Féwa - poselství

15.02.2013 19:09

 

Krystalizace
 
Člověk, jeho genetická paměť. Komplex nakumulovaných situací, které ho učili tvořit v 3D realitě. Přibývajícím zářením Centrálního Slunce se opět rozšiřující vědomí. Jako vějíř, který současně ukončuje proces trojrozměrného stupně lidské evoluce. Individuální příběhy jednotlivců, které ukazovaly kde a co je ještě třeba dokončit, změnit, přetvořit, doplnit, pohledem směřujícím pod úhlem měnící se myšlenky - jejího nového, budícího se světla. Matka Země, která potenciály svých energií ukrytých hluboko v jejím nitru sdílela svou myšlenku se všemi planetami, které se v sluneční soustavě spolupodíleli na procesu růstu frekvence, čímž se jim evoluční a současně involučního cestou vracelo původní vědomí. Naše sluneční soustava, v níž představuje Zemi ženskou energii, její myšlenku, která znovu nabývá svůj zapomenutý krystalické tvar, čímž se prekopírováva hmotné vědomí / uhlíková schéma /. Novým vhledem i pohledem na její vnitřek, na krystalické čisté srdce jako i na její planetární, kosmické okolí. Je stejnou ženskou energií .... toutéž mateřskou láskou, touhou, emoci ..... kterou zná a sdílí každá žena. Matka, partnerka, dcera, sestra, babička .... ta stará žena, která je svým vnitřkem - svým spirituálním vesmírem - jeho bodem nula - neustále tou mladou a krásnou ženou se srdcem zaplavováním touhou. Vlasy obsypaný květy darován láskou. Se zářivou jiskrou v očích a křídly motýla vybarvených lehkostí, spontánností, šibalským úsměvem na rtech. Neustálou touhou vzlétnout a přes horizont času sledovat z ptačí perspektivy krásu Země i člověka. Pohledem plným lásky. Jsme všudypřítomným zrakem. Jeho skléry, duhovkou i zornicí proniká dlouho zapomenuté světlo stvoření i tvoření duchovním srdcem. Ukrytého před fyzickým zrakem, střežícího své křišťálové tajemství do chvíle vlastního pochopení - kým jsem. Po schůdkách vědomí vracející se láska. Expandující záře zapomenutého křišťálového srdce, jeho světla proudícího do priestoročasu všeho co je totožné s jeho láskou. Jeho buzením se ze snu, z dlouhého spánku. Z omámení hmotnou evolucí, jejímž úkolem bylo zviditelnit se jedné i druhé pozice hmotné i nehmotné existence. Neustále Zrcadlové nastavujúcich svou tvář a tím se posloupností času zarovnávajúc se sférou duchovna. Nanosekundovým stavem dosažené absolutní rovnováhy principu dvou polarit a tím přijetí svého vnitřního světla. Nulovým stavem, který je rezultuje očištění se od dosavadního pohledu na Zem, na člověka existujících v subjektivní realitě světla. Nic není náhoda. I ten pohled do plošné perspektivy, kterým se člověk jako individuální bytost díval v konkrétní chvíli své "minulosti" na sebe, před sebe, na své okolí a podle toho jednal, byl nejen učením se, ale i nejoptimálnějším úhlem pohledu, kterého byl schopen. Čili konal v dané chvíli nejlépe jak uměl. Proto netřeba vyčítat ani sobě, ani svému okolí prožitou minulost. Mnozí z Vás se domnívají, že všechno co bylo dosud řečeno, zda nakreslené spektrem neznámých barev, jejich pastelovou transperantnou duhou, bylo jen pohádkou, která se možná přečte, vyslechne .... na kterou se člověk podívá a jde dál svou obvyklou cestou. Stejným způsobem tvořící. Že je to jen sen těch jedinců, kteří touží lépe žít. Neviditelná bezperspektívna hra, vymyšlená nirvána krásných slov lidí nespokojených se svou existencí, kterými si alespoň tímto způsobem své sny plní. Není v moci lidí, bytostí, které sestoupili z duchovních sfér na hmotnou Zemi předložit materiální realitě takové důkazy na které je fyzický svět zvyklý. Mít černé na bílém napsáno, viditelným způsobem podložené, hmatatelně dokázáno. Není možné nafilmovat spirituální svět a promítnout ho každému jedinci jako příběh, který ho v nové realitě čeká .... když bude ochoten pochopit, přijmout, probudit se. Není možné žádným jazykem fyzického světa najít slova, jimiž hovoří srdce z křišťálu. Řečí národů, které jste kdysi dávno znali. Tou řečí, kterou jste se i Vy dorozumívali. Jednotnou emoci plnou krystalické symbolů univerzálního světa. Ale Vy, milovaní, ho stále v sobě hledáte. Touhou, láskou, nadějí a vírou na kterou jste ve svém absolutním nitru nikdy nezapomněli. Vy prostě víte, více nebo méně si pamatujete na čas ve kterém jste žili a jednotně tvořili své všudypřítomné tady a teď. V absolutním bodě nekonečného času - jeho neustále krištalizujúceho světla.
Vaše tvoření je myšlenkou. Myšlenka je světlem - jeho geometrií, barevností, zvukovosťou esence, která nekonečným proudem vyvěrá z Vašeho duchovního srdce. Světlo je naděje. Jeho nádherná zelená v objetí s bílou růží, jejíž okraje se vpíjejí do růžové .... zalité zlatým světlem. Barevnost tvořící pancíř před negativními, která se neustále pokouší vmícháme do tváře výsměch, házet pod nohy polena, chytat do lasa hrudník, ramena, bedra, abyste nemohli dýchat, ani se hýbat dávno zapomenutým způsobem. Plným dechem lásky, její bezpodmínečného světla, které ve Vás neustále bdí a dohlíží na Vaši osobní evoluci. Na pochopení i nepochopení Vaší cesty, Vašeho návratu zpět. Svět, jeho systém ve kterém člověk dosud tvořil jeho nadirigovaným způsobem, svazujícím mu křídla. Zneviditeľňujúcim mu světlo o kterém se neměl dozvědět. Aby v nevědomosti zůstal stát jako přikovaný na křižovatce dvou cest a nerozeznal tu správnou cestu zpět. S šátkem na očích, vatou v uších, nedovolující mu vidět, slyšet, vnímat a tím si i vybrat na základě vlastního vědomí. Aktivující se krištalizáciou začala dematerializace klamu, staletí trvající snahy negativní - zastavit proces vzestupu. Snaha o vytvoření závislosti na hmotě, nedovoleného jednat podle principu svého srdce, jehož střed právě krištalizuje, čímž začíná nabývat původní - světlo vyzařující - podobu.
Jste Centrálním Sluncem vševedomia. Všeho co je, bylo a bude Vaším kosmickým "Já" - osobním "tady a teď" znovu aktivovány. Jste láskou galaktického vědomí. Toutéž komplexností duhových barev, spirituálních zvuků, jemných a přitom rychlých, vysokých frekvencí, které k Vám opět našli cestu. Jste spirituální dimenzí. Vy, Vaše duchovní srdce, jeho vševidoucím oko, jeho všeobjímající láska, její světlo .... jeho dlouho zapomenutý svět. Jste láskou, která už na Vás čeká. Jste energií víl, jednorožců, cherubíny střežících Zemi. Andělů, dotýkajících se těla, vánkem éterického dechu. Archanjelskou energií starající se o čistotu těla i duše. Nasmerovávaním člověka do absolutní nuly, kdy je vše tak jak má být - dočistené.
Jste energií fauny i flóry, která Vám neustále pomáhá svým zvukem i rezonancí. Jste motýlem, jehož let materiálním časoprostorem se natáčí tím směrem, kde mu je dovoleno svobodně vzlétnout, dýchat a tvořit všude přítomnou energií. Existovat s absolutní podporou Vašeho a všudypřítomného krystalické světla. Dávajícího na vědomí, že časoprostor ve kterém jste doposud tvořily svou 3D přítomnost se začal objímat s priestoročasom 5D reality. A tím i celou škálou krištalizujúcich barev, které jsou univerzálním vstupem vysokých frekvencí nového světla. S dominantní bílou, růžovou, zlatožlutou, zelenou a modrou. Vašeho světla, milovaní. Jsme toužebně očekávání i očekávající ..... novou Zemi. Její spirituální realitu. Kohokoliv na cestě budícího se křišťálu setkáte - darujte mu svůj úsměv. Důkaz probouzející se lásky ke všemu co "Je".
Krištalizujeme. My, naše těla, naše vědomí ukryté v srdci a spolu s ním se vracíme tam, kde jsme už dlouho očekávání. Darujme sobě, svému okolí a matce Zemi svůj úsměv. Vnitřně nás naladí, rozproudí krev v tepnách, emocionálně nasměruje na cestu přijetí všeho co je stejným optimistickým vyjádřením fyzického těla, které s úsměvem sdílí svou spokojenost, pozitivitu, štěstí.
Včera ve večerních hodinách / SEČ / probíhalo čištění energetických míst tváře Země, které ji negativními brzdily v procesu vzestupu. Stejný proces probíhal u člověka / a současně u všech organických bytostí /. Silová pole ve kterých tmavá energie neustále podporovala nekonečné zápasy a boje národů. Přes mužskou energii byla čištěná negativní pečeť. Aktivací krištalizácie, kdy tok mohutných energií Centrálního Slunce začal prosakovat tělem Země a člověka / jako i celého organického světa /. Dobíhá dočišťování Země směrem od severního pólu k jižnímu pólu / SVJ /. Krištalizujúcim světlem dočisťované pásma obratníku, který představuje nejsilnější vazbu na závislosti člověka v 3D realitě. Směsí energií, které se aktuálně napojují na matrici Země, její 3D realitu a tím vazbou na prostoročasovou snoubí její vědomí s transparentnější sférou 5D.
Jste všichni přítomny přítomní svým vnitřním i vnějším zrakem. Sledujete svět ve kterém žijete a současně se už na své okolí díváte jiným pohledem, který koresponduje Vašemu budící se světlu. Novému, otevírající se světelnému úhlu. Jeho krištalizujúceho portálu i terminálu, kterým .... a do kterého ..... lidská populace vstupuje. Jste rodící se novou láskou. Spolu se Zemí, která se na Vás svým nadhledem i vhledem dívá, sledujíc ještě Vaše závratě, zaváhání. Je to budící se nový dech člověka. Jeho krištalizujúce srdce, které už ví .... že je ..... že existuje. Vaše srdce je fyzický sval. Je pumpou okysličující tělo, ale současně hmotně neviditelnou schématem nového těla, ukrývajícího dávno zapomenuté tajemství prapodstaty. Všeho co je dokonalou souhrou jednoty tvoření krystalické dimenze. Aktivací krištalizácie vědomí se ukončují staré programy zemské matrice a tím se ztrácejí v zapomnění dávno vyslovené, potenciálně hrozící předpovědi. Vazbou vnitřní Země na frekvenci 5D / její plné osvícení / se tyto dvě vysokofrekvenční nemateriální zóny přibližují. Dotykem jejich frekvencí nastane splynutí a ukotvení nové Země. 3D realita sestoupí pod úroveň nové reality. Jako pomeranč, který oloupete a kůru otočíte směrem dovnitř.
 
S láskou Fewa
 
Více zde: https://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-13-2-2013/

—————

Zpět