Dej srdci svědomí a otoč své vědomí - Ivan Píša

17.08.2013 16:07

Dej srdci svědomí a otoč své vědomí

Závislosti, klamy, iluze, pravda a láska - tedy život

Zrozením do tohoto světa jsme se dostali do světa vjemů, klamů, závislostí a iluzí.Jsme nemocní a zhnuseni životem, nebo jsme zhnuseni a nemocní z toho, že nežijem. Buďto žijeme život bez pravdy, anebo nežijem s pravdou. Zdánlivé dva protipóly které nás neustále zavádí do klamu, závislosti a do iluze. Neustále si vytváříme své vlastní iluzionární životy, přes které se dereme hlava nehlava vtříct smrti. Nikoho snad ani nenapadne, že by mohl žít pravdu, neboť samo naše nitro, kde se pravda nachází je nám tak vzdáleno, že je nemožné pohlédnout sám na sebe. Je nám mnohem snažší dívat se na okolí a na druhé a dál a dál a ve svém vlastním klamu pravdě unikat sám před sebou.S pravdou se člověk rodí a s pravdou umírá. Od zrození cestou ke smrti tuto pravdu hledá. Nelíbí se mu to či ono, či že ten dělá to a nemá to dělat, či že ten nedělá to co má dělat, či že druhý má to a on ne, či že ten musí dělat to a on nemusí apod. Neustálé hledání v nepodstatných záležitostech, zatímco podstatné- tedy - pravda není nacházena a vzdaluje se. Není třeba se zde ničeho bát, není namístě žádného strachu. Strach je největší překážkou v životě lidském. Máte strach, že se vám narodí miminko? Máte strach že jdete do nové práce? Máte strach, že práci ztratíte? Máte strach že nemáte, či nebudete mít peníze? Máte strach, že nemáte či nebudete mít kde bydlet? Máte strach ze samotného života, či dokonce ze smrti? Věřte že všechno jsou to iluzionární vysněné klamy v tomto hmotném světě ve kterém jsme nuceni žít. Neupínejte se na hlouposti a neopodstatněné výmysly vlastního mozku, či ega. Otočte své vědomí o 180stupňů, staňte se vědícím a navraťte se k pravdě. Poslouchejte sami sebe, ale i druhé. Dívejte se na vše s důvěrou ale s odstupem , aby jste nebyli součástí máji a mohli jste tak v klidu pronikat do vlastního nitra kde je vše potřebné pro život i smrt.Není potřebné ani účelné se různě očišťovat a připravovat na nový život. Vždyť ten nový život už máte! Stačí začít žít, nebát se a skočit do mnohotvárných energetických vod tohoto krásného světa. Že by ho snad někdo neviděl krásný? Ano bohužel i tací jsou mezi námi, neboť si tento krásný svět přetváří svými zbytečnými problémy, skutky, nedůležitými věcmi, chmurnými myšlenkami a představami a závislostmi do tmy tohoto světa. Pak se jim zdá vše temné a zbytečné a beznadějné. Ale uvědomte si!!! Tma neexistuje!!! Je to jen stín.!!! Je to stín, který vrhá světlo. Tak tedy poodstupte a jste zas ve světle! Jen se stačí zvednout a popojít. Jen stačí změnit své vědomí. A jste rázem ve světle, v harmonii, v celku. Svým jasným pohledem na svět pod září světla začnete vnímat sebe samého i druhého-začnete se přibližovat k pravdě. Pochopíte chod  hmotného i nehmotného tvoření a světa. Z hledajícího se stanete vědícím. Vědícím všeho celku i jednotlivosti. Pochopíte, že není jen já a on a my a oni, pochopíte že je zde a vše a my. Pochopíte, že cesta není v rozdělení ale v rozlišování. Pochopíte že cesta není v klamu a oblbování, ale v pravdě. Pochopíte že cesta není v temné závisti a nenávisti, ale v Lásce. Celý život je Láska. Celý život je pravda. Celý život je světlo zář a čistota. Toto je tisíce a tisíce let stará pravéda. A OD JEDNOTLIVCE SE ODVÍJÍ CELEK. Tedy jaký život žije jednotlivec, taková je společnost ve které žije a kterou vytváří svým postojem k životu.Takže politici a představitelé státu a moci jsou vlastně vyvrcholením nás samých a tak si každý může udělat obrázek jaký je on sám dle svých vedoucích představitelů, neboť nežije-li  s Pravdou a s Láskou, pak pochopitelně řídí ho faleš, klam, iluze a mája i v podobě představitelů moci a vlády.Pochopitelně chce-li někdo žít v temnotě a morálním bahně pak může. Neovládá-li někdo svou vlastní svobodnou vůli a snaží se ovládat svobodu, pak ho s největší pravděpodobností kolotoč převážně jeho vlastních energií do temna stínů a klamů dožene. A pak tedy žije v temnotě stínů i s předními politiky , kteří mu jen dávají to co chce, tedy temnotu a stín.

Tak jako každý nový život, narozené dítě, má své rodiče, které se o své dítě starají a toto dětsko se cítí být chráněno a potřebuje cítit oporu , bezpečí ale i autoritu ve svých rodičích, tak i dospělý člověk má své rodiče a tím je otec(Bůh-energie) a matka(Země) a tito rodiče chrání a brání člověka- tedy ducha svatého, jež je skryt v každém z nás.

V každém životě v každé době je vlastně vše normální a morální. To že člověk s normálnosti udělá nenormálnost a z morálnosti nemorálnost je pouze jeho vlastí odloučení od pravdy a lásky. A je jedno zda je to jen na chvilku, či se tím řídí celý svůj bídný život. Přestaňte už pořád čekat na zázrak či na něco co vám změní život. Ten zázrak je právě váš život, který vám dal člověk za spolupráce boha a země. Nečekejte na nic a začněte konečně žít svůj vlastní život. Pro sebe, pro druhého,pro děti, pro lidi, pro život. Zapomeňte na svět ve kterém žijete a který vás neustále ovlivňuje. Zapomeňte na iluze a klamy pro které žijete a tím vás tyto scela pojmou a ovládnou. Zvedněte se - poodstupte - vnímejte - a  jděte! Jděte za svou Láskou, za svou Pravdou za svým Životem, za svým Bohem. Nebuďte jen tak, začněte žít. Nebuďte bohémem, jste přeci bohem. Nebuďte egem a temnem, jste přeci živým člověkem. A člověk je tu pro člověka, nikoli pro boha, či pro sebe. A na této planetě není nikoho jiného než člověka, tak pro koho by jste chtěli žít? A před kým by jste chtěli utéct? A koho by jste chtěli ovlivňovat? A koho by jste chtěli poslouchat? Člověče prosím - je to tak snadné - poslouchej sám sebe a navrať se k sobě! A pak i vedení bude učit a dávat pravdu a lásku, které právě ty je naučíš a nebude žádný stín,temnota a klam, neboť o ně nikdo nebude stát. Ani Stát. A mějte na paměti: Pravda je jen jedna a je neměnná jinak by nebyla Pravdou.

Váš Čaroděj

 

Básně-můzy v hlavě

Není možné se v životě o něco přít.

Je třeba konečně začít žít!

A je jedno zda vážně či s nadsázkou.

Hlavně je třeba žít s Láskou.

https://www.lecivydomek.cz/carodej/carodejovy-listy-a-spisky

 

—————

Zpět