Energie v květnu 2013

06.05.2013 08:46

 


Jennifer Hoffman

Zatímco završujeme posledních pár dubnových dní, mnoho z nás se ptá, co ještě se stane? Duben byl nepochybně v celosvětovém měřítku bohatý na události, a to ani nemá onen energetický potenciál května, kdy jsou dvě zatmění a třetí kvadratura Uran/Pluto a v jehož úvodu Slunce s Marsem stojí v opozici k Saturnu.  To je okamžik pravdy, a pokud nejsme na sedadle řádně připoutáni (tedy ukotveni ve své vlastní energii a záměru) může to s námi v kabině trochu házet.

Když jsem žila v Austrálii, podnikala jsem velmi dlouhé lety mezi Sydney a Los Angeles, což vždy znamenalo někdy uprostřed letu silné turbulence. Když jsme se tomu místu blížili, pilot rozsvítil znak s pásem a upozornil cestující, aby se vrátili na svá sedadla. Většina tak učinila, ale vždy se našlo několik lidí, kteří to neučinili. Když jsme dosáhli onoho bodu, na jednom letu se letadlo náhle propadlo o několik set stop a všichni, kteří nebyli připoutáni, vzlétli a bouchli se o strop kabiny. Několik lidí se vážně zranilo.

Květen se tomu trochu podobá, budou klidná období prokládaná okamžiky těžkých turbulencí. Pokud jsme na ně připraveni, projdeme jimi úspěšně. Některé z takových silných turbulencí budou zahrnovat rozhodnutí, jež učinit potřebujeme a která ovlivní náš život, jiné budou výsledkem rozhodnutí druhých, jež ovlivní nás. A odezva na naše modlitby někdy vytvoří důsledky, které jsme nebrali v úvahuKdyž si stanovíme záměr, vytvoříme kolem sebe energeticky nabité pole záměru.  Kdokoliv nebo cokoliv, kdo/co není v souladu s takovým záměrem a jeho energií, může rychle odejít.   Naopak, cokoliv se k energii pole záměru hodí, rychle vstoupí. Vyvážit provoz směřující dovnitř a ven může být v tomto měsíci trochu složitější.

Musíme sami sobě odpovědět na velkou otázku, zda jsme šťastní. Pokud nežijeme v radosti, pokud se nám něco na našem životě nelíbí, pak nám energie května velmi jasně ukáže velice chybějící části, a pak nám pomůže prázdná místa doplnit.Mohlo by to znamenat přivolání nějaké změny, kterou jsme již zvažovali, ale zatím jsme neměli odvahu ji provést, anebo to může znamenat umožnit určitému přesvědčení, myšlenkovému vzorci, osobě, věci nebo situaci, aby opustily náš život. Může být více naplňující, pokud si dveře otevřeme sami, s elegancí a lehkostí, než aby pro nás byly otevřeny. Na změny, které přicházejí, jsme připraveni – na hlubší úrovni – ačkoliv si nemyslíme, že tomu tak je.

Nyní jsme pokročili do pátého měsíce roku 2013 a zdá se, že jsme neučinili moc velký pokrok. Kde je ten klid a mír, radost, láska a hojnost, které jsme očekávali po dosažení prosincového předělu? Jedná se o potenciály, které stále existují, a v květnu se rozhýbou struktury, které musí být strženy, aby jim vytvořily prostor. Kvadrant Uran/Pluto z 21. 5. je silným okamžikem, stejně jako květnová zatmění.  Všechno z toho naznačuje změnu v podobě chaosu a turbulencí, ale někdy prostě potřebujeme problémy jasně vidět, než jsme připraveni něco podniknout. Myslím, že intenzivní aktivita, již zažijeme tento měsíc, otevře i ty nejpevněji zavřené oči. Obvykle je to ten případ, že se události a situace rozvíjejí tak dlouho, než získáme potřebné informace, s určitým stupněm jasnosti, kdy nezůstávají žádné pochyby ohledně toho, co se má stát jako další.

(Detailnější informace na toto téma v anglickém jazyce/audioverzi  jsou po registraci a úhradě k dispozici zde: clicking here).

Přeji báječný měsíc a nerozepínejte si bezpečnostní pás.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

—————

Zpět