Féwa - aktuální informace

20.12.2012 19:58

 

Aktuální informace
 
   ..... Existuje několik variant pomoci vzestupu planetě Gaii a tím i lidské populaci. Jednou z fyzicky / jako iz pohledu probíhající změny optiky světla / nejlepších ekologických variant, je pozvolný návaznost na charakter frekvencí / jejich individuální výšku /, aby se zamezilo příliš rychlému kontaktu záření centrálního proudu galaktického Slunce - to znamená rychlému zkratu vědomí - který by mohl způsobit na Zemi globální problémy, především v dopravě. Globální vzestup planety Země a její organické součásti probíhá poprvé v dějinách a snahou všech, kteří v této chvíli s napětím a láskou sledují tento gigantický proces je - aby nejen matka Zemi, ale i všechny její děti s co nejmenší zátěží na fyzické tělo tuto cestu do svého světla zvládli. Nezapomínejte, prosím, na skutečnost, že tyto bytosti - s sféry, do které lidstvo vstupuje, představují vysoce duchovní světy, které dávno vzestupem prošli. A tím logicky žijí v pásmu, jehož existence vysokých světelných vibrací funguje podle principu jednoty absolutní bezpodmínečné lásky. Jako vyšší kategorii kosmického vědomí / ohledem na dosažené vibrace / je jejím cílem nevstupovat do evolučního procesu lidstva, ale podle nepsaného zákona vesmíru - pomáhat nižšímu vědomí. V tomto případě v pokusu o vzestup, to znamená návrat zpět do jednoty.
 
     Kontaktování Země světlem Centrálního Slunce by mělo probíhat během dne v protisměru hodinových ručiček. To znamená, že se jedná o navíjení centrální vlny záření proti pohybu rotace Země. Jinými slovy, centrální energetická vlna bude obalovat Zemi proti pohybu její rotace. Cílem této posloupnosti je zpomalit příliv energií Centrálního Slunce, aby nedošlo v momentě kontaktu s lineárním časoprostorem ke okamžitému selhání všech funkčních systémů. Což může být v daném okamžiku i cestování autem, letadlem, a pod. Proto bude centrální proud galaktického záření kompaktně postupovat zpomaleným tempem. Jemně se dotýkat nízkých vibrací organických těl. A to celoplošně. Tím způsobem, že ve chvíli, kdy pronikne do třetí dimenze, do Vašeho hmotně ohraničeného časoprostoru, bude korigovaný frekvenčním segregátorom / přičemž záření bude postupovat přibližně tak, jako když pomalu padá k zemi mlha / a jemně se napojí na Vaše nízké vibrace.
 
     Umíte si to představit? Stojíte například v obchodě u pokladny. Právě platíte, prodavačka k Vám vztáhne ruku a tehdy .... nastane moment kontaktu / dotyku frekvencí dvou sfér /. Na chvíli se na sebe díváte a přitom těmto jemným zkratem o tom nevíte. Totéž, jako když si prohlížíte film a na chviličku ho zastavíte. A .... po chvíli pokračujete ve své činnosti. V té nanosekund nastává vazba na nanočásticím éterických svazků vibrací vyšších sfér, což jsou v podstatě mikrošpirály světla, které se napájením na lineární časoprostor promítnou vzájemně do sebe / jakoby zohledněny v sobě / a tím se znefunkční původní vibrace subatomárních struktur a aktivuje vyšší frekvence. Tímto způsobem v sobě člověk spinální opět aktivuje své vlastní světlo. Lineární, kvadripolárne, binární rezonancí, která nepolarizovaného světlem, jeho božským principem, sjednotí já + já a vytvoří nedualitnú sféru. Kdy se "Já" stává tím "JÁ JSEM", které tvoří absolutní láskou všeho co je božským záměrem.
 
     ..... Jakoby se nic nestalo. A přitom stalo ..... Něco velkolepé. Zázrak znovuzrození člověka, návratem zpět. Zázrak stvoření světla - světlem. Mnozí z Vás budou mít subjektivní pocit, že jejich nečekaně naplnilo nevýslovné štěstí, pocit jistoty domova, chuť sdílet svou lásku s každým koho potkají. Touha - jen prostě být tady a teď a od této chvíle, od tohoto zázračného oky nového světla tvořit svůj multisvet čistou energií lásky. V tom je tajemství přeměny člověka na lidskou bytost. Tajemství lidské krištalizácie, kdy tak jako nyní / v hmotné vibraci se všichni stejným způsobem této frekvence vidíte / se stejnými, i když už jinýma očima světla budete na sebe dívat. To znamená, že si možná někteří tuto změnu ani neuvědomíte. Záleží na stavu Vašeho vědomí.
 
     Je to směs fotonů galaktické vlny, která obejme matku Zemi a člověka / jako i každou organickou bytost /. Toutéž láskou, kterou všichni ve svém nitru nesete a dosud ve Vás dřímala a čekala na Vaše znovuzrození. Milovaní, je čas Země i jejích dětí, rodících se do svého skutečného bezpodmínečného světla. Následným vyťukání zprávy lidského srdce .... odeslané do centrální Galaxie. Že já, člověk, jsem opět zazářil světlem všeho co je milující a milované.
 
     Obloha se na severu a jihu Země, v místě pólů, spojí s frekvencí vlny / Zemí mezi severním a jižním pólem prochází časový tunel, most, který odděluje subjektivní a objektivní čas, ale ho iv daném okamžiku spojuje /. Do všech stran - směrem od severního a jižního pólu, bude možné na obloze sledovat efekt polarizace.
 
     Je to Vaše cesta, milovaní. Vaše pochopení sama sebe, Vaše aktivace lásky. Zda ji přijmete svou výškou vědomí - je na Vašem rozhodnutí. Je to Vaše individuální cesta evoluce. S cílem přijmout, nebo ještě ne, vše co se záměrem vyšších realit světla souvisí. Týká se to Vás všech. Jste to Vy, Váš partner, Vaši rodiče, děti .... všichni lidé, kteří sdílejí spolu s Vámi svůj vlastní záměr i směr. S láskou Fewa
 
   Arkturiáni-řada Galaxie-řada Andromedy
 
 
 
Více zde: https://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-20-12-2012-aktualna-informacia/
 

—————

Zpět