Energie – aktuálně

18.01.2014 18:41

(15. 1. 2014)

Spousta lidí,  zejména těch energeticky citlivějších  zcela určitě v posledních dnech vnímá, že zažíváme období, které je energeticky dosti náročné. Minulý týden proběhly dvě silné sluneční erupce, které mohly mít u  všech citlivějších jedinců různorodé účinky -  zvýšení hmotnosti, únavu, nervozitu, mírnou nevyrovnanost, zvýšenou potřebu cukru, soli nebo čokolády, ukrutný hlad nebo  též nechuť k jídlu...

Připomeňme si, že o uplynulém víkendu  dopadaly i další velmi silné energie, a zdá se, že se to  může nyní opakovat každý měsíc. Tento jev souvisí s čímsi, co lze označit ,,posuny v čase“ (v důsledku většího přísunu energie Zdroje). Částice fyzického těla se tedy uzpůsobují této nové a vyšší energii. Pro mnohé jsou tyto posuny vnímatelné na úrovni fyzického i emocionálního těla (a jako u všech energetických změn, účinky a pocity mohou být u jednotlivých lidí naprosto odlišné). Rozhodně je vhodné být v takových obdobích pozornější i při běžných každodenních aktivitách. Případné příznaky mohou u někoho začít  již dva týdny před posunem a trvat ještě další dva týdny po něm, zatímco někdo jiný je vědomě takřka nepocítí, nicméně dotknou se ho též. Jedním z možných pocitů je např. značný žár v těle (postupující zevnitř ven), následovaný extrémním chladem (též postupujícím zevnitř ven). Je to však jen ukázka účinku rychlého nárůstu energetické hladiny, k němuž dochází  díky posunu kupředu v čase - tělo se ,,rozpálí“ a vzápětí chladne, a celý cyklus se opakuje, dokud posun v čase neproběhne...

Mluvíme-li o ,,posunech v čase“, můžeme pro lepší pochopení použít příkladu rendlíku,  v němž se vaří polévka.  Pohyb v čase kupředu by představoval ,,zakoušení" času, který uběhl, než polévka  dosáhla bodu varu. Pohyb nazpátek v čase by pak představoval dobu chladnutí uvařené polévky na pokojovou teplotu. Když se kdysi  - z našeho pohledu v dávných dobách, během atlantského časového cyklu -  udála v planetárním systému ztráta velkého množství energie, došlo  doslova k rychlé cestě ,,nazpátek“ v čase (což je  tím, že všechna energie, která již byla v té době shromážděna,  k tomu okamžiku získaný ,,přírůstek“ neboli všechny ,,vteřiny", které již byly zažity,  v té chvíli zmizely.... obsah rendlíku se tímto vrátil do stavu pokojové teploty).

Časové posuny, které nyní planeta zažívá každý měsíc, jsou procesem ,,opětovného získávání“ vší té energie, jež byla pro vědomí  v dávných časech během okamžiku ztracena - všechny ty vteřiny, které již kdysi byly zažity...  Všichni cestujeme v tom nejlepším kosmickému dopravním prostředku, který je k dispozici, a putujeme ,,nazpátek do budoucnosti“. Což představuje  proces rozpínání se k vyššímu vědomí.  Znamená to, že běžný člověk si potřebuje shromáždit všechny kousíčky svého Já a poskládat je dohromady, pokud chce lépe pochopit, co znamená ,,posun do vyššího vědomí" , které je ve skutečnosti vlastně putováním časem... Zajímavým aspektem je - protože jde o posun ,,nazpátek do budoucnosti“ -  že nové objevy, nové myšlenkové vzorce, nové představy, myšlenky a nápady ohledně čehokoliv jsou vlastně  z této perspektivy zapnutím ztracené paměti a ztraceného vědomí pravdy.

I začátek tohoto týdne je energeticky silný,  což by se dalo přičíst nějakým slunečním erupcím, kdyby ovšem slunce nebylo právě celkem klidné. Ale můžeme přihlédnout ke skutečnosti, že v prosinci došlo ke změně pólů na slunci, tudíž energie přicházející ze slunce v tomto jeho novém cyklu (11 let), je celkově poněkud odlišná od té dřívější. Navíc je 16.1. úplněk, který navazuje na zatmění v říjnu loňského roku (a objevují se k vyhodnocení různé záležitosti, které jsme tehdy započali). Díky tomu bychom mohli snáze poznat, zda jsme připraveni na další krok nebo jsme naopak někde uvízli, ať už proto, že třeba na něčem lpíme, bojíme se nebo máme dojem, že nejsme připraveni. Emoce mohou být v této době poněkud rozvířené. Též pozor na silnici, protože řada řidičů by se mohla chovat nevyzpytatelně.

