Co nám brání udělat krok do Štěstí?

23.10.2012 21:22

 

Co nám brání udělat krok do Štěstí?

 
Na prahu dalších kroků v životě, u bran své vlastní svobody jsem v procesu oprošťování se od zkušeností spojených se starým já. A právě tady se setkávám tváří v tvář se svými vlastními myšlenkovými vzorci, které jsem posbírala bůhví kde a bůhví kdy. 

Je na čase přeprogramovat svou mysl, svá hluboce zakořeněná přesvědčení založená na strachu, egu a nedůvěře. Děkuji, že je mohu vidět a cítit. Beru si z těchto vzorců, co mi ještě mohou dát k pochopení, protože vím, že tu nejsou jen tak, uvědomuji si jejich hluboké kořeny, které sahají až tam, kam nedohlédnu, cítím jejich sílu, ale plně se rozhoduji je navždy opustit. 

Objímám své vnitřní děti, chlapce a holčičku, a ptám se - kde se ukrývá ten problém?
 
Vzorec 1. Nezávislost nutně znamená samotu.
Měním tento vzorec na Nezávislost znamená celistvost a svobodu být tím, čím jsem, být tam, kde chci být a s kým chci být, kdykoliv chci s někým být. Samota je stav, pro který se rozhoduji vědomě, když to potřebuji. Nezávislost znamená krok do vědomí, že jsem s těmi, které miluji, i když s nimi nejsem zrovna fyzicky.
 
Vzorec 2. Vyvíjet se, znamená neustále ztrácet půdu pod nohama a být sám, být znovu a znovu opouštěn a muset znovu a znovu opouštět, proto zdržuji svůj vlastní vývoj, abych nemusela opouštět, co znám.
Prožívám svůj život v přirozeném rytmu, z mého života odcházejí lidé, kteří odejít mají, a v souladu se zákonem rezonance přicházejí noví, kteří přinášejí požehnané dary do mého života. Má duchovní rodina a lidé blízcí mému Srdci jsou vždy nablízku. Nikdy nejsem sama.
 
Vzorec 3. Harmonie je pro lenochy, vývoj probíhá jen skrze utrpení.
Život je příliv a odliv. Čas odpočinku využívám k nabrání sil, čas silnějších zkušeností prožívám s odvahou a porozuměním. Harmonie je přirozený stav, díky níž nemusí přicházet k utrpení, aby došlo k uvědomění. Je to nový způsob tvoření, je to nové dobrodružství. S dostatečnou pokorou přijímám výzvy života a plním je s tvořivou Radostí. 
 
Vzorec 4. Touha po štěstí je to, co nás vede do katastrofy, do pasti, je to způsob, jakým nás mohou manipulovat.
Mám v sobě dostatek Pravdy, a ta zákonitě přitahuje Pravdu a jen Pravdu, jsem chráněna před iluzí, dokáži pohlédnout pod povrch a nalézt Skutečnost, skrze mou vlastní upřímnost se mnou nedokáže nikdo manipulovat. Vědomým životem a neustálým uvědomováním si sebe sama odhaluji své vnitřní motivace a vzorce dříve, než mne zavedou do negativní zkušenosti.
 
Vzorec 5. Hra na duchovní vývoj je stejná past jako hra na systém.
> Duchovní vývoj není mým cílem, je to pouze prostředek. Mým cílem je nalézt Jednotu, Moudrost a velikost celého vesmíru v sobě. Čím více nalézám v sobě, tím menší vliv na mne má vnější svět. Jsem v bezpečí.
 
Vzorec 6. Co když si to nezasloužím, co když se projeví mé temné stránky, co když dojde znovu k pádu vědomí a já to nebudu moci ovládat, co když se pak znovu propadnu do Nevědomí.
Přijímám vše, co přichází, neboť každá zkušenost je v souladu s přáním mé duše a je pro nejvyšší dobro mne a všech zúčastněných. Co jednou už mám, to mi nikdo vzít nemůže. Má vlastní dualita mne dovedla na práh k Domovu, k mému Srdci, jsem naplněná vděčností a úctou k sobě samé a ke všem svým aspektům.
 
Vzorec 7. Co když to všechno skončí špatně? 
> Odevzdávám svá očekávání a naplňuji se důvěrou, že vše má svůj smysl, že všechno se již stalo a že neexistuje nic, co bych mohla udělat špatně. Mám v sobě tolik Lásky a Odvahy, že neexistují překážky, které bych nakonec nepřekonala, a neexistují dary, které bych nepřijala.

A na závěr - můj nejhlubší - ukotvený mnoha a mnoha životy - Vzorec 8. Poslouchat své vnitřní vedení a intuici je nebezpečné, neboť vede do bolesti, odsouzení a samoty.
> ... hm, nic, jen hučení v hlavě a pocity vzdoru... na to se asi budu muset podívat blíže...

S Láskou ke všem Poutníkům Anamel
www.poselstviohne.blogspot.cz

 

—————

Zpět