Féwa 4.3.2013

07.03.2013 10:59

 

06.03.2013 18:59
Člověk je symbiózou moudrosti vědomí Stvořitele, které je bytostně - to znamená i planetární - energií nejen tvořící, ale i měnící, restrukturalizující. Především však milující. Tato univerzální energie dává člověku možnost být autotvorivou energií, samostatnou, novým světlem produkující myšlenkou. A autotvorivosťou se spolupodílet na globálním tvoření nové dimenze a tím i reality. Jinými slovy - nikým neovládanou, nemanipulovanou. Přičemž jedinou podmínkou je srdce, láska se kterou člověk k tvořivému procesu přistupuje. Všechno umělé, nadiktovala, zastaralé, nefunkční už ve víru mohutných energií světla / ve kterém se momentálně nacházíme / na Zemi člověka nemá místo. Přirozeně je v aktivující se procesu důležité, aby byl lidský jedinec sám rozhodnut nové energie duchovna přijmout. To znamená, že jakmile vlastním rozhodnutím přijme principy nového světla / změní multidimenzionální priority / - dosáhl vrchol svého osobního vědomí v dané sféře - pochopil podstatu vzestupu. Jeho i globální evoluce.
Vůbec se nemusíte obávat všeho co přichází. Je to aktivní napájení se na nové kosmické energie lásky, posílané k Zemi, která je stejně matkou jako ženy. To znamená - toutéž bezpodmínečnou láskou se o své děti postará. Jedná se o interplanetárne rozhodnutí Země - matky, jak centrální vzostupujúcej planetární bytosti, která byla ve svém procesu zastavování, čímž byl její "porod" protrahovaný a nekonečně se načítavajúci. Zem jako planetární matka sluneční soustavy, ale i sestra Venuše a matka lidské bytosti se rozhodla zrychlit svůj posun dimenzemi. S citlivým - ženě vlastním - přístupem ke všem rovinám lidského vědomí a tím se začlenila do planetární nepodmíněný ženských energií centrálních planet vzestupu, kterými jsou i další planety na vyšších frekvenčních úrovních / Maia, Meropi /. Možná se zdá, že počet lidí, kteří evolučně dosáhli takříkajíc plný počet evolučních bodů je zanedbatelný, ale není tomu tak. V mnoha případech je to jen optický klam, kdy je daný jedinec stále ovládán vlastním strachem a systémem, který ho v pokroku brzdí, ale ve skutečnosti je vnitřně mnohem vyšší a hlouběji, jak se jeho okolí domnívá. Tyto / ve smyslu duchovního vzestupu / závěry o duchovně a neduchovne lidí se týkají nejen konkrétního člověka, ale i okolí, které ho obklopuje as jeho nitrem rezonuje, nebo nerezonuje. Je to přibližování se i vzdalování lidí, frekvencí jejich energie, kdy si doslova bez komentáře nemají více co říct. Nebo naopak - společnou řeč sdílejí. Je to rezonance, která stejně jako zvuk a obraz vyšší frekvenci transparentními, čímž se daný jedinec postupně ztrácí z pole 3D frekvence a proniká do vyšších realit. Je to Telepatická komunikace, která se transparentnením / výškou frekvence / budí. Zviditelnění lidské myšlenky, která byla dosud tabuizována. A tím se otevírá směrem z racionální sféry kanál do duchovní sféry - její srdce - kdy jedinec, který rezonuje s novou dimenzí je schopen srdcem vidět, slyšet, přečíst si myšlenky a emoce druhého člověka. Je to nejen hra vědomí, které se učí opět najít svou křišťálově čistou cestu / sféru / a tím pochopit, že jakékoliv úniky z této cesty jsou slepými uličkami z nichž se v procesu vzestupu tak či tak potřebuje vrátit na hlavní. Ale současně si člověk dokáže nabýváním původních schopností sám v sobě rozpustit původní myšlenkovou schéma, která ho v osobní evoluci omezovala. Takovou sílu světlo má. To znamená, že je to přístup s jakým se do procesu restrukturalizace vědomí jedinec zapojuje svým akceptováním nových energií, v evropské na nové tvořivosti.