A pro případ, že by úplněk nestačil, prochází Země v těchto dnech navíc ohonem komety Ison. Vědci tvrdí, že se kometa rozpadla, nicméně její obrovský ohon  je stále aktivní a jeho vysoce nabité částice k nám přinášejí  nové energie ze vzdálené části galaxie. Možné účinky - závrať, roztržitost, lehkomyslnost, únava, úzkost či nervozita, nebo naopak povznesenost, nabití energií a vzrušení.

Pečujte o sebe. Důležité je vědomě dýchat, odpočívat, pít hodně vody, neodbývejte se. Měli bychom se dobře starat o svá těla fyzická, stejně jako o ta energetická a duchovní,  chceme-li projít současným děním co nejhladčeji. Nebude to první takové divočejší období, a zřejmě ani poslední, nicméně může nás utěšovat pomyšlení, že nás to posouvá blíže k včlenění naší multidimenzionální podstaty a k odpovídajícímu způsobu života.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím kolektivu autorů a majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky
https://www.reiki-centrumpraha.cz). 15. 1. 14

 

Energie v lednu 2014

Jennifer Hoffman

Leden začal řádným třeskem, dá se říci, protože hned 1. ledna  jsme měli silné novoluní, k čemuž nedošlo celých 19 let. To, ve spojení s pokračující retrográdní Venuší, což nás zavádí nazpátek na konec r. 2005 a počátek r. 2006, můžeme vnímat jako bychom putovali pozpátku namísto kupředu, a přezkoumávali minulost, na niž  bychom raději zapomněli.

Ale ačkoliv je nám k dispozici spousta energie a potenciálů, musíme  do nich vstoupit, přijmout příslušný potenciál, sladit se s ním a integrovat ho do svého života – což jsou všechno významná témata roku 2014. Jestli jsme mne už slyšeli přesně toto říkat 100x, buďte připraveni, že mne uslyšíte to říkat ještě 1000x, protože bez ohledu na to, jak moc si něco přejeme, musíme s tím být v souladu  a mít schopnost to včlenit do svého životaEnergie ledna všechny souvisí s tím,  čemu věříme a co si dle svého domnění zasloužíme.

O Venuši se říká, že vládne penězům, kráse a lásce, ale ve skutečnosti se týká našich hodnot. A hodnoty souvisí s naší představou o tom, co si zasloužíme. Jsme tak ochotni věnovat svůj čas, myšlenky a energii tomu, čeho si ceníme, ale příliš často věnujeme pozornost tomu, čeho si nevážíme, co nám nepřináší radost, klid, lásku a hojnost. S retrográdní Venuší (po celý měsíc) se můžeme blíže podívat na to, čeho si ceníme, počínaje námi samotnými. Ceníme si sebe sama, své stezky, svého života a svého vlastního putování?

Všechno v našem životě je zrcadlem našich hodnot, avšak – má to pro nás nějakou cenu? Máme to rádi? Dobrým způsobem, jak si na tuto otázku odpovědět, je zeptat se sebe sama, jestli bychom toho chtěli více, v neomezeném množství. Pokud ne, pak je čas změnit svůj hodnotový systém a začít si prohlížet to, co si dle svého přesvědčení zasloužíme.

Každý se ptá: ,,Co chceš?“ a je tak těžké odpovědět, protože to vlastně nevíme. Obvykle máme jasněji v tom, co nechceme, protože to je to, čeho máme ve svém životě až moc. Lepší formulace otázky by zněla: ,,Co si zasloužím?“  Funguje to takto – představte si náročnou situaci ve svém životě, třeba nějaké finanční omezení, nebo že jste osamělí nebo se cítíte nenaplnění. Nyní to formulujte takto: ,,Zasloužím si finanční omezení“, nebo ,,Zasloužím si být osamělý/-á“, nebo ,,Zasloužím si být nenaplněn/-a“. Když to postavíte takto, zní to hloupě, ale pomůže vám to zaznamenat rozdíl mezi tím, kde jste a kde být chcete.

