Co se děje aktuálně...

13.12.2012 10:34

 

Co se děje aktuálně...

Nadešel nejkrásnější a letos i nejočekávanější měsíc tohoto roku. Prosinec je vždy bohatý na duchovní i materiální zážitky. Mnoho národností slaví slunovrat, neboli návrat světla a ochrany Bohů a převážná většina lidské populace s nadějí očekává vánoční nadílku a následně i oslavy Nového roku. Symbol Kozoroha je opravdu velice proměnlivý a má mnoho různých úrovní. Na té nejmateriálnější nacházíme tvrdého kariéristu a na té nejvyšší zasvěcence, znalého různých okultních mystérií života. Proto také Kozoroh tvoří bránu, kterou se dá vyjít z kola inkarnací.

Většina měsíce se ještě odehrává ve znamení Střelce, které symbolizuje cestu, jejímž cílem je zasvěcení, do kterého spadá adventní čas. Ten se vždy postará o to, aby lidé měli více otevřené srdce, byli upřímnější a láskyplnější. Ani letos tomu nebude jinak. Jak naznačuje horoskop pro letošní prosinec, budou k nám plynout velice silné energie plné všeobjímací lásky a mystických prožitků. Největší sílu bude mít transformační energie, která mění nízké emoce v lásku a pochopení. Proto také bude prosinec silně emoční. Na povrch se poderou všechny skryté emoce - strach, závist, žárlivost atd. Každý dostane šanci se těchto nepříjemných vzorců chování zbavit. Ale nebude to vždy příjemné, protože emoce vyplují na povrch velice rychle a nečekaně. Takže budeme vystaveni napjatým situacím a konfrontacím. Sabiánský symbol, který charakterizuje prosinec, zní: Erupce vulkánu. Ukazuje na explozivní energie dlouho potlačovaných obsahů vědomí. Dříve jsme byli konfrontováni s vnějším světem, nyní jsme konfrontováni se svou karmickou minulostí a s minulými frustracemi, s vnitřními tlaky, které se musí uvolnit, byť by to byl i destruktivní proces. Duše se musí stát prázdnou a mysl prostupnou, aby mohl celistvý člověk vstoupit do nového věku čistý a nezatížený nevyřešenou minulostí.

Je zde ale i druhá polarita prosince. Obrazec vodního draka, kterým prosinec zahájil svou vládu, posílil v každém člověku vnímavost, citlivost, schopnost emoční stability a citové přeměny. Opět zde platí to, co po celý rok. Záleží na rozhodnutí každého jednotlivce, jak tento čas prožije, ale výsledek bude pro všechny stejný. Někdo se může urputně držet svých představ a ega, šířit kolem sebe své požadavky a trvat na tom, aby je druzí splnili. Pak se stává vězněm svých iluzí, a teprve až mu budou rozbity, což se stane velice brzy, může se zapojit do uzdravujícího procesu. Jiný se může násilím domáhat změny, příliš tvrdě až krutě trvat na zrušení starých pořádků a revolučně zavádět nové. Tímto způsobem bude přepínat své emoce jako strunu, která zákonitě musí prasknout. Poté také dojde k obrodě a vyléčení. Nakonec Sabiánský symbol prosincových emocí zní: Automobil zachycen vlakem na přejezdu. Ukazuje na tragické následky, k nimž dojde velmi pravděpodobně, když se vůle jedince postaví neopatrně proti síle kolektivní vůle společnosti. Jedná se o karmické znovuuspořádání. Je to velmi kritické místo, které se vyznačuje lekcí destruktivní zkušeností - řidič možná přežije, ale auto je zničeno. Není zde asi třeba připomínat, že auto je zde symbolem ega, z kterého vyplývají právě ony emoce.

Poslední možností, kterou prosincový horoskop nabízí, je nechat věci jít podle svých pořádků, zaměřit pozornost do svého nitra a dovolit transformační energii, aby se postarala o změnu vnitřního cítění. Není to jednoduché, jednodušší je vždy hledat viníka a obracet pozornost k druhým lidem. Prosinec přeje komunikaci na všech úrovních a ta zde může výrazně pomoci. Mluvte, pište, povídejte si se sousedy, sourozenci a kamarády, buďte co nejvíce se svou rodinou, nezanedbávejte své přátele. V této komunikaci lze nalézt odpovědi na všechny otázky.

Letošní prosinec je výjimečný, končí jeden věk a začíná věk nový. 22. 12. se probudíme do prvního dne prvního roku Nového věku. Do té doby ještě projdeme změnou, která je nevyhnutelná a prospěšná každému jednotlivci. Prosinec sečte, podtrhne a vyúčtuje několikaletou snahu každého jednotlivce, ale nikoho nezahubí. Každému vynuluje jeho účet a dá mu možnost začít znovu s čistým štítem. Silná transformační energie Pluta nese optimistický symbol, ve kterém je zároveň ukryt i návod k prožití poslední fáze starého věku: Albatros se krmí z ruky námořníka. Tento symbol ukazuje na odměnu za překonání strachu. Soucit s hladovějícím tvorem vyvolává všude důvěru. Symbol ukazuje, že láska a soucit může sjednotit velmi odlišné bytosti na této planetě. I když to může zpočátku vypadat až tragicky, důležité je neztrácet víru a vizualizovat si místo, prostředí a situace, ve kterých jsme šťastni v okruhu blízkých lidí. Používejte co nejčastěji modlitby, komunikujte s anděly a pokorně přijímejte vše, co přijde. Osud nikomu nechce ublížit, naopak - prosinec je měsícem té největší pomoci, které se každému člověku může dostat. Možná je cesta ke štěstí trochu krkolomná, ale na jejím konci je život prozářený světlem a slunečním svitem. Upínejme proto pohled k Betlémské hvězdě, jejíž záře nás spojuje s duší a bezpečně vede přes duhový most do Nového věku. Zdroj: https://www.astrologie-odet.cz/domu

—————

Zpět