Hilarion - 10.3.- 17.3.

13.03.2013 18:28

 

Milovaní,
 
mnozí shledáváte, že procházíte obdobím tichého rozjímání a odpočinku. Poslední energetické dávky byly zpracovány v průběhu vašich každodenních životů. Mnohé bylo vykonáno, přestože vám to nemusí být na první pohled jasné. Vaše transformace probíhá na mnoha úrovních a změny jdou do hloubky. Vyvolává to u vás spoustu myšlenkových vzorů a chování, které se vám mohou zdát poněkud překvapivé a matoucí. To bude odeznívat spolu s dalším pročišťováním vašich buněk.

 

Život se začne opět zrychlovat a vy zjistíte, že můžete dokončit staré projekty a začít nové. Přijdou silnější vlny tvořivosti a ve fyzické rovině vznikne mnoho nádherných děl. Tato díla budou přinášet obrovskou radost a pocity naplnění a úspěchu. Užívejte si je, neboť vyvěrají z vašich hlubin a připravujte se na další. Ta studna je plná a může být čerpána dle libosti.

Pamatujte, že zatímco žijete své každodenní životy, vaše energetické pole se šíří dále, než je zřejmé, proto si v sobě zkuste udržovat klid a rovnováhu, neboť vaše energie má dalekosáhlý vliv. Vaše láskyplná přítomnost může pozvednout srdce lidí v celém domě a s pomocí vědomého záměru může mít hluboký účinek, který pozitivním způsobem transformuje jejich životy. Žehnejte všem lidem, se kterými se setkáte, ať jste s nimi v osobním kontaktu, nebo jste pouze v jejich blízkosti.

V této době je dobré sledovat znamení svého vnitřního vedení a fyzické pobídky svých elementárních těl. Je nutné, abyste věnovali pozornost všemu, co se uvnitř vás děje, třeba potřebě více spát a odpočívat, jíst jiné jídlo a pít větší množství čisté vody. Někdy je lepší nevycházet ven tam, kde byste se museli prodírat davy lidí, abyste nepřijímali cizí energie. Pokud cítíte silnou nechuť něco dělat, nebo někam jít, je nejlepší poslechnout své pocity.

Propojujte se s hlubokými pocity radosti, které z vás spontánně proudí. Pište poezii, malujte nádherné obrazy, zpívejte, čtěte inspirativní a povznášející literaturu, pěstujte květiny, pracujte na zahradě, dělejte to, co vás naplňuje radostí a dělejte to často. Odměňujte se těmito pozitivními a život obohacujícími činnostmi tak často, jak je to jen možné, neboť vám pomáhají setrvávat v harmonickém proudu kosmických energií, které zaplavují atmosféru. Nechte Světlo svého srdce růst a šířit se a často si to představujte. Zlaté srdce jasně planoucí ve vaší srdeční oblasti dokáže pojmout více Světla, než může být následně sdíleno s vašimi bližními.

Radujte se, Drazí, a žijte v míru.

Do příštího týdne…
JÁ JSEM Hilarion
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět