Hilarion – Poselství pro týden 2.2. – 9.2. 2014

05.02.2014 17:48

 

Milovaní,
mnoho lidí na planetě teď procitá do pochopení toho, že každý člověk je tvůrcem své vlastní reality a že vesmír dokonale zrcadlí zpět to, co lidé vysílají prostřednictvím svých myšlenek, pocitů, emocí a postojů. To dobré, co lidé vyslali do vnějšího světa, se k nim podle zákonů vesmíru vrací. V tomto bodě rozvíjejícího se Božského Plánu platí zákon milosti a lidstvu se dostává požehnání v podobě neutralizace všech opakujících se myšlenek, které se samovolně vynořují z hloubky jejich bytí. Tato klíčová témata mají vždy své kořeny v předchozích životech, kdy jste život prožívali skrze fyzické inkarnace. Zákon milosti vám dává ujištění, že ti, kdo mají upřímné srdce, mysl a úmysly a věrně kráčí po stezce světla ve službě svým bratrům a sestrám, dostanou veškerou příležitost k tomu, aby se zbavili těch vzorců chování a vyjadřování, které vyvěrají do bdělého vědomí, takže mohou být rozpoznány, přijaty a jednou provždy propuštěny.

 

 
Časy vašeho únavného a velmi důkladného úsilí, abyste sami sebe více naplnili světlem, jsou pryč, protože jak planetu naplňuje více světla, vše se děje okamžitě a pokrok v postupování Božského Plánu přesahuje naše nejdivočejší očekávání. Ve strukturách starého paradigmatu se děje mnoho zásadních skrytých změn a na jejich místa tiše nastupují nové systémy, které umožňují, aby byla brána v úvahu práva všech. Existuje jiný přístup k řešení běžných problémů, který je v počátečním stadiu implementace. Lidé se potřebují v procesu rozpoznávání těchto oblastí rozvoje naučit rozlišovat, a to v mnoha případech vůbec není snadné, protože jen vzácně jsou prosté a čisté pravdy sdělovány tak, aby je slyšeli všichni. Spíše je potřeba pátrat, pídit se, aby člověk objevil skutečný příběh skrytý za slovy.

 

 
Vlny evoluce se zvedají, aby probíhal posun směrem do vyššího vědomí pro všechny na planetě. Skrze otevírání se vyššímu uvědomění lidstvo pokročí do osvícenější fáze interakce s ostatními svého druhu. Jak už jsme řekli dříve, jde o pohyb, který je zpočátku sotva postřehnutelný, ale v nadcházejících dnech bude stále významnější. Ty na Zemi, kdo mají vysoký světelný kvocient, žádáme, aby drželi záměr vyšší vize světa, který si přejí vytvořit. Přijde čas, kdy všechno vaše úsilí začne být zřetelné a projeví se zázračné změny pro zdokonalení všech na planetě. Začněte si zaznamenávat každou malou pozitivní změnu, které si všimnete ve světě kolem vás, a brzy uvidíte, jak bude váš seznam narůstat a rozšiřovat se.

 

 
Heart ess graphic
 

 

Největších změn si všimnete ve vyjádření/projevu vyšších kvalit ducha. Lidé na celém světě začínají odkládat/uvolňovat dualistické projevy a chování a vyjadřují to, co vyzařuje z jejich srdcí. Čím více laskavosti lidé projeví a ukážou svým bližním, tím rychleji bude tento pohyb expandovat. Zahrnuje to také projevování laskavosti k sobě, protože nedostatek sebe-přijetí a lásky k sobě brání lásce k ostatním a vyjádření této lásky. Toto je proces, který právě probíhá. Sloupáváte vrstvy sebe-popírání a odmítání vlastního božství a každý jednotlivec začíná vidět a přijímat krásu a světlo, které sídlí uvnitř jeho bytosti.

 
Když lidé uvidí a uznají svou vlastní krásu a božské kvality, začnou rozpoznávat tyto kvality ve svých bratrech a sestrách a to brzy vytvoří posun v dynamice všech vztahů. Ti, kteří už jsou unaveni z toho, jak v lidech kolem sebe stále vidí projevování nižších kvalit, si začnou všímat změn a brzy si tento způsob projevu osvojí většina lidí na planetě. Odvrátí se od způsobů chování a vyjadřování, které jsou propagovány zábavním průmyslem jako přijatelné a uvědomí si, že toto už není cesta pro ně. Lidé budou vyhledávat místa, kde je ztvárněna velkolepost lidského ducha a tím, jak to bude dělat stále více lidí, bude toto nahlíženo jako pravá cesta a srdečně přijímáno.

 

 
Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

 

 
 
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět