Dubnové proměny máme ve svých rukou

06.04.2014 11:48

Duben se ponese ve znamení změn, a právě proto byste měli být pozorní vůči detailům. Také byste neměli opomínat pečlivější plánování, protože jak bude změna pro vás velká, budete mít ve svých vlastních rukou. Bude třeba si uvědomit, co cítí vaše srdce a také byste měli více sami sobě naslouchat. Měli byste si dopřát více volnosti, zábavy a sebevyjádření. Po celý měsíc se bude u mnohých střídat nadšení se stabilizací, po nichž pak bude následovat náhlý překotný vývoj, až nakonec nastane definitivní urovnání. Nezapomeňte přitom na diplomacii.

Zdravotně by spousta lidí mohla mít potíže s přetížením nervového systému. Dále pamatujte na játra, jež nemusí fungovat správně, proto by bylo vhodné začít s jarní čistící kúrou. Někteří z vás zaznamenají potíže se žaludkem, proto se zaměřte na to, co konzumujete a jaký máte denní režím – zda právě tam není příčina potíží.

První dubnový týden byste měli nastolit změnu v životě a také byste měli pamatovat na vyrovnaný příjem a výdej – jinými slovy, abyste ostatním nejen dávali, ale také si dovolili být obdarováni. Radujte se i z drobností, jak hmotných, tak i z toho, co prožijete. Někteří z vás mohou prožívat bezmoc a budou se litovat, ale vzpomeňte si, že nemá cenu se v těchto pocitech utápět. Sluníčko zase vysvitne – jen se těmto negativním emocím nepoddávejte, abyste si nepřivolali další negativní události.

Druhý dubnový týden si dávejte obzvláště pozor na lidi kolem sebe, neboť mohou být nepoctiví, a to nejen vůči vám. Neberte to na lehkou váhu, nestojí vám přece za to, abyste se vinou lstivosti někoho jiného dostali do potíží. I přes tuto obezřetnost se ale snažte v těchto dnech žít více srdcem než hlavou. Ti z vás, kdo jsou na počátku vztahu, tak právě v tomto týdnu by se měl vztah dostat do vyššího stádia a měl by si začít žít svým vlastním životem. Mluvte s partnerem o tom, co cítíte a také se pokuste mu být oporou, pokud o to bude stát.

Třetí dubnový týden ukažte okolí svou sílu a odhodlání. Bude ale na vás, jak pevná budou vaše přesvědčení. Nezapomeňte, že byste měli korigovat své projevy – ne vždy bude na místě údernost. Uvidíte, že pokud budete poslouchat intuici, výsledky se dostaví. Jestliže se nedostaví výsledky takové, jaké jste si předsevzali, může to znamenat, že vaše plány nebyly reálné, nebo pro ně ještě nenastal správný čas – hlavně si vše zhodnoťte sami v ústraní. Pokuste se ale předejít stahování se do ústraní před okolím na delší čas – neprospěje vám to.

Závěrem dubna byste měli dospět k novým nápadům a myšlenkám na základě předchozích zkušeností. Pamatujte však, že bude ještě potřeba práce, než je zrealizujete. Hlavně se snažte poučit z předchozích nezdarů i úspěchů. Nebude od věci, abyste i něco nastudovali a danou věc (např. vztah k partnerovi či blízkým, nebo projekty v práci, či upevnění zdraví) vylepšili a nedošlo ke komplikacím. Pokud vám někdo nabídne pomoc, tak nad tím zauvažujte, protože zrovna to může být klíčové ke zdárnému výsledku. Dobře ale zvažte, kdo vám pomoc nabízí a zda nejde opačným směrem. Některým z vás se může už v tomto týdnu podařit sklidit první úspěchy na základě předchozího studia problematiky dané záležitosti.

Iva Terapeutka Kartářka, výklad karet a poradenství osobního rozvoje
Zdroj: https://www.astrolife.cz/

—————

Zpět