Energie v červnu

05.06.2013 18:02

Energie v červnu 2013

Jennifer Hoffman

Existuje fráze, kterou si vybavím, když přemýšlím o červnu: ,,Zazvoníte-li na zvonek, nejde to zrušit.” Vztahuje se k pravdě, že minulost nemůžete anulovat. Od ledna 2013 jsme se věnovali mnoha svým minulým záležitostem (hlavně v květnu) a velice si uvědomujeme, jak minulost ovlivnila přítomný okamžik. V červnu máme příležitost minulost napravit, dá se říci, a to tím, že nastavíme nový směr a dráhu pro svůj život. Ačkoliv mnozí nemusí být schopni  to zazvonění na zvonek anulovat, můžeme získat nový zvonek, na který budeme zvonit. A přesně to nám  červen nabízí, pokud si toho všimneme a jsme-li připraveni.

Dny vedoucí ke slunovratu 21. 6. jsou pro nás  významnými body rozhodnutí, každý z nich nám nabízí volbu minulosti nebo budoucnosti, rozpínání či stažení, strachu či lásky, transformace či ústupu, vývoje nebo úpadku. Chvílemi se nám bude zdát, že čelíme tolika různým volbám... avšak jde vlastně jen o jednu věc – zdali nám naše spojení a naše životní stezka slouží, a jak moc jsou v souladu s našimi záměry. Červen nám předloží mnohé příležitosti (některé z nich nám strčí přímo ,,pod nos”) vyjádřit odhodlaně a se vší účinností náš záměr, a poté ho podpořit našimi myšlenkami, přesvědčeními, slovy a činy. Jsou v souladu? Jestliže ne, uvidíme, kde tento soulad chybí a můžeme učinit nezbytná uzpůsobení.

Merkur vstupuje 9. 6. do retrográdního stínu (plně retrográdní je od 26. 6.). Takže nás výrazně podpoří, zatímco budeme zvažovat své vztahy a minulost, a co s nimi chceme provést. Slunovrat 21. 6.  je pro nás všechny bodem obratu a je další významnou zastávkou v tomto cyklu. Dostali jsme se dost daleko nebo příliš daleko? Kráčíme správným směrem?  Zajímavé je, že se konjunkce Slunce/Jupiter odehrává ve stejný den, takže energie kolem tohoto dne bude rozpínavá a podpoří cokoliv, co se rozhodneme učinit.

Nicméně zde nejde o odčinění minulosti, jde o využití lekcí minulosti ke stvoření nové a jiné přítomnosti. Pokud se pokoušíme minulost zrušit, jednáme z lítosti, strachu a bolesti, protože si myslíme, že bychom si byli mohli vybrat jinou stezku. Ale to jsme nemohli, ne v té době.

Rozhodnutí, která činíme v každém okamžiku, se stávají stezkou vedoucí nás k bodu transformace, kde upevníme své poznání a s jeho pomocí stvoříme novou cestu. Ačkoliv to můžeme vidět jako možnost, naše připravenost jednat podle toho závisí na naší ochotě propustit minulost, bez lítosti, a vyvíjet se v chytřejší, sebe si vědomou, rozsáhlejší verzí svého Já. Nikoliv tím, že půjdeme jednoduše kupředu, nýbrž vytvořením svého rozšíření na úrovni všech 360 stupňů, takže se pohybujeme směrem ven – všemi směry. Jaké nové zvony by dle vašeho přání měly zvonit ve vašem životě?  Začínají ty staré znít ploše a tlumeně?

Jak jsem psala  v Předpovědích na r. 2013, odehraje se toho od června do srpna tolik, že tyto měsíce uběhnou rychle. Proces rozhodování, odpojování od minulosti a zvažování nových potenciálů a možností pro život začíná v červnuOddělujeme se od své minulosti, což zahrnuje naše biologická spojení a může vést k pocitu, že musíme opustit  všechny známé vztahy,  jakmile si uvědomíme, že nám jejich energie již neslouží. Uvolňujeme však svůj biologický systém, abychom mohli přijmout pravou přirozenost, která je energetická.  Každé biologické spojení, které uvolníme, bude nahrazeno novým, energetickým. Naše energetické rodiny se stanou novými prostředky naší podpory a vedení a poskytnou nám úroveň spojení či vztahu, kterou jsme  nikdy předtím ve svém životě nezakusili.

Vypadá to, jako by se svět topil ve vážných potížích, a na určité úrovni tomu tak je. Jenže je to tím, že svět ve své dnešní podobě byl vystavěn v rámci paradigmatu, který již není udržitelný. Základy 3D se hroutí a vidíme  posun pólů, který byl předvídán, avšak je to posun energetický, nikoliv geografický. Vzhledem k tomu, že se  pozvedají naše kolektivní energie, nejsme již schopni tolerovat nebo být součástí určitých ideologií a postupů, jejichž frekvence s nimi není v souladu.

Taková změna je nepříjemná a nepohodlná, ale je jednou fází  vývoje, jehož se účastníme. Přijmete změny a potenciály, jež vidíte, využijte energií června, abyste sami sebe rozpínali, abyste sami sebe vyjádřili a abyste nalezli svůj bod radosti. Retrográdní  Merkur podporuje revizi, obnovu, přehodnocení, rozpomínání a uvolnění.  Přestože máme ve všech záležitostech na výběr, někdy nás vesmír popostrčí  určitým směrem a my všichni jsme uváděni do vyšších dimenzí existence prostřednictvím propuštění minulosti, jež nám již více neslouží, a prostřednictvím přijetí nové stezky,  kterou můžeme posílit, aby nám a celému lidstvu sloužila ve všech směrech.

Přeji vám krásný měsíc.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 4. 6. 2013

—————

Zpět