Energetizace Země zářením Centrálního Slunce - tok zdrojových kódů

10.01.2014 15:44
 
 
Jedná se o energetizaci troposféry / pásmo , kde žijeme / . Což neznamená, že záření neproniká k jádru Země. Přičemž rychlou spirálovitou rotací glyfů - tvarů světelných spirál - se světelné částice / záření / Centrálního Slunce sjednocuje / váže / s mikročásticemi světla naší dimenze / sféry / . Záření, které k materiální Zemi proudí , je magneticky navýšeny . Ve frekvenčně vyšších sférách jsou těla magnetické. Tím, že k Zemi / a nejen k ní / přitéká světlo a my se " dobíjíme " jako baterka, přibývajícím množstvím ionizujících částic - se postupně aktivuje hvězdná energie toho vědomí planety , kterým kdysi disponovala . Rezonancí . Jedná se o přenos informací jádra / mikro - , makro - / . Bipolarita - planetární vazbou magnetických bodů vesmíru / navyšováním vibrací / a tím i prostoročasu postupně zaniká . Tím, že se neutralizuje strach, negativita - uvolňuje se komprese / tlak / . Co je podmínkou přechodu do nové dimenzionální sféry . Proto neustále čistíme a čistíme , harmonizujeme .
 
Elektromagnetická frekvence hmotné reality / zvuk, světlo ... / se vazbou substruktury materie interaktivní spojuje s nehmotnou frekvencí spektra spirituální dimenze / sféry vědomí / . Je to thermokoagulačný proces, ve fyzické realitě náročný na pochopení . Proces změny , měnící se hustotou / hutností / světla , měnící se frekvencí zvuku. Kdy se aktivuje dimenzionální jemnější / do toho momentu Neaktivovaná / struktura vědomí. Té emoce lásky, té energie ducha i duše , toho neustálého toku energií volnosti .... kterými měníme myšlení ze subjektivního na objektivní. To znamená - měníme úhel pohledu , jiným způsobem přečte.
 
Vlnami energií se rozproudila naše solární čakra . Co nás individuální víceméně vyhodilo z rytmu / mohly nastat závratě, poruchy srdečního rytmu , poruchy stability ... / Po heliosférickou přepólování si naše těla zvykali na změnu, byli jsme spával , méně pohybliví . Mohli bychom tuto změnu , kterou jsme preciťovali , přirovnat k mořské vlně . Kdy hladina , na níž plaveme se náhle zvedla do výšky a opět po pár dnech jsme se vrátili zpět . S tím , že nastalo nejen přepólování heliosféry , ale navýšením světla jsme se staly více světelných . Vyživujícím světlem nabuzení / probouzející se / .
Energií expandující ze solární čakry se " rozvlnilo " naše fyzické srdce / mohla se objevit tachykardie, extrasystoly ... / a navýšila se energie / rozpínáním / duchovního srdce.
 
Tímto energetizující dobitím se energetizuje mozkový kmen , jako i levá a pravá hemisféra / primárně levá a to i planetární / . To znamená ty struktury vědomí u kterých byl schodek , nerovnováha ve smyslu oddělení pravé a levé hemisféry . Čímž se pravo -i ľavohemisféricky doplňuje zlatý " mok " grálu . Za účelem vytvoření rovnováhy, která objektivitu jednoty představuje .
 
Tím, že nás zaplavuje světlo nepolarizovaných struktur 5D a vyšších D , které má intenzivnější magnetický náboj / planetární se tento proces projevuje u magnetických siločar / - mění se , přetváří , modeluje nižší frekvence . To znamená materiální sféra . S čím pochopitelně souvisí i naše vědomí a prekrištalizovávajúce se těla . Mění se nejen pohled, ale i přístup k sobě , partnerovi , blízkému okolí, ale ik planetě, na níž žijeme . Do popředí se dostává ne povrch / povrchnost , pasivita , nezájem ... / , ale naše nefyzické nitro / empatie, emoce, jiný pohled na sebe, na společnost, na Zemi / . Muž i žena prociťuje , myslí i jedná jiným způsobem než tomu bylo před nedávnem . Jsou to malé kvantové skoky a každý člověk je jiný. To znamená - jiným způsobem i rychlostí reaguje na změny . Vědomí je vibračně rozdílné. Někdo upřednostňuje více materiálně , někdo je již ve sféře jiných lidských hodnot , jiného myšlení . To však neznamená, že je jeden lepší a druhý horší . Moudrý a méně moudrý .
 
Na naše emoce reaguje Zemi. Energetizáciou planety , kořeny Zdroje / v našem těle je to centrální mozek , srdce, mícha / přitékají zdrojové kódy / energie / přes mozkový kmen do " koruny " / mozku / . Přičemž se aktivují inaktivované neuronové výběžky , které souvisejí s novým myšlením / myšlenkou / .
Snad by se mohlo říci, že je to podobné, jako když se had svléká ze staré , již nepotřebné kůže. Přičemž nová je svěží , barevně zářivá . Nebo jako krab, který odloží krunýř a pod ním je růžová . Jako vyzrálý vlašský ořech ze kterého oloupeme slupku a pod ní je bílé jádro .
 
Jsme neustále energií, která přijímá ten rozměr / rozmerovosť / , který je pro danou sféru vědomí / dimenzi / typický . Atypickým se pro nás stává, jakmile dosáhneme ten vibrační stupeň, který už s naším vědomím / myšlením, tvarem , strukturou obrazu - fraktálu myšlenky / neladí . Dosáhli jsme tím vrchol toho zvuku , světla, jehož prostřednictvím jsme tvořili realitu . Žádá se nám tvořit jiným , novým způsobem, který je harmonický i harmonizující . Přirozený, všetvorivo prezentující naše skutečné světlo - schopnosti. Prahneme po radosti, pocitu osobního štěstí . Což se opět promítá nejen do kolektivního vědomí , ale i do energií planety .
 
joy34
 
Čím více se posouváme k nemateriální sféře - tím více se rozpíná naše energie , tím více se rozzařuje naše světlo. Přičemž důležitost materie se dostává na jiné místo žebříčku hodnot. Člověk si začíná uvědomovat, co je podstatné a méně podstatné - nebo nepodstatné . Graduje kreativita v každé oblasti života . Člověk proniká do té země zázraků , do těch tajemství , které byly dlouho neviditelné i záměrně tabuizované .
Je to jiná politika . Kladoucí důraz na kvalitu , rovnováhu ve všech oblastech celospolečenského dění. S přihlédnutím k každého jedince . Odmítající neplnohodnotné , bezperspektívne , nekonstruktivní řešení . Kdy teorie je jiná než praxe a udržuje společnost neustále v nerovnováze . Demagogie , disbalans , diskomfort , disharmonie již nemohou zabírat místo pozitivní kreativitě. Tvoříme , tu realitu ke které bude každý jedinec přistupovat zodpovědně , upřímně, čestně .
 
Ilona / Féwa / - 8.1.2014

—————

Zpět