Aktuální stav / situace / ve které se proces vzestupu nachází je - inovovaná myšlenka a rychlejší tempo krištalizácie. Mohutným proudem záření Centrálního Slunce, který zaplavil Zemi v jejím nadčasovém pásmu 4D reality. Země je toho času v mohutném fotonových záření šíří a Plejád ke kterým se vrací / Plejády jsou neustále ponořeny do fotonového pásu /. Tím je součástí - na jedné straně ještě původního světla / jeho záření /, ale současně je již součástí vysoké frekvence galaktického spektra. Na fyzické úrovni se tento zrychlený proces projevuje tlakem v hlavě iv krční páteři a mírnými vibracemi v celém těle jako i mírnou třesavkou, chvěním, pocitem chladu. Mírné výkyvy nálad jsou důsledkem zrychlení a nárůstu / přeexponování / mimoplanetárních energiemi. Nerovnoměrnost / nesoulad / polí z důvodu zrychlené aktivace na jedné straně az důvodu znefunkčňovania magnetických bodů hmotné reality na straně druhé. Přičemž 4D je rozsväcujúcim se portálem páté dimenze / ve smyslu planetárních magnetických bodů /. Můžeme ji přirovnat k stanici v níž se prostupuje na druhý vlak, nebo se ve stejném vlaku / podle vlastního rozhodnutí / pokračuje.
Proces evoluce se tím ani nezastavil, ani nezpomalil. Dimenze ve které jsme momentálně - je mezodimenzionálnou hladinou individuálního i kolektivního vědomí. To znamená, že mohutným a zrychleným tokem frekvence, která u nás možná evokovala zvláštní stav stagnace a ztráty důvěry ve vzestup a tím iv sebe byla možná nadějí pro ty, kteří s procesem nerezonují a netouží po žádných změnách / to znamená - neustále se "koupi "v nízké vibrace /. Ale kámen, který jim kvůli jejich přesvědčení padl ze srdce je neopodstatněný. Jsou to jejich momentálně zátěže podporované materiální sférou / její programem /, kterým dovolují jejich v procesu zdržovat. Ale i těchto jedinců bere Zemi v úvahu av případě neustálého odmítání umožní směrem k nim přidat více světelná. Je to nejen budící se nová lidská perspektiva, ale i asociace, které jícím představ o lidské budoucnosti pomáhají restrukturalizovat vědomí. Jeho rodící se nový krystalické obraz člověka 5D, který malebností nových zvuků a aktivací duchovních obrazů aktivuje osobní křišťál, jeho duchovní srdce. Na neduchovnej úrovni se aktivuje rázný řez starých struktur - novými strukturami krištalizácie. A to člověka i Země. Změnou lidské bytosti a tím i celospolečenského systému. Energie, které na Zemi přišli jsou konstruktivním atakům nové myšlenky, jejímž primárním záměrem je svoboda. Je to v každém jedinci se probouzející jeho krištalizujúca jedinečnost / lidsky i planetární /. Prapodstatě budící se individuálním způsobem v každé lidské bytosti, přičemž prapodstatná je nikým neprogramované, vnitřně přijata emoce nepodmíněný, která právě prorůstá substruktury nového světla - korunu individuálního stromu života a tím i prostor 4D - 5D reality. Retrospektivou pohledu Země a tím i člověka na zapomenutý tvar a vyzařování univerzálního světla. Energií zapomenutého bezpodmínečného zářící obraz, tvořený novou myšlenkou. Nejen abstraktní / v materiální realitě /, ale i konkrétní, reálný tvar nového harmonického priestoročasu - jeho nektar - který je jemnohmotnejšou vibrací. Absolutně harmonickou a rovnovážnou. Jednotou člověka s člověkem, se Zemí, s přírodou, s existenčně neoddělitelným vesmírem. Proces zanikání nekonštruktívnosti, to znamená nesouladu struktur myšlenek - jejich asymetrie tvarů - která se neztotožňuje se záměrem nové multidimenzie. To znamená, že subjekt, který tvoří vlastní realitu pomocí nekonstruktivních myšlenek se automaticky stává syntetizátorem původních myšlenek. Je to soubor nízkých i vysokých frekvencí z nichž si každý člověk vlastním rozhodnutím má možnost vybrat energetické pole, které s ním rezonuje. A tím zůstat předchozím stupněm vědomí, nebo se stát novým vědomím.
 
S láskou Fewa
 
 
 
Více zde: https://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-4-3-2013/

—————

Zpět