Dva vlci - moudrost

02.10.2013 16:13

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru u každého člověka. Řekl mu" Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost.

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, naděje, dobrota, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal " A který vlk vyhraje?"

Starý indián odpověděl " Ten, kterého krmíš "

—————

Zpět