Co k nám přichází příští týden 09. - 15. 09. 2013 ... ... nebo , co nám chce Nebe říct ...

10.09.2013 19:22
 
 
Milovaní , víte jakou úlohu má naše tělo v procesu cesty naší duše ? Naše tělo je chrám naší duše , přebývá tam v tomto zrození . Přes toto tělo zažívá různé zkušenosti . Plní úkoly, které si předsevzala . Ona ví , kde má jít a s kým . Tělo je jen nástrojem , nástrojem Božím . A skrz toto tělo se duše projevuje a dává do všeho toho projevu otisk Boha . To však může , jen když jí to my sami dovolíme . Když přestaneme všechno řešit rozumem , přehodnocovat přes čísla a matérii . Nastal čas , kdy prošla doba , kde platily matematické tabulky , výpočty a předpoklady . To bylo v době vlády lidského ega . Nastala doba , Zlatý věk se tomu říká , když do popředí se dostává lidské srdce . To je spojeno s naším duchovním srdcem , nulovým bodem , kde jsme napojen na Zdroj , Boha , lásku a všechno to , co nás povznáší . V tom jediném bodě je všechno ukryto .
Naše inkarnace na této naší krásné planetě není náhodná . Vybrali jsme si to tu , abychom mohli právě přes toto tělo projevovat Boží otisk do všeho , co tvoříme . Naše Gaia nás sem všech přijala jako své děti a důvěřuje nám . Jsme už natolik laskavý a uvědomělý přes srdce , že procítíme všechny její bolesti , které ona musí strávit . Nese naše těla a trpělivě čeká , kdy se vzpamatujeme . Dává nám každý den novou šanci , abychom vždy mohli kráčet po ní s láskou k životu a všemu stvoření . Zná tlukot každé duše , která je zde nyní . Vypráví její řečí . Ví , jaký je její životní plán. Stačí procítit , jak vše probíhalo dosud. Kolik bláta a špíny musela nést , přihlížela se našemu počínání . Trpělivě čekala . Dostali jsme se do společného bodu, my jako lidé , její děti a ona naše matka Gaia . Do bodu, kdy společně můžeme vykročit vstříc nové přítomnosti přes naše srdce . Zbavujeme se starých programů. Tím , že jsme dosáhli vyšší stupeň procítění , máme možnost dosáhnout stavu , kdy jediná myšlenka je nástrojem tvoření naší krásné přítomnosti. Všechno staré , nepotřebné však máme a musíme propustit . My , tak jako ona . A jistě vícero poznáme , že ten proces je mnohdy bolestivý . Zbavme se strachu z nepoznaného , nechápme vše jen hlavou . Je mnoho obrazů , jejichž řeč rozumu nic neříká . Lež srdce je ten správný klíč . Naše Gaia nám chce mnohdy říci hlasem našeho srdce to , co ji bolí a trápí . Tolikrát chce zakřičet , zastav se člověče a vzpamatuj se . Chce ai tak dělá, ale my jí nerozumíme , neslyšíme její volání . Neboť ještě někdy jako kdybychom spali a jsme zahlcen vnějšími vjemy , které nám zbytečně odebírají energii a také čas. Jsou zde již někteří , probouzející se jí děti , které již slyší ai cítí toto volání . Poslouchejme jejich zprávy, které nám prodávají , naslouchejme srdcem tyto odkazy od ní . Je živá tak jako my , má duši tak jako my . Jsme jedno. Ona vyživuje nás a my ji. Ve všem však má být symbióza , souhra , harmonie . Pokud něco bereme , třeba poděkovat láskou za přijaté dary . Všechno to , co máme v této hmotné realitě , máme z jejího klína. Tak vyšlo lásku a slova díků na její adresu. Procítění přes srdce k nám přinese uvědomění , že jen spolu můžeme kráčet společně si pomáhat na silnici i ve vývoji . Máme si uvědomit , že jsme živé a světelné bytosti . Přijímáme jídlem , vnějším kontaktům různé energie , které nás naplňují. Záleží od přijaté potravy , energie , čím nás naplní . Zda je skutečně živá , zda nás vyživuje nebo jen drží při životě . Vše , co přijímáme přes sebe , zanechává v nás stopy . Každý jeden kontakt z okolím . Proto si vybírejme srdcem , co vezmeme k sobě , aby se to přes nás přefiltrovali . Lidé , rozhovory , vnější podněty , všechno nám dává něco , z čeho potom čerpáme . Tak pečlivě selektujme a trieďme , nikoli rozumem , ale srdcem. Jsme citlivý již na energie , které s námi nerezonují . Cítíme se zahlcen , bez síly , energie. A