Co k nám přichází od 20.01.2014 ... ... nebo , co nám chce Nebe říct ...

20.01.2014 19:01
 
 
Milovaní, přichází čas, kdy my jako lidské bytosti si máme uvědomit, že nikdo za nás nic neudělá . Jen my sami máme v rukou naše životy . Události a skutky našeho života jsou jen výsledkem našich předešlých , jakož i nynějších rozhodnutí. Ale všechno máme stále před sebou . Stále máme příležitost, pokud ráno otevřeme oči , dělat věci lépe . Všechny naše dosavadní rozhodnutí byly správné v daném okamžiku. Podívejme se, jak můžeme usměrnit naše rozhodnutí následující týden. Neboť jak se říká : Bůh nemá ruce , jen ty naše .
 
Začátek týdne nám přináší uklidnění na duši , v našem srdci . Zklidnění po zdravotní stránce , i zmírnění psychických obtíží. U těch, kteří jsme zažívali rušný uplynulý týden je to fáze uvolnění. Léčení na všech úrovních . Fáze výdechu . Mírné potíže mohou přetrvávat u lidí, kteří tvrdohlavě jdou za svým cílem. Ne přes srdce , ale přes široké lokty . U těchto může nastat fáze vzdoru , nebo vnitřního neklidu . Nervozita je jen průvodní jev . Když naše nitro dává signály , že máme přenechat vládu srdci. Kteří chceme diktátorsky prosazovat své názory tam kde žijeme , budeme muset upustit od svých tvrdých požadavků. Začátek týdne napomáhá odhalení pravdy . Pravda a spravedlnost zde vítězí . Některé věci se nám vyjasní , dospějeme k řešení.
 
Střed týdne nám nastoluje demokracii a střízlivé myšlení . To znamená , vše, co jsme dosud nestíhali udělat se ukáže jako nepodstatné. Ve vztazích si dejme pozor na prázdnotu , tam kde to vázne se to může ještě více vyhrotit . Neutekajme před rozhovorem . Jazyk a řeč mají v těchto dnech zelenou. Řečí svého srdce a milým slovem můžeme hodně změnit , hodně věcem napomoci k řešení. Všechny zkoušky a obhajoby , kde je potřebná řeč , mluvené slovo mají požehnání . Ale vědomosti si máme doplnit, pokud nás čeká zkouška. Nic není zadarmo . Vše si třeba zasloužit . Pečené holuby z nebe nepadají . Kdo chce riskovat , může uprostřed týdne. Majetkové záležitosti , pracovní příležitosti a vše, co se týká obchodu se podaří dořešit . Nevyplatí se však riskovat s financemi . Zde je opatrnost na místě. Strážme si finance na jiné časy . Můžeme dostat zprávu, která nás potěší , pokud jsme byli upřímný k sobě . Kdo jsme se spoléhali na lež, přijde k odhalení . Také, kde ve vztazích je neupřímnost , mějme se na pozoru . Nevyplácí se . Je třeba přehodnotit svůj postoj. Upřímnost nadevše .
 
Konec týdne nás může přistihnout v mírném zeslabení . Kdo řešíme věci , kde je třeba se soustředit, dotáhněte je do konce. Nepoľavujme před cílem . V rodinách se uvolní atmosféra, trochu nedbalosti nezaškodí . Popustit uzdu . Ať si i naši blízký odpočinou , nemusíme mít všechno a všechny pod kontrolou. Každý , kdo si tvrdošíjně stojíme za svým budeme muset přehodnotit své postoje a názory . Pokud cítíme, že se lidé od nás odvracejí , zkusme hledat v sobě, proč tomu tak je . Vše, co jsme dosud neměli vyřešeno ve svém srdci nás teď trochu obere o spánek , je třeba to ukázat na světlo . Sami sebe můžeme po tyto dny pozvednout do vyšších energií , pokud dokážeme přiznat barvu a pravdu před světem . Hlavně však sami před sebou . Faleš a přetvářka je více pod drobnohledem . Pozor na ledviny, močové cesty a funkci jater . Zažívací potíže mohou být tam , kdo nedokážeme strávit vlastní nemohoucnost . Nebo nevíme přijmout, že někdo je lepší než my . Stále platí, že Bůh má jen naše ruce . Pokud něco chceme, zkusme se o to přičinit my sami . Nečekejme , že nám něco padne z nebe . Nebe nás podporuje na každém kroku , ale ty nitky k událostem máme v rukou my sami . Tak nenechme nic náhodě , neboť ty přece neexistují. Vezměme rozum do hrsti , srdce do dlaně a vykročme za svými sny a touhami . To nebe se pak postará o pomoc. My však musíme udělat první a rozhodný krok.
 
Všechny plány a záměry, které jsme zadali do Vesmíru , Bohu od začátku měsíce se načetly , začalo se zadávání nových úkolů do databanky Vesmíru . Všichni, kdo s čistým záměrem jsme vyslali své požadavky dostaneme odpovědi. Platí zde však opravdu čistý záměr bez přikrášlování , bez straně parazitovat na úkor druhých. Zde platí , i ten soused vedle mě je také Boží tvor . Neboť co dopřejeme druhému , sami sobě přejeme . Na světě je opravdu hojnost a místo pro všechny. To si pamatujme . Pokud chceme řád kolem sebe, poupratujme si nejprve u sebe , ve vlastní hlavě, ve vlastním nitru. Pak můžeme chtít, aby to bylo i kolem nás . Neboť jak dovnitř tak i ven . Vše je zrcadlo našeho vnitřního stavu . Buďme trpělivý v každém jednání a řízení. Mysleme tak , jak chceme, aby bylo. Stále máme všichni šance a rovné příležitosti . Čas však přeje připraveným .
 
Z pohledu Vyššího plánu zem přešla pod ochranu nejvyšších světelných planetárních systémů . Dostalo se nám požehnání av této době probíhá dočistievanie na úrovních, kde jsme měli poslední vinu . Svět se stává více barevný . Vidíme to jen ti, kteří chceme vidět . Kdo chce vidí si své šedé barvy. Pomalu a jistě se mění planetární rozdělení. Setkáváme se stále více z informacemi o jiných světech , bytostech . Třeba se mít na pozoru , protože každý si přitáhne to , co vyzařuje . Matka zem souhlasila s úklidem. Přenechejme svobodu každé duši , co se rozhodla jít jinam . Stále více bude odhalována korupce v institucích , na úřadech a náš finanční systém také čeká změna . Staré ať odchází. Vždyť přichází nové . A to nové je jen takové, jaké dovolíme, aby bylo. Podle našich myšlenek ať se nám stane .
 
Celkově energie nadcházejícího týdne jsou léčivé v aspektu zranění duše z minulých inkarnací . Preliečené jsou bolesti ze ztráty svéprávné , dokončuje se přerozdělení úkolů. Vícero dostáváme nové informace psaním channeling , malováním obrazů. Každý si přitáhneme to , co potřebujeme . Zapisujme si sny, informace jdou každému tak jako třeba. Komunikace se svou světelnou rodinou , rodinou duše. Nová přátelství a staronové partnerství na nové vibrační úrovni . Všechno chce čas, důvěru a ochotu pracovat na sobě . Tak s chutí a odhodláním do toho .
 
Praktické rady : Tento týden oprášme naše očistné texty . Léčivé energie AA Rafaela a Gabriela jsou nám nápomocné. Využívejme co nejvíce léčení různých forem energií , např. . energie křišťálů , zvuků, barev, atd. .
 
Přeji nám všech klidný a na zkušenosti bohatý týden .
S láskou pro nás Elina
 
 
Pro https://gaia2010.sk/ 19.1.2014 napsala : Elina . Tento článek může být dále šířen , kopírován v nezkrácené , neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy . Děkuji za pochopení .

—————

Zpět