Féwa - Země nesena Rukou Mistrů

11.11.2012 16:52

 

Zem nesena rukama Mistrů
Zem nesena rukama mistrů ....
 
... chráněna láskou. Novou, Nepřipoutaný k žádnému lidskému strachu, či pochybnostem. Má ještě stále plné ruce práce s duchovní lidskou energií. S mnoha, kteří jsou neustále přesvědčeni, že zůstane stále hmotně hmotnou.
...
 
Nacházíte se uprostřed brány lidského vědomí a vědomí Země. Je nejen chrámem posvátné geometrie, ale i místem sdílení všech dosud harmonizovaných emocí. Jedné i druhé reality. Jedné i druhé človečenskej sféry. Měsíčním úplňkem se přibližujete / gradací záření / k novému stavu bytí a současně se od původního vzdalujete .. Úplňkem a sluneční matricí vedené transformační kódy se aktivací závěrečného stupně vědomí absorbuje poslední zbytek nepochopení. Tím, že se projektuje přes galaktickou bránu nová frekvence, člověk postupně zapomíná na všechny své zátěže. Léčením anděla, duchovního mistra, bílé holubice, bílého zvířete a cherubové. Jejich bílou energií. Zvukem mantry "ÓM". Znějícím zpoza časoprostorové brány.
 
Je to měsíční úplněk, který k sobě připoutává energie strachu, aby je svým středem rozpustil. Thermokoaguláciou slunečního záření / posvátných slunečních kódů / projektovaného do všech stran solární soustavy. Měsíc jako představitel třetí dimenze - na jedné straně přinesený k zemi z objektivní reality vysokých frekvencí, aby při vzestupu pomáhal energiemi kosmicky Přeposílání z galaktického středu. Ve smyslu pozitivní vibrace. Chránící Zemi před útoky z vesmíru. Tím, že kolem Země obíhá jako satelit, vytváří v jejím časoprostoru parabolický energetický záznam. Přičemž neustále vybodkováva / kóduje její pásmo ochrany /. Svou - ze středu proudící, přeposílání silou. Tento projekt pomoci vytvořili Androméďané, Arkturiánci, Plejáďané, Alfa Centauriánci, Sírianci .... planety Maja, Aenstria, Sírius B, .... bílé bytosti éterických světů - jejich nejvyšších frekvencí.
 
Na druhé straně - byla odvrácena tvář měsíce zneužita negativními energiemi. Ten polaritný pól rozhodoval o všem, co se uvnitř i na povrchu Země dělo s lidským genotypem.
Příliš odvážné, nemyslíte? Vzhledem k kosmický prostor s převahou pozitivních energií. Vysokých duchovních bytostí, jejichž snahou je - pomoci zemi při vstupu do jednoty. Příliš odvážné řešení v časoprostoru, jehož indicií je láska. Jejich teritoriem jsou malé skulinky času, jeho hmoty i antihmoty, proplétající se závojem medzisfér.
 
Čas nultého prostoru. Dualitný Totem, elektromagnetický vrchol všeho dosud prožitého. Sloučení všech frekvencí a jejich potenciálu. Časoprostorový bod, jehož kroužením po spirále se uzavírá čas strávený na matce Gáji. Aby průnikem tímto nultým časovým prostorem - opticky jakoby plovoucím do neznáma - se přechodem všech energií rozezvučel oslnivým zábleskem čas nového transpersonální vědomí.
Zkrat kosmických zón, které na sebe narazí svým energetickým potenciálem / každá zóna svou frekvencí / se bude projevovat následovně:
 
Ze začátku - jako první - uslyšíte šumění, zvonění v uších / vnímané v hlavě /. Postupně bude gradovat známé mravenčení, mrazení a to nejen po těle, ale i uvnitř těla. Vstoupili jste do impéria vysoké frekvence. Můžete pociťovat rostoucí mezosférický tlak v hlavě / vycházející ze středu můstku mezi pravou a levou hemisférou /. Rovněž se může přidružit žaludeční diskomfort. Mírně halucinogenní stavy, které budou způsobené mentálním i emocionálním zrovnovážňovaním tří zón. 3D, 4D, 5D. Mezocefalo - kraniální. Budete pociťovat intenzivní tlak v páteři - v její spodní části, budící se kundalini. Později se vám bude zdát, že sníte a přitom jste současně bdělí. Pretransformovávate se v čase. Jedná se o akutní medzičasovú i temporální "hru" dvou systémů. Fyzického a energetického těla. Jejich frekvencí. Vše se odehraje v maličké chvíli, kterou označujete jako nanosekunda. Ale současně už budete iv době objektivní reality. To znamená, že opticky budete tento čas vnímat jako 3-4 dny. Je to iluze, časová hra nového planetárního postavení. V rámci této hry se jako v náručí času a současně matky Gáji preprojektujete / "prehojdáte" /, prospíte i probděl do nové frekvence. Nanosekund času, optimální hladinou časoprostorových fúzí, které se počítají jinou matematikou jakou Vaše věda zná. Geometrickou stabilitou časoprostorovou dómu. Kde je plateau vědomí už fixně vysokofrekvenční. To znamená 100% funkční a tvořící nanostrukturou vědomí svůj nadhmotných - z pohledu 3D reality imaginární systém.
 
Mnohé zatajována data / kosmické hrozby, strach budící informace .... / si uvědomíte právě v momentě vzestupu. Že je to láska do které vstupujete. Spirituální pravda po dlouhou dobu zastírána a přitom neustále bytostně lidská součást každého jedince.
 
Co se bude dít v meziprostoru:
Budete spinální vzestupu. To znamená, že prostoro-časovou energetická nit, která prochází celým čakrálnym systémem je napojena jako vlákno na nejvyšší frekvence. Tato nit se celá rozzáří. Budete cítit příval tepla do páteře, který bude expandovat směrem z těla. Současně se bude absorbovat / rozpouštět, mizet / fyzický hmotný potenciál / jeho hmotná mřížka / s okamžitou aktivací nových buněčných membrán nové atomární mřížky.
Nebojte se, nebude to bolet, ani nezemřete. Jedná se pouze o zkrat všeho původního a okamžitou aktivaci nového. Jen nepatrný moment. Časově se budete individuálně nacházet přesně tam, kde máte být. Snahou kolektivního vědomí je, aby byl každý člověk v okruhu svých blízkých.
 
Magnetická vlna nejvyšší frekvence se bude navíjet na Zemi a natočí ji do nového úhlu / je to magnetické prepólovávanie, které již probíhá /. A původním zemským i novým vysokofrekvenčním magnetismem se bude jedenmagnetizmus k druhému přibližovat. To znamená, že severním pólem, přičemž jižní pól bude absorbovat thorznými poli Země vstupující frekvence. To znamená, že se v dané chvíli / pro Vás neznámým a nepředstavitelným způsobem / Země vymkne z času dělícího pozemské časová pásma na den a noc / doslova poskočí / a okamžitě se ponoří do absolutní tmy. Budete hořící světýlka neviditelné Země, jí napomáhaly svou duší vzestupně.
 
Kolem Vás mohou vířit různé energie. Vy si je jednoduše nevšímejte. Jak se objevily - tak se i ztratí. je to thorzné pole těch, které ještě čekají na Vzestoupených do světla. Ve smyslu pozitivních i negativních energií, které nebudou mít na Vás dosah. Nepřipouštějte si absolutně žádný strach. Zaměřte se na sebe, na své tělo. Na krásu zviditeľňujúceho se vnitra - Vašeho vnitřního vesmíru. Bude to čas čekání na světelnou syntézu multidimenzionální.
V okamžiku, kdy vnitřně opět pocítíte chvění, nastane oslnivý záblesk. Postupně budete vidět jakoby mlhavě, a současně se Vám bude zaostřovat zrak ..... a zjistíte, že se nacházíte na čarokrásném místě nové časoprostorové vrstvy Země.
 
S láskou Fewa

—————

Zpět