Energie v červenci

05.07.2013 12:50

 

Jennifer Hoffman
 
Se začátkem tohoto měsíce začínáme také druhou polovinu roku 2013. Než abychom se ptali ,,Co dělat jako další", může být lepší otázka ,,Co ještě zbývá", ve smyslu, co zbývá se naučit, pochopit, propustit, přenastavit, uzpůsobit a odstranit nebo vyčistit, přestože máme pocit, že to je všechno, co děláme od ledna a ještě mnohem déle.
I když je v tomto měsíci Merkur retrográdní, jsou před námi mírnější časy, jelikož se přesunujeme do tohoto nového období, ale jisté okolnosti stále platí. Červenec je skvělým měsícem pro úklid, očistu a přípravu na nové začátky (které však mohou přijít až v září), což můžete provádět libovolným způsobem - s lehkosti a elegancí nebo se zdravou mírou zmatku.
V poslední době se mne lidé ptají, jak mají poznat, že ukončili svou očistnou práci, že vzestoupili, a někteří se bojí, že tu celou událost zmeškají nebo již zmeškali. To je však průběžný proces a není tam nic, co by bylo možno minout, stejně jako neexistuje žádná specifická událost, která by vyznačila bod, kdy je vše završeno.
To, co děláme teď a nebyli jsme schopni činit dříve, je, že vidíme, kde jsme se dobrali určitého pokroku, kudy vedou naše poslední kroky… a nacházíme se v prostoru, kde můžeme přejít k ukončení. Má to však svou cenu, a tou cenou je propuštění potřeby léčit a být léčeni, vidět zrcadlení našeho léčení v druhých a myslet si, že jsme skončili, jakmile všichni jsou s námi ve stejném prostoru na úrovni energetické, emocionální, se stejnou frekvencí. Další cenou je otázka hodnoty. To, co jsme schopni přijímat a zakoušet, je blokováno omezeními, která jsme na sebe uvrhli sami. Je to pro nás všechno připraveno a pokud nic nedostáváme, tak buď vůbec nežádáme nebo nežádáme o to, co doopravdy chceme. Možná i žádáme, ale nejsme otevřeni přijímání, protože máme stále nevyřešenou otázku, zda si to zasloužíme a zda jsme toho hodni.
Je to naše cesta přijetí a sebe-uvědomění, kdy přestaneme posuzovat sebe a ostatní podle toho, kdo a co jsme, kde si myslíme, že jsme, nebo bychom měli být na své stezce léčení. V červenci máme silný vodní čili léčebný prvek, který nabízí pro toto finální léčení a uzavření dvě cesty - jemnou a plynulou nebo dravý příval. Pokud se nacházíme v tom jemně proudícím aspektu, praktikujeme v každé chvíli přijetí a odstup, uznáváme, že každý je tam, kde být potřebuje, a zaměřujeme se na to, kde se na své vlastní stezce nacházíme my sami. Ten dravý příval mluví sám za sebe a může být hodně těžké pádlovat po řece, pokud plujeme proti proudu, a nelehká bude i divoká jízda, jestliže se ženeme po proudu a bez pádla. A i když můžeme skončit ve stejném místě určení, nebudeme se cítit tak dobře a ani si celé dění tolik neužijeme.
Je to také měsíc k sebe-uvědomění, a i to má dva aspekty - kritické, drsné, soudící Já anebo Já láskyplné, ceněné a zasluhující si vše dobré. Znovu si musíme vybrat, ale v tomto případě není cílové místo stejné. Pokud jsme sami k sobě kritičtí, tvrdí, soudící a nelaskaví, nebudeme schopni se neustále těšit lásce, radosti, harmonii, míru, hojnosti, které mít můžeme. Jsme toho hodni, zasloužíme si to, vy si to zasloužíte, já si to zasloužím - opakujte si to, dokud tomu neuvěříte. Jedinou cestou, jak změnit svět, je začít u způsobu, jak mluvíme sami k sobě a jak o sobě smýšlíme. Vše začíná u nás a nejsme-li ochotni se vidět ve stejném světle, lásce a pravdě, jako nás vidí Nejvyšší Zdroj, Vesmír a naši průvodci, budeme omezovat svůj přístup ke všem dobrým a skvělým věcem, které jsou nám k dispozici.
Cokoliv chceme ze svého života propustit (nebo o tom přemýšlíme), je stejně tak přichystané opustit nás, jako my jsme připraveni nechat to odejít. V červenci to zahrnuje velkou ,,trojku" -domov (kde jsme ukotveni, kde žijeme a jak pohlížíme na svět), vztahy (včetně práce, blízkých partnerů a rodiny)a rovnováhu duchovních a hmotných energií v našich životech. Jestliže je jedna z těchto tří oblastí v nerovnováze, tento měsíc ji pocítíme a budeme vědět, kdy pádlujeme proti proudu řeky. Jak to poznáme? Kde nejsme šťastni, kde máme pocit, že nad ničím nemáme kontrolu, že nejsme ve svém živlu, že nejsme v souladu se svou vizí radosti, lásky, klidu, míru a hojnosti pro naši realitu?
Zatímco ladíme svou frekvenci, nalézáme dokonalý rozsah své radosti, klidu, lásky a hojnosti, zužujeme škálu frekvencí, jimž dovolujeme se s námi spojit, přičemž rozpínáme svou schopnost přijímat požehnání v těchto oblastech. Je-li toto pro vás matoucí, podívejte se na to takto: Čím lépe víte, co vám přináší radost, hojnost, klid a lásku, tím méně rozptylujete své energie hledáním takovýchto věcí, tudíž můžete zaměřit svou energii zcela specificky a jasně, a můžete se namísto hledajícího stát tím, kdo takové věci přitahuje. Pak tedy ,,nehledáte lásku na všech špatných místech" (jak říká jedna píseň) a můžete pobývat v radosti a přitahovat další radost a požehnání.
 
 
Přeji vám krásný měsíc.
 

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com
(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.czpřeložila Lucka K.) 3. 7. 2013

 

—————

Zpět