A teď to obraťte: ,,Zasloužím si finanční hojnost“, ,,Zasloužím si být v láskyplném vztahu“, nebo ,,Zasloužím si nyní naplnění ve  všech oblastech svého života“. Získáte pak lepší výchozí bod pro zahájení procesu rozhodování o tom, jak se dostat tam, kde být chcete. A protože (snad) doopravdy nevěříte, že si zasloužíte omezení, osamělost a nenaplněnost, budete schopni stvořit  účinnější přesvědčení o tom, co si zasloužíte, jež vás dostanou tam, kde být chcete. K vzestupu dochází u každého z nás, stejně jako ve světě. Vzestupujeme, neboli stoupáme, a naše frekvence je součástí tohoto procesu. A součástí procesu je též otázka, čeho jsme hodni,  čeho si ceníme,  zda máme svou hodnotu a co si zasloužíme.

Než se pokusíte se rozhodnout, podívejte se na své možnosti a jejich výsledky z perspektivy ,,zásluhy“. Takto se spojujete  s touto volbou způsobem, jímž si dodáváte sílu, a vytváříte  tím současně mocný hodnotový systém. Mám dojem, že to funguje snad lépe než afirmace, které je často možno říkat bez vytvoření náležitého uvedení do souladu a integrace, aby byly důvěryhodné,  uskutečnitelné a funkční.

Lednové novoluní osvětluje kvadraturu Uran/Pluto, nyní již třetí rok aktivní. Tento rok máme – v dubnu a listopadu –  ještě další dva aspekty, a ten poslední je v březnu 2015. Byl to dlouhý, pomalý a polevující  proces . Pokud si myslíte, že se toho moc neděje, vzpomeňte  si na způsob, jak se pohybují ledovce a drtí půdu pod sebou. Můžeme říci, že Mars ve Vahách  přilévá palivo do transformačního ohně,  a to od této chvíle do července, kdy z Vah vystupuje.  Bude nám stále připomínat, že máme stále konat, že máme mít nadále jasno ohledně toho, co si zasloužíme, že máme pobývat v energii lásky a využit ji jako impuls pohánějící změnu, kterou chceme vidět ve světě.

 Jestliže jsme dovolili vytvoření  světa nelidskosti, sociální nespravedlnosti, ekonomického nepoměru, krutosti, chybějící tolerance, diskriminace a apatie, budeme muset být inspirováni (neboli být ,,v duchu“), požadovat sociální spravedlnost, ekonomickou rovnost, soucit a laskavost, toleranci, zaměřit se na naši jednotu a přijmout za vlastní svou roli tvůrců reality tohoto světa, abychom vybudovali  transformaci, která to obrátí vzhůru nohama, jež se stane paradigmatem nové Země.

Všechno to začíná u nás, my jsme pány 3D energie a cokoliv se rozhodneme s touto energií provést, to se stane. 3D paradigmata ,,moci nad něčím“  se hroutí, ale nerozpadnou se bez boje. Výše-dimenzionální paradigmata ,,společné moci“ čekají v zákulisí, ale musíme jim vyklidit prostor.  Buďte silní, věřte si a mějte ve všem jasno, vězte, že máte svou cenu a hodnotu, a právě toto nám umožní, individuálně i kolektivně, být majákem změn, o něž svět usiluje.

31. leden je čínský Nový rok a je to rok Koně, což je velice slibný rok. Pomyslete na všechnu tu krásu, eleganci,  rychlost a sílu koně – přesně to pro nás má v zásobě nový rok. V tento den také Venuše jde již přímo, stejně tak se Merkur 1. února připravuje na retrográdní cestu, přičemž jeho stinné období začíná 23. ledna.

Všechna aktivita tento měsíc mi připomíná velmi frekventovanou křižovatku a jedinou věcí, která brání srážce aut, je načasování přesně na vteřinuKlíčem k proplutí tímto hektickým měsícem (a takové to bude až do květnaje vyhýbat se tomu, co odvádí vaši pozornost, a soustředit se na svou stezku. Pamatujte, všechno, co učiníte ve svém životě, se dotkne též světa. Můžete způsobit změnu, protože tou změnou jste vy sami.

Přeji vám krásný měsíc.

Copyright ©2014 Jennifer Hoffman. Všechna práva vyhrazena. Můžete citovat, kopírovat, překládat či odkazovat na tento článek v jeho plném a nezměněném znění, avšak jen na bezplatných a bezpříspěvkových webech, pokud uvedete jméno autora a aktivní odkaz na původní web https://enlighteninglife.com.  Jiné použití přísně zakázáno.

(Reprodukce tohoto českého překladu povolena s připojením poznámky: pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 13. 1. 14

—————

Zpět