Co k nám přichází příští týden od 26.08. - 01.09.2013 ... ... Nebo co nám chce Nebe říct ...

26.08.2013 23:20
 
 
Milovaní, dnes začnu citací, který jsem našla v jedné knize: "Všechno, o co upřímně a otevřeně prosíte ... mým jménem - dostanete. Doposud jste to neudělali ... prostě bez skrytých pohnutek a nechte se obklopit odpovědí, na které vám záleží - nechte svou touhu, aby vámi pronikla a vaše radost bude naplněna. "
... A teď chvíli zavřete oči, nechte tato slova ve vás rezonovat, ať se vpijí do každé vaší buňky, ať si je zapamatuje.
Krásné energie přestoupili naše těla a vpila se do celého našeho bytí. Nezanechaly jediné volné místečko. Načetli jsme nové světelné kódy, vše si v nás hledá nové místo. A je zcela zřejmé, že i my sami hledáme naše nové místo v životě. Hledáme sami sebe. A při tom hledání se námi prolínají a vynořují různé touhy a sny. Jsou naší součástí. Ne vždy se nám je daří splnit. A přitom je to tak jednoduché. Již výše zmíněný citát z knihy nám poukazuje na to, že je důležité prosit správně. A důvěřovat. Vždyť další slova říkají ... "dle vašich myšlenek ať se vám stane". A o tom je nastávající období. Jak lidský jedinci si máme uvědomit, že jsme tvůrci svého světa a své reality. Jsme tvoriteľmi, nikoli však pány tohoto světa. Náš svět, toto zrození je symbióza, úžasný celek více harmonizujících organismů - jednotlivých celků, který každý za sebe žije svůj život. A tak v tomto Zde a Nyní si uvědomme, že jsme jedinečný, krásný a světelný.
Náš Stvořitel nám dal naši svobodnou vůli a chce, abychom našli to světlo v sobě, aby náš svět byl propojen láskou a světlem přes srdce každé bytosti. To se může stát jen tehdy, když si uvědomíme, že zde nemá místo nenávist, zloba, závist a všechny ty energeticky snižující vibrace. Máme si konečně uvědomit a také procítit, že jsme sami sebe uvrhli do tmy, abychom mohli povstat do světla. S pomocí Jeho a nás, společně. Tyto dny nám přinášejí uvědomění a procitnutí. Jsme tvůrci svého světa, jsme dokonalý každý jeden, jsme světelné bytosti. Zasloužíme si jen to nejlepší. Chce to pro nás náš Stvořitel, tak si to konečně přiznejme i my, že si to zasloužíme.
Je načase, abychom představili naše vnímání a začali vědomě vyzařovat a prociťovat srdcem to, co si ve svých životech přejeme zažívat. Načtené kódy ze Zdroje nám tento proces jen usnadní. Vše co potřebujeme, je si uvědomit, že jak Jeho děti - děti světla máme v sobě ukryté poznání Jednoty. Máme si uvědomit, že jakkoli vypadá právě teď naše realita, je to jen momentální stav. My můžeme krůček po krůčku všechno změnit. V souladu s plánem naší duše je naše pokroky pod ochranou světelných bytostí. A ten správný záměr udává tomu patřičný náboj. Je to zase pro nás určitá lekce, zda důvěřujeme tomu procesu, jehož jsme součástí. Sami sebe studujeme a poznáváme, když přes vlastní ego se dostáváme k odpuštění a prosvětlení všeho, co nám dosud bránilo v našem osobním pokroku.
Stále jsme na cestě. Věnujme čas poznávání sebe, abychom sami zjistili, že můžeme a smíme vše v souladu s naším plánem. Všechno, co máme udělat je se vědomě rozhodnout, že chceme, a co vlastně chceme. Precíťme srdcem a celým svým bytím, že opravdu můžeme. A smíme. Je čas skončit se vymlouvat na všechno a na všechny, za svůj život si můžeme jedině jen my sami. Nezáleží na tom co jsme prožili a jaký jsme byli, je to minulost. Není to nyní podstatné, jediné na čem teď záleží, je to, jak se rozhodneme, že chceme aby vypadal náš svět. Odpusťme, propouští staré vazby, pozůstatky pout, co nás drží. Vykročme do našeho krásného, ​​úžasného vysněného světa. Poprosme našich průvodců, vědomě.
