Deprese a vzestup

27.09.2012 09:11

 

Deprese a vzestup

Jennifer Hoffman

Deprese je cosi, co v současnosti postihuje stále více lidí. Je to slovo, které používáme k popsání stavu, kdy se cítíme smutní, bez energie, neteční, bez motivace, neklidní a v horším případě cítíme beznaděj, bezmoc a připadáme si bezcenní.  Procházíme-li depresí, je těžké být motivován k jakékoliv činnosti, a také můžeme být velmi plačtiví a emocionální anebo naopak si připadat jako mrtví, bez života...  Bohužel to bude možná zakoušet více lidí, protože při rozpínání našich energetických polí platí, že čím více energeticky uvědomělými se stáváme a přijímáme vzestup, tím větší je riziko, že budeme (dočasně) procházet depresemi.

Jestli to znamená, že pokud rozpínáme své energetické pole, riskujeme depresi? Ano, a má to několik důvodů. Když jsme si vědomi nových energetických úrovní, což znamená, že jsme vyčerpali svá stávající energetická spojení, vytváříme dva oddělené energetické proudy. Jeden sestává z naší vlastní energie a tím druhým je ten nový proud energie s vyšší frekvencí. Do deprese upadáme kvůli tomu, že energie vyšší úrovně, s vyšší frekvencí, stlačuje naši dosavadní energii a dává nám nepřehlédnutelně poznat její nižší frekvenci. Tento proces z nás doslova vymačkává jakékoliv omezující aspekty, abychom mohli poznat, které to jsou (jako bychom byli ve ždímačce nebo jako když vytlačujeme pastu z tuby), díky čemuž pak náš život vyhlíží temně a ,,špatně”, když jsme v depresi. Je třeba si  vytvořit určité spojení s oním novým proudem, a to tak, že se vzdáme věcí, které snižují naši frekvenci, abychom byli schopni novou energii integrovat. Obě tyto energetické úrovně v nás nemohou existovat současně, musíme se pro jednu z nich rozhodnout.

Při uvolňování oněch nižších aspektů je vnímáme jako těžkou emocionální energii, pozůstatky našich omezení, selhání, pochyb, zmatků a reality, v nichž se právě nacházíme. Plně si uvědomujeme všechno ve svém životě, co nefunguje, co nám nepřináší radost a co není příliš naplňující. Cítíme se uvízlí a jako bychom přešlapovali na místě – a je to vskutku tak.  Toto je okamžik, kdy se musíme sladit s novými rovinami energie a vytvořit  si ,,kanály” k jejich integraci do naší skutečnosti, aby se mohly stát  naší novou frekvencí. Jestliže jsme si vědomi tohoto děje, otevíráme se novým potenciálům. Pokud to neučiníme, upadáme do deprese, cítíme se hrozně a můžeme putovat po sestupné spirále sebe-odsuzování a strachu, které mohou vést k tomu, že se cítíme špatně či nemocní fyzicky i psychicky.

Důvodem deprese je skutečnost, že již nejsme v energetickým souladu a plném spojení se svou stávající energií a frekvencí. Deprese nám má pomoci uvědomit si ty nové energie, s nimiž se můžeme sladit. Psychologové depresi sice považují za problém, jehož kořeny jsou v naší mysli, ale ona je to vskutku spíše záležitost energetická.  Jakmile cítíte ,,depresi”, je vaše energie stlačena a vy si uvědomujete, co byste mohli propustit, aby vám to pomohlo se sladit s novými energiemi a integrovat je.

Sladění a integrace dosáhnete svým záměrem, uvědoměním, propouštěním a uzemněním. Umožňuje nám to  navázat spojení s novou energií a  povznáší nás to na vyšší úroveň energetické frekvence.  Celý průběh může být velice nepříjemný, ale pokud si pamatujeme, proč se to děje, můžeme použít depresi k propuštění toho, co neslouží našemu přání vzestoupit a připravit se na to, aby se nové a  výše-frekvenční energie staly naší novou, rozšířenou skutečností.

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com 

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 03. 09. 2012

 

 

—————

Zpět