Co k nám přichází tento týden - Elina

02.10.2013 14:40
Milovaní , všechny změny, které probíhají v současném našem dění se nás každého dotýkají stále více a více . Děje se tak na všech úrovních našeho bytí . My sami jsme dali souhlas , aby když dosáhneme určitou vibrační úroveň , může dojít k událostem , které završí jedno období vývoje nás i naší milované matky Gaie . Ona si je vědoma toho všeho . Častokrát byla zatracovaná námi , zneužívaná , musela podstoupit hodně bolestí , abychom my nakonec si mohli procítit sami sebe přes ni. Neboť jsme spojený , je to tak . Všechny čištění procházejí všemi našimi buňkami . Paměťové stopy procházejí Obrodou . V tomto čase dochází na planetě k přepólování a Překalibrace všech potřebných částí , iv nás samých. V naší realitě to způsobí , že můžeme pociťovat bolestivé stavy . Ale Nelekejme se . Zem postoupila na vyšší stupeň , navýšila své vibrace . Den 27.9 . přinesl otevření portálu , který ukotvuje energie na pólech a spolupůsobí v rovinách úrovní duté země. Její bytosti tak jako matka Země - Gaia samotná , dali souhlas , aby jejich vnitřní struktury byly použity v případě potřeby. Toto období mnohý pociťujeme jako enormní zátěž na všech úrovních , ve všech aspektech našeho bytí . Mnoho našich věcí se nám pootváralo , ozvali se staré zapomenuté hříchy minulosti. Nezoufejme však , ubíráme tím se svého světla. Krystalická mřížka navýšila své světlo , rozšířila pole do takové míry , aby všechny negativity mohly být eliminovány a my , abyste mohli bezpečně projít všemi zkouškami.
Všechny části nás samých se nyní sjednocují , dochází k čištění i těch záležitostí , které dosud ležely bez povšimnutí . Pociťujeme tlaky v hlavě , stáváme se více citlivějšími . Tyto dny jsou o tom , abychom si uvědomili svou sílu , kterou máme ve svém srdci , To nás vede . Víme a uvědomujeme si , že stále více je třeba , aby to vodítko v našem životě bylo srdce . To nám nejlépe odpoví vždy na všechny otázky . Naše DNA jsou aktivovány , AA Metatron nám při tom pomáhá . Nyní je důležité , abychom pod tlakem neustaly a pokračovali. Naše vnitřní vedení nás nezklame . V nás je Boží stopa . Je to ta naše část , která nás stále jemně vede a směřuje tímto životem . Je to naše Božské vedení .
Tento týden nám přináší nové příležitosti , začátky . Máme projít takovým malým křtem , zda jsme zvládli dosavadní lekce. Kdo udělal ve svém životě potřebné změny , ten může očekávat úrodu. To znamená , v našich životech nastává období , kdy se má rozhodnout , jakým směrem se vydáme . Vícero budeme postaven před otázku , zda ještě setrváme v dosavadních zaběhnutých kolejích , nebo si vybere jinou , možná trochu těžší a nejistou možnost . A tou je naše vlastní rozhodnutí vykročit do neznáma . Týká se to nových projektů , nových vztahů pracovních i těch , které nám zasahují do soukromí. Je to zase všechno o nás . Všechno nás to nabádá k tomu , abychom neodbočili s naší cesty jen proto , že se nám vyskytly nějaké překážky. Je to o naší důvěře k vedení v nás . Toto období je doslova o našem učení se novým věcem v životě. Možná jsme si mysleli , že si na určité záležitosti netroufl . Možná budeme sami překvapeni , jak to všechno zvládneme . Důvěřujme . Všímejme si jemné znamení , které k nám přicházejí . Jsou to všechno indicie , které nám ukazují , kde máme hledat. Naše vnitřní síla právě dostává zelenou. Tak ji vezměme do svých rukou . Ať tím činem se náš život prosvětluje a my můžeme zažívat Jednotu z Bohem Otcem , Bohyní Matkou , Stvořitelem v nás . Každému v tomto důležitém okamžiku vývoje - nás i naší matky země dejme svobodu o vlastním rozhodování . Každý ať se sám rozhodne , kde a jak chce směřovat . Vždyť o každého je postaráno . Svoboda bytí , rozhodování , existence. Vše je tak jak má vždy být . Vše v nás se uzdravuje . My procházíme stádiem , kdy naše duše i srdce se stávají světelnou částí nás samých . Tak důvěřujme procesu. Jsme pod ochranou , všichni jsme v tomto procesu potřebný .
Máme za sebou jednu etapu života , kde jsme každý měli šanci ukázat všem , ale hlavně sami sobě, že se umíme o sebe postarat . Víme zodpovědně as láskou přistupovat ke všemu , co nám zrcadlí vnější realita . Každý jsme udělali maximum. Nyní je čas , abychom se na všechno , co k nám přichází podívali přes srdce . Procítili , zda můžeme pokračovat v započatém díle . Přichází období učení se novým věcem , přicházejí příležitosti. Důvěřujme , nechme odejít strachy a obavy o vlastní existenci . Máme šanci ukázat sobě samým , naší drahé matce Zemi i Stvořiteli , že si zde tento život , tuto inkarnaci opravdu zasloužíme . Mohli sem přijít jen ti nejsilnější , jsme tu . Pracujme tedy jak nejlépe umíme , důvěřujme a nechme se vést .
V těchto dnech dochází k navýšení našich energií přes vyšší úrovně a posiluje se naše krystalické tělo , adamantinové částice byly uloženy a budou aktivovány průběžně u každého v pravý čas. Byli jsme přiveden k tomu , abychom začali na sobě pracovat a mohli jsme sami sebe převést tímto procesem . Požádejme své Vyšší Já o kontakt . Nechme ho v sobě tiše mluvit , precíťme to Božské v nás .
Léčení našich úrovní začalo. Všechno , co máme udělat je požádat o léčení a prociťovat přes naše srdce .
AA Gabriel
Milované děti , stojíte na konci jedné a začínáte novou vaši etapu životů. Nechte se prostoupit světlem a vše nové , co k vám přichází prociťujte přes vaše srdce . Důvěřujte procesu , jehož jste součástí .
 
 
Pro https://gaia2010.sk/ 30.9.2013 napsala : Elina . Tento článek může být dále šířen , kopírován v nezkrácené , neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely , pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy . Děkuji za pochopení .

—————

Zpět