Féwa 6.1.2013

06.01.2013 19:00

Galaktické centrum, jeho absolutní střed, tvoří Bifokální / dvouohniskovou / čočku, kterou fyzickým zrakem vnímáme jako černou díru. Její střed neustále spirálovitě vibruje. Druhá část této čočky je fyzicky neviditelná a její střed stejně spirálovitě vibruje. Tato čočka je jakoby zornicí Vašeho třetího oka, ale současně i fyzického zraku. Světelné impulsy absorbováno fyzickým zrakem se sbíhají v absolutním středu epifýzy, která se zářením aktivuje a vysílá impulsy do třetího oka, které je projekcí epifýzy. Tyto impulsy - i když se to zdá nepravděpodobné - pokračují do prostoru a zpětně reagují na záření Gal. středu, čímž se epifýza aktivuje / tím i třetí oko /. Tyto změny probíhaly a probíhají v prostoru koridoru do kterého je Země ponořena už jen malým kouskem těla. Absolutní střed bifokální čočky je branou do vyšších dimenzí. V centrální části Galaxie - její bifokálních středu nastala aktivace její centrálního bodu, ze kterého budou proudit k Zemi heterocyklické aktivující svazky záření. To znamená, že se jedná o závěrečnou aktivaci prekopírovávania do nové dimenze. Jsou to tři paprsky - v intervalech - vzhledem k probíhající zarovnávání duchovních srdcí populace. První paprsek - obojpólove působící a aktivující hemisféry. Druhý paprsek korigující nevyrovnanou hladinu frekvencí a třetí paprsek absolutně zrovnovážňujúci dvojpólovosť.

—————

Zpět