . Děkuji za pochopení .

—————

Zpět