Duch stojí nad rozumem

09.02.2013 12:38

 

 

 

 

Je to překvapivé zjištění, když sledujeme, jaký vliv mají naše představy i na ty nejmenší detaily našeho života a našeho vztahu k světu. Bez ohledu na to, nač právě myslíme, náš duch vše přetváří podle svého vlastního pohledu na svět. Pozitivní představy mají skutečně sílu měnit věci. Pro nás je toto zjištění nesmírně důležité a týká se tělesného i duševního zdraví i harmonické komunikace s ostatními lidmi. Žít podle svých představ znamená mít určitý „obraz o životě”. Všechny naše problémy vznikají z toho, že jsme zapomněli, že můžeme myslel také jinak a že máme moc měnit na tisíce způsobů své prožívání. „To je výsledek neustálých názorových střetů a bojů v politice,” řekl jsem funkcionáři zemského předsednictva jisté politické strany. Po zvlášť bouřlivé debatě se nervově zhroutil. Přiznal se, že už delší dobu mu cukají víčka a že trpí návaly migrény. Politik stojí v nejpřednější linii střetů myšlenek. Při svém povolání zachází s duchovními energiemi, jako by to bylo komerční zboží. Jeho nejhlubší lidské zájmy se ztrácejí pod „zájmy”, které zastupuje. Když už mu psychická disharmonie přeroste přes hlavu a on se rozhodne vyhledat, jako v tomto případě, pomoc u psychoterapeuta, odborníka v pozitivním myšlení, pak je většinou překvapen zákonitostí, se kterou se zde setká: „Sám jsi odpovědný za svůj život.

Tvé podvědomí se řídí tvými představami.” Pochopí, že chce svou vůlí řídit vlastní život i život ostatních – a přitom manipuluje sám se sebou. Není divu, že němečtí politikové sami označili při průzkumu v roce 1978 svou práci za vražednou. Bez milosti se opotřebovávají v kolotoči sil rozumu. Dal jsem svému pacientovi z politických kruhů řadu úkolů právě v té oblasti, kde se lze dočkat nejlepší odměny – v práci na sobě samém. Rozumné rozčlenění denního rozvrhu omezilo pracovní povinnosti, mezi něž byly vloženy přestávky plné uvolnění, a režim dne doplňovala přesně stanovená doba nočního klidu. Dostal plán správné výživy, jež co nejméně zatíží trávení, a pomocí dechového cvičení spojeného s nácvikem uvolnění jsem jej připravoval na hypnoterapii. V hypnóze si pak osvojil tuto meditační formulaci: „Jsem naprosto klidný a vyrovnaný. Nekonečná moudrost mého podvědomí vede intuitivně mé myšlení i konání. Spoléhám se plné na tuto vyšší moudrost a žiji v harmonii se svou duševní silou. S láskou a porozuměním se obracím ke svým bližním, miluji sebe, miluji lidi a jsem úspěšný díky nevyčerpatelným silám ze svého nitra.” 
Kromě toho jsem ho nechal napsat zkrácenou verzi, kterou si měl opakovat doma a ve dnech plných shonu, kdy se mohl uvolnit jen na několik minut: „Jsem dokonale klidný. Mám záštitu v moudrosti svého podvědomí, která mne v každý okamžik mé existence správně vede a posiluje. Když teď vstanu a předstoupím před ostatní, vyjadřuji s absolutní jistotou a přesvědčivostí duševní zákony harmonie a lásky.” Autogenní trénink zaměřený na uklidnění u něho udělal divy. Řadu týdnů po skončení léčby mi zavolal – radostný klid přímo vyzařoval z jeho hlasu – a vyprávěl mi, jak nastavil jednomu protivníkovi, který jej napadl s jedovatým, přímo nenávistí naplněným výrazem, zářivě srdečný úsměv. Sokovi došla řeč a zůstal stát s otevřenými ústy, když uslyšel argumenty plné porozumění a vyrovnanosti. Politikův život se nyní díky pozitivním změnám v podvědomí od základu změnil. „Nad čím jsem dříve proseděl hodiny, to nyní vyřídím za pár minut,” říkal radostně. „Jsem nejen zdravý, ale moje práce mi teprve teď působí skutečnou radost, a přitom jsem daleko výkonnější než dříve.” Ve své největší životní krizi tak v pravý okamžik rozpoznal rozdíl mezi zdáním a skutečnou existencí.

ERHARD F. FREITAG

—————

Zpět