Féwa 9.3.

13.03.2013 18:27

 

09.03.2013 17:29
Přeji krásný den. Zatímco Vám předám dnešní informace, chci jen upozornit na hlavní téma aktuálního stavu / situace / Země a tím i nás. Je to behaviorismus - objektivnost myšlenky a emoce člověka. Vzhledem k výraznému posunu v čase / ze subjektivity do objektivity / máme schopnost vidět myšlenku člověka, který je v naší blízkosti, nebo se nachází na kterémkoliv jiném místě. Aktivující se telepatií / krištalizáciou a aktivací nového zvuku a obrazu /. Co je výrazný posun, který tříští negativitu tmavých energií. Důležitost lásky, pozitivity, kreativita aktivována vysokou frekvencí s důrazem kladeným na přirozenost, upřímnost, čistotu, čestnost v jakémkoliv vztahu člověka s člověkem, se Zemí a tím is její přírodou. Je to striktní negace nečistého záměru, který se neztotožňuje s objektivní realitou nového vědomí.
 
S láskou Fewa
 
Měnícím se magnetismem Země se Země vztlakem vysouvá ze 4D, aby se oblékla do nových transparentních šatů. Solární hyperfrekvenciou celé planetární soustavy s centrální pozicí Země, která se nachází na nejoptimálnější místě - vzhledem k univerzální cesty paralelních jako i neparalelního světů - jejich vesmírů. Je to Země na kterou je soustředěn pohled pozitivních, ale i negativních systémů. Na jedné straně bezpodmínečná snaha pomáhat, s eminentní zájmem bezpodmínečné lásky, na straně druhé snaha vlastnit a ovládat. Kromě vrstev / plateau / vědomí hmotných i jemnohmotných světů jsou to energie temna, které se živí lidským strachem. Čím větší je strach v kolektivním vědomí, tím více je drženo v nízkými vibracemi, které mu nedovolují posunout se výše. Lidský strach, pečeť negativity temna. Zaseté do člověka, aby byl škrticí uzdou strachu manipulován. Aby bylo zneviditeľnené jeho skutečné světlo a tím i tvořivost, schopnosti, které každý člověk vlastní. Strach, který s vaším souhlasem dokáže / pokud je vámi živený / nabobtnat do takových rozměrů, že absolutně blokuje pozitivní myšlenku. Její frekvenci, zvuk, rezonanci, se zvukem rezonující obraz. Bipolární vědomí, které je vázáno na elektromagnetismus hmotné reality / duality / je prezentováno plus a mínus nábojem. Vyšší dimenze jsou plus pozitivní, čili více magnetické / Elektricity posunem k 13. dimenzi ubývá / a právě tato skutečnost se projevuje i na Zemi, kdy přílivem záření Centrálního Slunce se probouzí pozitivní nepolarizovaného potenciál, který výškou vibrací mění bipolarity vědomí. A záleží na každé energii / bytosti, organismu / do jaké míry vzhledem k osobní evoluci vyšší frekvenci přijímá. Čím se nadsázka Galaxie / spirálou galaktického vědomí / posouvá do spirituální, univerzální vyšších frekvencí / 3D, 4D, 5D, ...... /. Přičemž reality 3D jsou subštrukturálne / subatomové / nižší vibrační úrovní / vrstvou / vědomí jako 4D reality, jejichž vědomí je již transparentnější, rychleji vibrující. To znamená, že má takříkajíc "dosah" do vyšších sfér, ale nesmíme zapomínat, že tato sféra je stále dualitná. Jinými slovy - je zde mnoho bytostí / v lidských tělech jako i energií / prezentujících 4D s dualitným přístupem k nepodmíněný. To znamená, motivovaní egem, což se projevuje v různých situacích. Ti lidé, kteří s touto frekvencí rezonují vytvářejí na Zemi 4D realitu, která je vyšším vědomím hmotné Země. Nemateriální vědomí / posunem ze 4D do 5D / představuje novou nemateriální sféru Země - frekvenci nepolarizovaného světla. Chaos vědomí, kdy každý jedinec vyjadřuje, čili prezentuje svou pravdu a dochází tím k výměně názorů o světě, dění .... ať už v osobním životě, nebo ve společnosti - je důsledkem nejen restrukturalizace kolektivního vědomí / v rámci vzestupu /, ale i oddělování realit Země. Stejný princip jakým je buněčná evoluce, kdy se primární buňka dělením množí a individuální buněčný potenciál těchto buněk / mikrorealita / se dále vyvíjí. Je to jako spermie a vajíčko - také průnik realitou. Zahnízdění se v děloze, růst nového jedince, který v sobě nese genetický potenciál matky a otce. Jádrem všeho co je vševedomím světla. Individuální cestou, protisměru rotujícího světla se razantně začíná obracet žebříček životních hodnot / severní polokoule /. Jižním pólem vtéká do Země vysoká vibrace, která severním pólem tak říkajíc vytéká a omývá Zemi. Na prvním místě nového vědomí je jednota, to znamená jeden směr pozitivní cesty jednotlivce a celé lidské společnosti. Společnou novou myšlenkou aktivován obraz lidí, kteří bezprecedentně neguje jakékoliv omezování tabuizované tvořivosti. Do určité chvíle byly učitelé, probouzející v člověku opět jeho zapomenutou myšlenku. Žáci, kteří studovali nové informace. Někdo byl jednotkár, někdo průměrný žák, někdo absentuje. Ale i ten Neexistence později své učení v menší, nebo větší míře doháněl. Jeho osobní evolucí a tím i kolektivní .... protože když se na jedné straně Země pohne "dopis", rezonancí se rozvlní celý "strom." Gigantický proces k člověku a člověkem se vracející lásky. Krystalické částice nepolarizovaného světla, jeho záření, dopadající na Zemi i na člověka, otevírající dvířka nové existenci. Společně, jednotně rotující - fyzicky neviditelné dvojšpirálky, které prosakují do těla Země svojí transparentní formou. Z pohledu člověka - jakoby se nic nedělo a přitom se děje .... něco velkého. U mnohých lidí je gro celospolečenského strachu zakořeněné ve finančním systému, který toho času exceluje. Snahou udržet vědomí pod kontrolou. Škrcením do absolutní nedýchateľnosti. A právě tato sféra, nepoměr, nerovnováha, disharmonie, která vytváří v schválené společností 2 oddělené kategorie lidí - na jedné straně materiální moc, finanční nadřazenost a na straně druhé do očí bijící chudobu - bude nejintenzivněji čištěna. Nerovnováha se kterou svoboda, mír, spravedlnost, tvořivost srdce / tzn. na základě skutečných schopností člověka / s důrazem kladeným na hojnost, na kterou má každý člověk právo. Protože on je tím vyvoleným. A to každý jeden z nás. S právem na štěstí, ke kompenzování všech životních potřeb. Pokud bychom měli vyjádřit aktuální stav - bylo by možné ho charakterizovat předponou hyper-. Hyperštruktúry / částice nepolarizovaného světla /, které již enormní rychlostí mění chemické vazby dosud aktivovaných prvků. Primární vazbou uhlíku na křemík. Hypersolárna aktivita ve smyslu restrukturalizace bioorganizmov / krystalické mřížka /, jejichž cílovou rovinou je pátá / a vyšší / dimenze. Hyperbola vzestupu - bodové napájení se reality hmotným na novou realitu. Pohlcováním vyhasínajúcich magnetických bodů vesmíru, simultánní aktivací / rozsväcovaním / magnetosféry 5D. Je to pilíř / most / magnetických subčastíc, jejichž funkčnost je aktivována / oživována / měnícím se magnetismem Země, který úzce souvisí se vzestupem. Jsou to magnetické souřadnice všude vibrujícího světla, jehož energie tvoření je gradujúcou evolucí přenášena do vyššího stadia / nepolarizovaného světla /, čímž se posouvá časem - čas předchozí, který námi prostupuje a pulsací Galaxie, návratem pulsu zpět, posune vědomí do té úrovně světla / jeho frekvence /, která s ním vibruje na jedné vlnové délce. Dále je to hyperkoagulace - monobunečná / týkající se každé mikrobunky a tím i makrobunky /. Vazba / sjednocování se / s vibracemi nové frekvence. To znamená, že každá naše buňka se rychlostí rotace záření / hyperaktiváciou buněčné báze / přetváří z uhlíkové na krystalické. Skutečnost, že fyzicky nic nevidíte je pochopitelná. Jednak je to rychlejší frekvence světla, kterou fyzický zrak nemá šanci vidět. Navíc, tento proces probíhá na celé Zemi, v celé sluneční soustavě, v