Féwa - 29.12.

30.12.2012 14:06

 

Galaktická hyperfrekvence - spirituálním zarovnáním času a jeho prostoru
 
    Nová matka Gaia bude stále toutéž milující matkou. Jen její energetická píseň - dimenzionální mantra - bude už jiná. Bude novým zvukem, tónem vesmíru. Písní národa, který na ní žije a spolu sdílí svou novou frekvenci, svůj způsob existence, který se stane previbrovaním do nové reality / ve srovnání s minulostí / absolutně rozdílný. Přísunem duchovní "potravy", spirituální energie, která do chvíle spojení času s časem je fyzickým způsobem nezachytitelnou. Co je pro člověka nejsilnějším argumentem konstatování, že se nic neděje.
 
     Důležitý okamžik teprve přijde. Cesta bezčasovosti / v tom smyslu, že momentálně všude kolem Vás vibrují všechny časové frekvence / je z Vašeho pohledu příliš disharmonická a tím mnohým ubírá naději, oslabuje vnitřní přesvědčení, obírá o fyzickou a psychickou sílu. Jsou to energie, které vazbou na časovou spirálu v časovém tunelu mezi sebou vzájemně prolínají a dávají možnost negativním silám / vzhledem k neustálou přítomnost 3D frekvence / sa cestou Elektricity na Vaše těla napájet. Ještě intenzivněji, protože čas spirálovitě proniká do Vašich těl. Jsou to prameny / svazky / frekvencí, které neuspořádaně rotují směrem k centrální bráně, při které Vy - s tělem navibrovaným potřebnou frekvencí - stojíte již plně připraveni. Zatímco někteří ještě dobíhají své individuální potřebné vibrace.
 
     Pohyb časovým tunelem je přípravou na kvantový skok / posun v čase, previbrovanie, překódování, překopírování ... /. Zatím stále subjektivně neviditelný nový svět ke kterému plavete mezi břehem pravé a levé hemisféry / 3. a 5. dimenze /, abyste se setkali / napojili / s centrálním proudem nulté frekvence / záření nepolarizovaného světla /, který Vás doslova vynese nad čas a prostor a ukotví v nové frekvenci Země. V jejím matrici. Interferencí, kterou galaktické oko - jeho zornice - ukládá, zarovnává, všechny světelné úhly do jednotného úhlu nepolarizovaného světla. Záměrem vzestupu. To je momentální stav lidské populace jako i celého organického světa. Interferenční harmonizace, zarovnávání, harmonizace různých frekvencí a tím i realit. Přičemž se člověk působením záření transformuje v tunelu času už ne první bránou / Trigon /, pro kterou je charakteristická Elektricity, ale druhou / centrální /, která je silně magnetická a odpuzuje vše co s jejím energií neladí. To znamená negativitu, která omezovala evoluci člověka. Byla vložena jako program do elektromagnetického vlnění / do 3D frekvence /. Jako program, který znemožňoval člověku vystoupit z nízkých vibrací a oddělit se od původního záměru. Ve vyšších realitách je tělo člověka - bytosti, jak i tvoření podporované magnetismem.
 
     V místě, kde se nacházíme - před posunem / projekcí / času v době, jsme jakoby v bloudícím úhlu svého vlastního pohledu. To znamená, že Vaše původní tvořivost / 3D /, její perspektiva, se zářením Centrálního Slunce rozplývá, zneviditelnit - měnícím se světelným úhlem. Vzhledem ke skutečnosti, že se nacházíte v tunelu bezfrekvenčnosti / v tom smyslu, že jste v komplexu mnoha frekvencí a čekáte na dotek nové dimenze / a stojíte doslova tváří v tvář magnetické bráně, zametáte v zrychleném tempu ze své cesty cokoliv negativně. Podle výšky vědomí. To znamená, nastoupila striktnosti, ráznost, Vašeho projevu vůči negativitě, jejíž snahou je zastavit vzestup. Nacházíte se v magnetickém poli s převahou spirituální / duchovní / frekvence, která je součástí druhé poloviny cesty po mostě. V kosmickém čase, kde se prolínají původní a nové frekvence. Před bránou, která má otevřít vesmírné plánu.
 
     První pokus máte za sebou. Nevyčítejte si, že se nepodařilo sjednotit dimenze pulsem galaktického srdce. Není to jen o Vás. Je to temná energie, která se neustále snaží manipulovat Vaše vědomí. Vaše pozitivita snahu temných neguje.
 
     Ve dnech 29. 12. - 31. 12. bude z galaktického středu proudit záření, které bude detoxikovat lidské tělo od intenzivní vlny negativity, kterou temní "vlievali" předchozí dny do lidského vědomí. Aby člověk nádechem pozitivní dal svým srdcem souhlas galaktickému srdci a současně jeho lásku přijal. Představte si to tak, že stojíte před vysokou bránou, která je z vnitřní strany časového tunelu natřena barvou, která je Vaším fyzickým zrakem viditelná. Je to škála, spektrum, které představuje frekvenci se kterou rezonuje v 3D realitě Vaše vědomí. Přičemž druhá strana brány je transparentní. Je směsí nových barev-jejich zvuků - které jste v dosavadní realitě neměli možnost vidět. A Vy se otevřením brány galaktického vědomí stáváte součástí nového transparentního spektra - jeho nepolarizovaného světla.
 
     Zářením galaktického srdce a "souhlasem" Vašeho vědomí se pravou i levou rukou, konečky prstů - dotknete Galaxie a společnými silami budete bránu otevírat.
 
     Začalo se načítání dalšího pokusu o splynutí s novou realitou. Všechny důležité změny restrukturalizace probíhají během spánku, kdy je člověk odosobněný od strachu, což je při vzestupu důležité. Prosíme Vás, abyste byli vnitřně klidní, zharmonizování, zaměřovali se na pozitivní. Vysílali ze srdce lásku. S láskou Fewa
 
 
 
 
 
Více zde: https://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-29-12-2012/
 

—————

Zpět