to je přesně to , co nám chce i naše Gaia říct. Vybírejme srdcem všechno a jen opravdu to , co nás obohacuje , naplňuje , vyživuje naši duši . To vše nás povznáší , zvyšuje naše vibrace , naplňuje nás světlem. A čím více světla přijmeme my do svého bytí , tím více se skrz nás dostane k ní , Gaii . Přes nás a naše srdce . Je těžké přes rozum pochopit , že všechno to , co nám kdysi bylo blízké , a už to s námi nerezonuje , že to máme propustit ze svých životů. Ať už to je naše blízká rodina , přátelé . Ale každý si vědomě vybíráme , zda chceme kráčet dopředu a jít cestou srdce , nebo zůstat stát . Tak nebraňme procesu vývoje a dejme svobodu i našim blízkým . My si tvoříme svou vlastní přítomnost a každý dělá tak jak to cítí . Žádné slzy a pláč nepomůže , jít proti procesu se nedá. Je to zbytečně bolestivé pro všechny. Stvořitel nejlépe ví , že ona jako planeta a my její děti , jsme si vybrali společnou cestu . Právě teď v této době si to máme uvědomit . Procítit srdcem , duší .
Vybrali jsme si odpovědnou , odvážnou roli. Vybrali jsme si , protože jsme věděli , že to zvládneme . Opravdu, my v této inkarnaci jsme ti , na kterých jsme čekali . Je čas začít každý za sebe dělat co nejlépe . Vědomě a každý den se rozhodovat srdcem .
Ptejme se sami sebe , svého nitra , což je v našem plánu každý jeden den . Dostaneme odpověď. My si uvědomujeme , že máme v rukou hodně, že jde opravdu o velkou věc . Nic není náhoda .
Když otevřeme oči , poprosme , požádejme Vesmír , Boha o vedení . Každý ten svůj Zdroj , který je mu blízký . Poprosme o pomoc , ptejme si úkoly . Čím můžeme být užitečný , prospěšný . Rovněž se nalaďme na naši drahou Gaiu . Vyšla její lásku , poděkujme za všechny dary a požehnání , poprosme o hojnost . Stejně si ptejme úkoly , čím můžeme být oporou . A dostaneme odpovědi. Nemějme velká očekávání , nemusíme právě vynalézt " žárovku " ani nic podobného. I malý čin je velká síla , která hýbe našim světem . Naše Gaia nám odpoví . Vím , právě nyní máte myšlenky , jako " já " malý člověk můžu pohnout velkým světem ? Právě tak , že se soustředíme přes srdce na svůj malý svět , ve kterém můžeme být nápomocný , který si právě tvoříme . S láskou přes srdce , a tím malým činem vyšleme energii do okolí . Když budeme vícero takto tvořící , naše energie se spojí , znásobí . A to je ta energie tvoření . Přes naše srdce se spojíme se srdcem naší Gaii a společně si tvoříme krásnou přítomnost. Důvěřujme , nebojme se , zbavme se všech strachů a omezení. Vždyť víme , že omezení jsou pouze takové, jaké si sami nastavíme . Začněme poslouchat své nitro a přestaňme hledat tam , kde nic není .
Teď se chvíli stíšme , do svého nitra , našeho středu. Vyšla naši lásku ze srdce do středu naší Gaii , spojme se , precíťme její dech , tlukot srdce , energii. Precíťme , že je stejně živá bytost tak jako my . Přes tuto lásku jí poděkujme za všechny dary , požehnání , kterých se nám dostává . Ještě zůstaňme v tom tichu a Naslouchejme - co nám říká ? Přes naše srdce dostaneme odpovědi. Takto , přes srdce se s ní můžeme spojovat kdekoliv.
Pro všechny , kteří to tak cítí říká Gaia :
Jděte všude tam , kde vás srdce povede , a dělejte vše tak , aby každý jeden váš čin vyvěral ze srdce a dotkl se přes lásku každé jedné bytosti . Jste Láska , jste Světlo. Jste Všem . Máte v sobě Boží otisk . Jste poslové světla. Šiřte toto poselství přes sebe , ať se rozšíří všude tam , kde je to potřeba . Nelekejte se překážek a omezení .
Každému , kdo požádá dostane se pomoci a požehnání .
Tento tex je energeticky aktivní . Přijměte všechno to , co vaše duše potřebuje vědět , znát .
Elina - Eva Briešková
 
Pro https://gaia2010.sk/ 01.9.2013 napsala : Elina . Tento článek může být dále šířen , kopírován v nezkrácené , neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely , pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy . Děkuji za pochopení .

—————

Zpět