Co se stalo se všemi mými přáteli?- Jenifer Hoffmann

21.10.2013 18:22

Jsem přátelská, je se mnou snadné vyjít, je se mnou legrace a ještě před šesti lety jsem měla spoustu přátel, s nimiž jsem ráda trávila čas. Pak, úplně náhle, jsem začala o přátele přicházet a nemám už nikoho, s kým bych chtěla trávit čas. Kolem mne je spousta lidí, ale není mezi nimi nikdo, komu bych věřila dost na to, abych s ním sdílela důvěrné věci, ačkoliv si mnozí vylévají své srdce u mne. Jsem velmi osamělá a chci mít dobré přátele, kteří mne mají rádi, váží si mne a respektují mne. Jenže pokaždé, když se vůči druhým otevřu, dveře se mi zabouchnou přímo před nosem, nebo mne začnou využívat. Hodně se to podobá tomu, co jsem zažila se svou rodinou – takové ,,tam a zase zpátky“, a neschopnost důvěřovat jim. Co mohu učinit pro to, abych do svého života pozvala nová přátelství a měla znovu blízké přátele?

Odpověď:

Vím, že být ponechána takto sama vyvolává pocit osamělosti a že když jste změnila svou energii, přišla jste o přátele, kteří se nezměnili stejným způsobem. Znamená to, že všechna vaše blízká přátelství, jichž jste si považovala,  vypovídala něco o vás a roli, kterou jste hrála v jejich životech. Jako léčitel nebo ten, kdo udržuje pro léčení prostor,  jste k sobě přitahovala lidi, jimž jste mohla pomoci. Stále máte lidi, jimž můžete pomáhat, avšak začala jste si uvědomovat, že celá situace je  nevyvážená – vy jste tu pro ně, ale ne oni pro vás. Což je skvělé a vy jste nyní připravena učinit další krok.

Tento příští krok zahrnuje několik věcí včetně lásky k sobě, důvěry a  přijetí. Lásky k sobě proto, abyste sama sebe milovala dost na to, abyste též přitahovala láskyplné lidi, kteří mají, co vám dát, a vy víte, že si zasloužíte získat lásku a spojení s nimi. Důvěra je součástí lásky k sobě, ale souvisí také s propuštěním minulosti.Naučila jste se od své rodiny, že nemůžete věřit lidem, u nichž ,,se předpokládá“, že vás milují, a pokud je to pravda, tak jak byste měla být schopna věřit lidem, kteří vás milují jen proto, že chtějí, a neexistuje pro ně v tom směru žádná povinnost nebo závazek?Jestliže se naučíte důvěřovat, že lidé vás budou milovat čistě proto, že chtějí, a jste ochotna tuto lásku přijmout, můžete najít nová přátelství, po nichž toužíte.

A je třeba si promluvit o přijetí, protože tady nejde jen o to, nemít kolem sebe lidi, kteří vás nemilují, jde o to, že kolem sebe nemáte nikoho, od koho byste mohla přijmout lásku a přátelství... a kdo to stvořil? Jestliže si dáte záměr, že budete obklopena lidmi, kteří vás milují, ctí a respektují, s nimiž budete schopna se spojit na těch nejhlubších úrovních, kteří budou skvělými přáteli, a taktéž si dáte záměr tuto lásku přijmout, naleznete přátele, které chcete, neboť jste ochotna přijímat to, co oni mohou nabídnout.

Stanovte si tedy takový záměr právě teď a stvořte báječná přátelství, po nichž vaše srdce touží. Jen si pamatujte, že musíte být ochotna také přijímat všechno, co vám mohou poskytnout. Dokud toto nezvládnete, budete stále přitahovat lidi, kteří nemají nic, co by vám mohli dát, protože se nenacházíte v prostoru, kde jste schopna přijímat.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.  https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 20. 10. 

—————

Zpět