Držte se pevně svých snů - Rada Paprsku Venuše

22.05.2013 10:03

 

 
 
 
Drazí, vaše tvrdá práce se vyplácí způsoby, které si v tomto okamžiku času sotva můžete představit. A když čas přestane být, nebudete si to ani potřebovat představit, protože to uvidíte a budete to vědět bez pochybností. Pouze prostřednictvím vaší snahy a píle jste nositelem Světla, který  pokračuje podle Božího Plánu. Takže, co je výsledek plánu, můžete se ptát? Proč se to mění každý den! S příchodem každého nového rána se probouzí více a více lidí, a proto se posouvají podrobnosti a rychlost kterými přeměny pokračují. Jdou spát, ve stavu blažené - nebo často ne tak blažené - nevědomosti; jen aby vstali následující den osvěžení, obnovení a zvláštní více vědoucí než byli večer předtím.
 
Noční hodiny nejsou jednoduše tělesný odpočinek. Toto míníme jako pravdu nejen pro nositele Světla, ale pro všechny životní formy, které se teď nacházejí na planetě Zemi. Vaše ostraha je snížena když spíte, jste odpojeni, otevření a nestranní. Omezení 3 dimenzionálního žití vás více nedrží, takže můžete svobodně cestovat Domů. Učit se  rozpínat a růst. Pracujete. Hrajete si. Znovu navštívíte milované přátel a rodinu. Očistíte oceány a pevniny Gaie. Odplavíte hnilobu a strusky. Dokonce i zvířecí království se podílí, a prosím, buďte si vědomi, že účinky, které vaši drazí miláčkové mají na prostředí planety nelze brát nalehko. Oni už jsou mnohem pokročilejší a na vyšší vibraci než velká část Lidské rasy. Ještě jste se neprobudili, abyste si vzpomněli že cestují s vámi?
 
Je vás docela dost kteří se v tyto dny probouzíte a cítíte vyčerpaní, vysílení a trochu znepokojeni. Vaše otázka je proč jsme unavení , když  očekáváte, že vstanete zotavení a uvolnění. Prosím nebuďte vyplašení, kdyby se toto stalo. Nemyslete si že sklouzáváte zpět do nižších vibračních frekvencí, nebo že jaksi ztrácíte své postavení v 5 dimenzionální Zemi. Ne, slibujeme vám, toto tak vůbec není. To co ve skutečnosti vyjadřujete jsou zbytkové účinky vašich nočních snažení a zkušeností. Intenzita vaší práce se značně vystupňovala, stejně jako vážnost vašich poslání. Stala se tvrdší. I když si stále nedokážete vybavit určité podrobnosti, víte, že jste navštívili některé hustší mista; že jste možná viděli věci, tkoré vám způsobují bolest. A v tom případě když si pamatujete, to co si pamatujete se může jevit poněkud znepokojující. Ve vaší rychle se rozpínající práci jako dozorců a obnovitelné Gaie navštěvujete drsnější geografické místa a působíte s nemocnými a utiskovanými lidmi. Čím jemnější jste, může to být dost zdrcující. Šokuje vás to. Bolí to.
 
Buďte si jisti, že nikdy předtím nebyly vaše osobní ochranné a očistné rituály tak důležité. Teď když váš pracovní náklad narostl, je podstatné - nedělejte z toho nutnost - abyste se důkladně chránili, než jdete spát a po probuzení do nového rána. Vzývejte kolem sebe váš domov a vaše milované ochrannou kouli nejčistšího platinového světla. Posilujte tuto ochranu často během dne. Jezte, spěte a dýchejte v tomto Svatém Světle. Přivolejte vašeho bratra Michaela, aby vám pomohl. On čeká jen na vaše pozvání. Michael je silný, on je všudypřítomný. Dal si úkol - sloužit.
 
Jako správci Gaie vykonáváte práci, která je nejpodstatnější pro pozvednutí nás všechny vzhůru do další fáze vývoje vaší planety. Když říkáme "nás", míníme to slovo docela doslovně. Protože pokud nebudou poslední zbytky dualitného myšlení rozptýlené, nebudeme se moci otevřeně spojit společně jako jedna rodině bez překážek závojů nebo utajování. Navzdory vašemu sklonu prodávat se levně, opravdu jste ukuli zázraky. Vy jste nezastavitelná síla. Díky vašim snahám jsme dávno prošli bodem, ze kterého není návratu. Teď už není možné vrátit se zpět. Takže vám dáváme pokyn abyste natáhli svou představivost za její hranice a divili se, "Jaká si přeji, aby byla moje Nová Země?" Přemýšlejte o tom, opravdu to dělejte. Snažte se ji vidět, cítit ji, být tam. Radujte se ze zkušenosti tvoření vašeho nového života. Představte si ji přesně jakou si ji přejete aby byla. Ponořte se hluboko do meditace a dejte se vstřebat do tohoto vznešeného světa. Jak s ním splynete, vnímejte s úlevou než tíha 3ej dimenze odpadá pryč. Doznajte skutečnost, že jste mistři projevu a že vaše myšlenky jsou vaše stvoření a že jsou to nesmírně mocné nástroje.
 
My jsme Rada Paprsku Venuše a mluvíme s vámi dnes Jednohlasně. Držte se pevně svých snů, Drazí. Nechť je Boží Mír s vámi.
 
Copyright © Bella Capozzi.
 
 

—————

Zpět