V předešlém článku jsem psala, že každý dostaneme to, co nám napomůže v dalším procesu. Každý jsme mohli požádat o pomoc. Dostáváme pomoc formou přesně takovou jakou potřebujeme. V těchto dnech jsou k nám přiřazeny nové úkoly a průvodci. Máme možnost požádat o pomoc formou výuky, vedení, které však máme v prvé řadě v sobě realizovat. Přes toto vedení k nám promlouvají naši průvodci, kteří jsou nám nápomocni v tomto období. Každý můžeme požádat o pomoc, o učení, o prosvětlení a vše, na co si jen vzpomeneme. V souladu s plánem naší duše se nám dostane potřebných informací. Pokud souhlasíme s pomocí, která přichází ve jménu Nejvyššího dobra, tak přejdeme lekcemi, které nám ukážou další možnosti našeho Já.
Žijeme v přátelském světě, žijeme v souladu s plánem naší planety a vše vytváří jednu krásnou harmonizující a prosvětlenou realitu. Přesně takovou, jakou chceme, aby byla - ona vlastně už je. Nečekejme na převratné změny, které za nás někdo udělá. Neočekávejme, že ráno vstaneme z postele a všechno bude jinak. Bez vlastního přičinění zůstane vše jako dosud. Můžeme však změnit naše vnímání všeho, naší práce, našich vztahů, vlastního života. Toto vše můžeme začít vnímat našimi novými očima. Vždyť Stvořitel tak velmi chce, abychom zažívali jen to co obohacuje a vyživuje naši duši. Tak si to dovolme i my sami. Přenechejme strachy, propustil všechny nepotřebné, poprosme o pomoc, vyšlo ten správný záměr přes srdce a důvěřujme. Nechme věci plynout tak, jak chtějí. Nedávejme podmínky Vesmíru, Bohu, jak co má vypadat. Dostaneme jen to pro nás nejlepší, věřte. Tomu se říká změna frekvencí. Vyšleme záměr na nové vlnové délce, nové vibrační hodnotě a přitáhneme přesně to, co odpovídá této frekvenci. Tak se zamysleme, jaké lidi máme a jakých chceme ve svých životech. Nezměníme jejich, jen sebe a své vyzařování. A naše nové vyzařování, naše nová frekvence dovolí přijít do našeho života všemu, co odpovídá našemu novému Ja. Takto přátelé se mění náš svět, toto je Nová zem, na které můžeme tvořit přes srdce v souladu s plánem Stvořitele. Tak si dovolme snít svůj sen - a svůj sen ŽÍT. Právě Tady a právě Teď. Náš Stvořitel chce pro nás jen to nejlepší, dal nám svobodnou vůli, tak naše nové tvoření je na našem rozhodnutí.
Zatvorme chvíli oči a nechme se houpat na vlnách vlastního dechu. Precíťme naše pulsování, tep našeho srdce. Precíťme radost každé naší buňky. Precíťme světlo, které koluje v našem bytí. To vše jsme my. Jsme stvořen ze světla, jsme součástí Jeho a On je v Nás. Jsme jedno. Jsme každý jedno krásné a úžasné světelné JÁ JSEM. Tak si to teď naplno precíťme. A tak jak dýcháme každým nádechem vléváme do našeho nového života Světlo a Lásku. A vědomě a přes srdce právě teď se rozhodujeme .. jsme šťastný, prosvětlený láskou, klidem, harmonií. Jsme součástí krásného světa plného krásných bytostí, náš svět je náš vysněný.
Nechť nás všechny provází klid a harmonie v každém okamžiku našeho života.
Elina - Eva Briešková
 
Pro https://gaia2010.sk/ 25.8.2013 napsala: Elina. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět