Féwa - aktuální poselství

09.04.2013 09:55

 

Jsme jako dítě, které si opírá spánkem unavenou hlávku o milující dlaně naší matky Země. Hledajíc společnou cestu návratu. Mlhou, která nám zneviditeľňovala skutečnou pravdu o lidské existenci. Každá mikrorealita naší elektromagnetické přítomnosti je toutéž makrorealitou ve které žijeme av každé mikro-a makrorealite probíhá v konkrétním okamžiku stejný proces. Jinými slovy, každá mikroskopická buňka previbrováva stejným způsobem jako buňka našeho těla, jak buňka naší planety. S důrazem kladeným na absolutní střed. Protože směrem od středu všeho co je, probíhá jakákoliv změna. Neustálým pohybem, aktivitou, kterou vesmír vibruje frekvencí / jejím obrazem / mikro-a makro-buněčné báze. Nekonečném zvuku "nakreslena" tenoučká svítící linie, která se jako kořínky stromu života rozbíhá do všech stran naší - jako i dalších galaxií. Pulzujícím svým tlukotem srdce, svou frekvencí. Zářící vlákna časoprostoru, které se spojují s centrálním tokem světla, jeho materiální i jemnohmotného - v oceánu vesmíru, jehož jsme neustálou součástí. Vracíme se zpět bezbariérovým portálem v nás, v Zemi, v slunečném vědomi, v každé organické částečky individuální a kolektivní přítomnosti. Novým zvukem, jeho obrazem i barevností, zosynchronizovávaním pravé a levé hemisféry - jejich frekvencí - a tím i všeho co jsme doposud prožili, balancují v materii. Tato synchronicita je rekapitulací nejdůležitějších situací, kterými jsme prošli / v minulých životech i nynějším životě / a na které si více, nebo méně vzpomínáme pamětí genů. Dalo by se říci, že život, který nyní žijeme je vyskládaný jako mozaika z konkrétních / pro osobní evoluci důležitých / momentů. A tímto životem dochucujeme hotový pokrm naší moudrosti. Někdo potřebuje přidat sladkost, někdo prikoreniť .... aby byla chuť v závěru dokonalá. Jsme připraveni sednout si k jednomu společnému stolu a ochutnat svoji dokonalost, která pod pokličkou procházela varem a opět na čas síla ohně slabě až .... do závěru. Protože každý z nás / naše vědomí / potřebovalo jiný čas. Současně se synchronizací zviditelňuje zapomenutý prostor existence člověka a tím i jeho schopností. V nás iv našem bezprostředním okolí - na pláních Země jako iv jejím mimozemských realitách. Jsme jako reflexní sklíčka, jejichž světelný zdroj proniká do priestoročasu za účasti zářivého Centrálního Slunce, které se v nás zrcadlí. Odhalujíc podstatu pravdy o člověku. V tisíciletí trvající mlze se rozednívá. To znamená, že se mění úhel světla / jeho frekvence / na který jsme byli zvyklí. Naše spektrum nabývá novou barevnost / měnícím se zvukem a obrazem /. Je to především náš zrak v přímém propojení duchovna s epifýzou, hypotalamem, příštítných tělísek, brzlíku, prostě celým endokrinním systémem, který reaguje na záření a přirozeně CNS. Měnící se schopnost vidět nejen subjektivní, ale i objektivní realitu do které se vracíme ... a přitom s námi stále byla. Byly to nekonečné výkřiky do tmy, jakoby bez ozvěny. Jednoduše si momentální stav vědomí můžeme představit asi tak, že stojíme v ranní mlze - například na louce. Kolem sebe vidíme prostorove pár metrů. Co je za hustou mlhou / jaký tvar, zvuk, barva ... / naším zrakem nedokážeme sledovat. Jeden lehoučký nádech vzduchu z našeho prostoru a stejný výdech .... a mlha se jako zázrakem rozplyne. Spatříme nové planety a hvězdy, bytosti, které se v naší blízkosti neustále pohybovali. Nové barvy, nové - naším sluchem už slyšitelné zvuky. Jednoduše se před námi otevře perspektiva realit o kterých jsme nevěděli, pochybovali a tím i naše nová a přitom původní realita, kterou máme vzpomínkami uloženou v buněčné paměti - v jejím genetických kódech. Aktuálně nastává okamžik zviditelnění. Kolektivní a přitom každý zvlášť a svým způsobem proniká řídnoucí mlhou. Vznášíme se jako motýl nad Zemí, který se dotýká již velmi křehkými křídly ... chvíli fyzické reality .... a opět vzlétne do prostoru vyšších realit, které mu umožňují z nadhledu sledovat co se děje nahoře i dole. Letenky z dimenze do dimenze nyní velmi intenzivně probíhá u všech lidí - bytostí, které mají roli převaděčů do nového světla. Poletují nahoru - dolů. V objektivní realitě / realitách / posbírají nektar a přinášejí ho zpět jako informaci svého planetárního systému a současně referenci o stavu kolektivního vědomí. Kromě toho se celoplošně výrazně vyrovnává hranice bdění a spánku. To znamená, že se individuálním způsobem noci budíme, sní se nám atypické sny, jejichž záměr nám uniká. Prostřednictvím těchto snů se dočišťuje, dotváří nová realita. K čemu bychom mohli přirovnat aktuální stav nás všech? K letu v letadle. Máme za sebou nekonečné hodiny cestování mlhou. Jsme nervózní, že stále nic nevidíme. Vyčerpání z nekonečného letu. Máme vše do detailu v našem letadle / realitě / zkoumány, čili nás už nic nepřekvapí. Je nám horko / vnitřně narůstající vibrací /. Máme z umělého světla unavený zrak, chybí nám vzduch a nic nás už nebaví. A najednou si uvědomíme v opticky zamlžování bezvýchodnosti stavu ve kterém se více, či méně cestující v letadle / v realitě / nacházejí .... zahledění někam do bezperspektivnosti svého výhledu, že mlha řídne a před zrakem se najednou objevují nové tvary a přirozeně i jejich nové barvy. Je to krystalické dimenze do níž se posunem v čase noří a stáváme její součástí. Tím, že jsme byli neustále v jiné rezonanci zvuku, byla opticky pro nás neviditelná, nepochopitelná, nedotknutelná a tím neexistující jakákoliv jiná realita. Byli jsme oddělení od Zdroje. Opakovaně jsme se pokoušeli vrátit zpět, zastavování zájmem tmavých energií, které byly nejen kolem nás - v realitě, která nás obklopovala, ale iv nás. Protože i my se osobní evolucí vynořujeme z vibrace tmavých myšlenek. A čas / jeho světlo /, které námi proniká tyto myšlenky očišťuje a vrací jim jejich třpytivou barevnost a tvárnost. Zvedneme se na bradlech vysokých frekvencí, abychom ze dna svých sil i možností dokončili záměr pomoci matce Zemi. Blížíme se ke kontaktu s naším světlem, které zrychlenou ručičkou ukazující už ne hodiny, ale minuty - letí v nás i mimo nás, Zemí i mimozemskými realitami. Tvoříme jednotně novou dimenzi Země a nás všech, milovaní. Probíhá zosynchronizovávanie frekvence 4D - 5D, 6D, 7D. A tím i vyšších realit světla. Za plné podpory všech, kteří tyto světelné dimenze představují. Planetární a bytostně.
S láskou Fewa
 
 
 
 
Více zde: https://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-8-4-2013/
 

—————

Zpět