Energie v dubnu 2013

07.04.2013 18:51

 


Jennifer Hoffman

Tato Velikonoční neděle pro mne byla něčím, co se velmi lišilo od těch v minulých několika letech. Ve vzduchu byl jakýsi nový jas, který posiloval pocit očekávání a vzrušení, jež jsem vnímala celý týden předtím. Seděla jsem ráno v kostele  a přemýšlela o symbolice  Velikonoc, a tu jsem si uvědomila, že toto je ten ,,druhý příchod“, na nějž jsme čekali. V dubnu objevíme dveře, které se otevírají, podporu ze všech směrů... a Vesmír zvědavě sledující naše další kroky.

Druhý příchod Krista, předvídaný po celá stolení jako doba, kdy budeme osvobozeni od své lidské svázanosti se Zemí, byl vždy považován za čas, kdy Ježíš znovu sestoupí z nebes, ve fyzické formě, a vezme nás tam s sebou (nebo něco podobného). Myslím, že mnoho z nás do jisté míry tajně doufalo, že půjde o kombinaci Krotitelů duchů a Terminátora, o konečný boj mezi těmi hodnými a těmi  zlými, přičemž my budeme stát za mantinelem a provolávat slávu svému zachránci.

Ale, ačkoliv takový je příběh, v nějž jsme věřili, je to klamný předpoklad, jenž nás svedl k domněnce, že vzestup přijde od sil mimo nás. Tudíž jsme čekali na druhý příchod, abychom byli spaseni, zachráněni, aby byla potvrzena naše cena, abychom byli pomstěni, zbaveni viny a aby nám byly odpuštěný hříchy, jichž jsme se nedopustili. Náš jediný hřích (nebo oddělenost) spočívá v našem přesvědčení, že jsme odpojeni od Zdroje.

To my jsme oním druhým příchodem,  to naše spojení s naším vlastním kristovským vědomím nás dovedlo až k tomuto okamžiku. Ježíš neřekl, že přijde a zachrání nás, opakovaně prohlašoval: ,,Toto vy můžete činit a ještě více.“ Pouze nám předvedl, že vzestup je možný, to ostatní je na nás. Teď jsme tady a nepřichází nikdo na naši záchranu, protože ji nepotřebujeme. My jsme tím, na koho jsme dosud čekali, bylo to v nás po celou tu dobu a nyní se tím můžeme stát a žít své životy prostřednictvím tohoto aspektu své bytosti. Je čas vyměnit  koruny z trnů za koruny z hvězd... a začít zářit.

Od počátku roku 2013 jsme se vyrovnávali se zklamáním z toho, že to, co – jak jsme se domnívali – měla být událost vzestupu měnící svět, vyšumělo v podobě poměrně poklidného konce prosince, aby vzápětí v lednu a únoru následovaly příležitosti k čištění  jedna za druhou. Sotva jsme si začali myslet, že jsme s léčením skončili, objevila se příležitost ponořit se ještě hlouběji. Ke konci března jsme sotva lapali po dechu a přemýšleli, jestli ta nekonečná cesta vůbec  kdy skončí. Konvergence planet v Rybách naši léčebnou stezku podpořila. V dubnu jsou tyto planety v Beranu, znamení průkopníků, a je na čase něco podniknout. (Všichni zrozenci v Beranu nechť si nejprve přečtou další odstavec, než je zachvátí přehnané nadšení.)

S dubnovou energií máme k dispozici vše, co potřebujeme pro své první kroky – a jsou to opravdu jen první kroky. Není to  vhodná doba pro střemhlavý skok do bazénu, aniž bychom měli připravený nějaký plán, měli bychom však uvážit své možnosti vycházející z našeho záměru.  Merkur je až do 6.4. ve svém stínu, takže nemusí být jasné konečné podrobnosti, určitě tedy následujte své vnitřní vedení, neustále se ptejte, a pak naslouchejte odpovědím. Na počátku dubna jsou v Beranu  téměř všechny osobní planety a v kvadrantu s Plutem zvou  přeměnu velice smysluplným způsobem. To se neděje proti vaší vůli, avšak Pluto má sklon věci bořit,  když nastane pravý čas, i když si my právě myslíme, že to ten pravý čas není. Dubnová energie bude sílit až do příštího kvadrantu Uran/Pluto 20.5., což je další bod transformace, jenž se postará o expanzi všeho, co vytvoříme tento měsíc.

10.4. je novoluní, které může vynést do popředí spoustu vztahových záležitostí, počínaje tím nejdůležitějším vztahem – k nám samotným. Doopravdy milujete, ctíte, respektujete  a vážíte si sebe sama? Tak to může být tento měsíc podrobeno zkoušce, až spatříte v ostatních zrcadlení svých hodnot. Nezapomínejte, že to nemáte brát osobně, a využijte jakýchkoliv zkušeností k průzkumu svého nitra. To, jak vás milují druzí, je zrcadlem vaší lásky k sobě. Zatmění při úplňku 25.4. se postará o smíšené pocity ,,pospěš si/zpomal”, protože pocítíme nutkání něco podniknout, avšak činit tak uvážlivým a promyšleným způsobem.

Dubnová energie nás vyzývá, abychom postoupili kupředu novým způsobem, abychom to započali se záměrem a intuitivním vedením. Nyní můžeme konat činy, ale to nezačne tím, že seskočíme z pohovky, začíná to naším uzemněním,  vstupem do našeho středu  a sladěním s naším záměrem, pak se vyjasní i další krok. Jestliže postupujeme kupředu od okamžiku záměru, zajišťujeme včlenění energie, již si přejeme ztělesnit. Pokud se přátelíme se svou intuicí, setrváváme v souladu se svým partnerským vztahem člověk/božství, a to nám umožní přijímat  vedení potřebné pro činění takových rozhodnutí, jež nám nejlépe poslouží.

Tento měsíc jsme obklopeni potenciály a manifestuje se nám to, s čím se rozhodneme uvést do souladu. I když je možné všechno, neznamená to ještě, že to chceme nebo že nám to je k užitku. A většina změn či transformace vás vyvede z vaší bezpečné zóny nebo toho, co znáte, do zóny nepohodlí, k tomu novému a neznámému, což může být zprvu dosti nepříjemné. Vyberte si to, co podpoří váš záměr radosti, klidu a míru, lásky a hojnosti, a to si stvoříte ve svém životě, což dále umožní totéž světu. Posun do 5D již nastal, tyto energie máme nyní k dispozici, abychom se s nimi vyrovnali a použili je. Důvěřujte  tomu procesu a laskavému Vesmíru, jenž tak dlouho čekal, aby vás mohl uvítat zpátky v kristovském vědomí.

Přeji krásný měsíc.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 05. 04. 2013

—————

Zpět