celé Galaxii, v celém vesmíru. To znamená, že se děje nám všem a tím, že se díváme na Zemi i na své okolí stejným krištalizujúcim zrakem - stejně se vidíme, čili se dá říct, že změnu prakticky nedokážeme opticky registrovat. Pokud bychom chtěli vidět bytost z 5D / a více D /, nebylo by to možné, protože její frekvencí ještě nedisponujeme. To znamená, že v takovém případě by byl viditelný rozdíl. Máme tu ale i hypo-stav, který se výrazně týká těch lidí, kteří rezonují s 5D / ale i vyšší D /. To znamená - výrazná, téměř nepřekonatelná únava, bolesti svalů, kloubů. Fyzické tělo, které odmítá fungovat. A současně hyperaktivita vnitřní dimenze fyzického těla - vnitřkem se budící nový člověk. Cítíte se fyzicky odumírající, strnulí, nemohoucí, pokud by to bylo možné - zůstaly byste ležet v posteli, zahledění do svého nitra. Vše doposud ještě pozitivně se Vám zdá být zbytečné a jakékoliv negativní - ještě více negativní. Vytrácí se význam, smysl Vaší aktivity v této realitě. Chvílemi se "rozpouští" v časoprostoru, zapomínáte na běžně používaná slova, vytrácí se kontext myšlenky. Ponoříte se měnícím se magnetismem do nuly. Každý svým způsobem, svou individuální vibrací. Jako motýl, nebo vážka, která měla dlouhou dobu "svázané" křídla materiální realitou a nyní se jejich jemnohmotnost uvolňuje. Bolí Vás kříže, ruce a nohy, cítíte v nich enormní chlad .... jakoby nebyly Vaše. Pokud by nebyla Země / její sféra / ještě vázána na uhlíkovou mřížku, sami byste se mohli přesvědčit, že vaše kosti jsou již téměř jako z alabastru. Vytrácí se citlivost svalů, dílčích, nebo celkově. S tím souvisí i svalové křeče / měnící se metabolismus /. Probíhá odhlieňovanie těla / plícemi /, čištění nánosů ve střevech / průjmy /, čištění 5. čakry, 6. čakry, 7. čakry / bolesti, tlak v hlavě /. Rezonanční jsou to stehna, kotníky. Ramena, kyčelní klouby, které představují nejsilnější zátěže na fyzické i duševní úrovni. Třes, výrazněji pocení, horko / aktivace /, která z Vás "vytéká" různým způsobem, ČISTICÍ při tom jednotlivá místa / krví, pak, dlouho trvající rýmou ... /. Všechno staré, zkostnatělé, zatvrdlé, zatuhlé, zanesené ... se uvolňuje a odchází. Rezolutně odmítáte vše co s vámi neladí. Stejně rezolutně se stavíte k jakýmkoliv způsobem se projevující negativitě. Mimořádně citlivým tématem jsou děti. V tomto stádiu návratu ke telepatické komunikaci transparentními i myšlenky. To znamená, že už máme schopnost "dohlédnout" do myšlení druhého člověka. Je to transkripce dějin s cílovou rovinou pozitivity, tříštěním černé sítě - myšlenkou pronikající ke skutečné podstatě pravdy o člověku. Návratem do krystalické dimenze. Etologickým způsobem objektivity. Jsme nejlepší z nejlepších a to všichni. Jsme ti vyvolení, kteří se na vzostupujúcu Zemi narodili a naše světlo má stejnou sílu jako energie Krista, který v době svého pozemského života byl stejně usmívajícím, nebo hnevajúcim se mužům než kterýkoli z Vás. Všechny bytosti, které byly generovány do stavu nadpozemskosti, čili byla u jejich osoby vytvořená aura svatosti byly během svého života "obyčejným" člověkem. Jeho nadštandartnosť dosáhli svojí vírou, láskou a její moudrostí, která vyvěrala z duchovního srdce. V tom byla jejich síla, energie, kterou učili člověka nezapomenout na svou podstatu. To znamená, že každý kdo se staví do pozice nadčlověka, jediné božské, zda kristovské přítomnosti - potřebuje přetransformovat své ego, které ho do vyšší frekvence nepustí. Ať už pracuje v materiální, nebo duchovní sféra. Nastal výrazný posun, etologickým způsobem odmítání všeho co není skutečnou pravdou a souvisí jakýmkoli způsobem s omezováním člověka a tím s blokováním jeho evoluce.
S láskou Fewa *
 
 
 
Více zde: https://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-9-3-2013/

—————

Zpět