Energie v srpnu 2013

12.08.2013 15:57

Jennifer Hoffman

Rok 2013 ubíhá a nyní jsme již v osmém měsíci, srpnu, jehož energie nabízejí nové začátky a definitivní konce. Je to měsíc s energiemi, které můžeme často vnímat jako tah do dvou odlišných směrů současně, a naše rozhodnutí budou založena na otázce ,,Pohybujeme se kupředu nebo zpátky?“

Nehybnost již nepředstavuje variantu a je třeba se rozhodnout. Po tři týdny v tomto měsíci máme opozici Jupiter-Pluto, což zvýrazní příležitosti, které se nám otevírají, a taktéž nám to poskytne příležitost opustit staré způsoby, zvyky a vzorce.  V plné míře kráčíme po stezce vývoje a vzestupu, a to je dobře, ačkoliv nám to nemusí vždycky dobré připadat.

Energie tohoto měsíce jsou expanzivní, a protože je nám ukazováno, co se rozpíná v našem životě, nesmíme zapomínat na skutečnost, že energie nikterak nesoudí a neposuzují. Tudíž to, co nám přináší radost, klid a lásku, se bude v našem životě rozpínat  odpovídajícím způsobem – s ohledem na to, co nám v současnosti brání tyto věci zakoušet.

K čemu směřujeme a co potřebujeme propustit, abychom se tam dostali? Co chceme sami pro sebe a jaká omezující přesvědčení nebo myšlenky můžeme opustit, abychom umožnili vstup oné energii? Jak ve svém životě využíváme své fyzické, mentální, emocionální a duchovní zdroje? Jsme schopni se poddat, nechat věci být, pohnout se a postoupit  kupředu?

Tento měsíc se setkáme tváří v tvář s tím ,,opravdovým“ v naší realitě.  Když je žárovkou o 10.000 w (Jupiter)  osvícena neosobní, tvrdá pravda (Pluto), ukáží se nám jakékoliv oblasti, kde něco popíráme, kde jsme něčím ,,menším“, kde nejsme v souladu se svou božskou pravdou, kde sami sobě nedovolujeme čelit životu s odvahou a sebedůvěrou, abychom mohli žít dle svého nejvyššího potenciálu.

Není to čas posuzování či odsuzování, je to období akce. Jakmile začneme jednat, můžeme tím změnit jedno omezující přesvědčení v cosi expandujícího, čímž dáme svému srdci možnost, aby se též vyjádřilo k našim plánům. Umožní nám to pohlédnout hluboko do svého nitra, abychom zjistili, co vlastně opravdu chceme, a abychom nastavili záměr pro svůj život.

Vzdáme to nebo vydržíme, když se naše touha po změně setká s našimi strachy z transformace? Srpen nám poskytne sedadlo v první řadě – s výhledem na možnosti, které jsou nám k dispozici, když (a pokud) budeme ochotni učinit první krok, což znamená si umožnit zažívat onu naši genialitu, velikost, mistrovství a potenciál, které jsme si na vědomé úrovni dosud neuvědomovali.

Je čas naslouchat tomu tichému, klidnému hlásku, jenž nám říká, že se máme odvážit být tím, čím – jak jsme vždy věděli – být můžeme. Vesmír nás podpoří a svět nyní potřebuje, abychom kráčeli svou božskou cestou. A zatímco vytváříme prostor pro své nejvyšší potenciály, také otevíráme obrovské portály, které umožní lidstvu a Zemi učinit totéž. I to nejdelší putování začíná prvním krokem, takže vykročte odvážně, se sebedůvěrou a jasným uvažováním. My představujeme položku ,,co“, vesmír se postará o položku ,,jak“. Nastavujeme pro energii šablony či formu a ona proudí do jakékoliv nádoby, kterou jí připravíme. Zajistěte, aby vaše nádoba byla co možná největší.

Jak jsem psala v předpovědích na rok 2013: ,,Během celého tohoto roku vám váš záměr bude sloužit jako ukazatel a světlo, jež vás povedou vaším životem, tudíž si pro tento transformativní rok zaměřený na vývoj stanovujte silné, účinné, smysluplné a produševnělé záměry.“ Jaké přeměny jste ve svém životě ještě nedosáhli a co chcete nyní umožnit, aby se stalo? Jste schopni ohledně toho stanovit silný záměr?

Klíčové slovo tohoto měsíce je ,,umožnit“, a zatímco se otevíráme přijímání požehnání, jež manifestujeme ve svém životě, dovolujeme sami sobě být více vším, čím jsme – z okamžiku na okamžik. Co by dle vašeho přání mělo být ve vašem životě ,,něčím více“? Dovolte si být tomu otevřeni a buďte ochotni to přijmout. Vesmír čeká, až uznáme to, co on o nás už ví, takže všichni dovolme, aby se právě to stalo, aby to bylo skutečné.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.  https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 8. 8. 2013

—————

Zpět