HLAS Z NITRA

16.11.2013 17:22
 

 

Naše duše je moudrá, je to nejlepší a nejvěrnější rádce na naší cestě, který nás vede na cestu lásky, dobra, světla, svobody.

Naše duše je ten nejlepší učitel, když ji umíme naslouchat. Je třeba se jen zklidnit, naladit se "TICHO MNOHÉ ODHALÍ, BUĎTE SAMI SEBOU"! učil samotný Ježíš.

Odhalme ten závoj, který nám brání být sami sebou, být láskou, být svobodou, být světlem, být radostí.

Žít, dýchat, prožívat, jít podle hlasu svého sdrce, podle hlasu své duše. Uvolněme ji ze všech omezení, spoutaností, bolestí, osvoboďme sami sebe a dejme svobodu všemu a všem!

Pomozme tak sobě a všem kolem sebe! Spojme se se svou duší! Pomozme tak i ostatním. Můžeme všechno a nemusíme nic!

Buďme tím Světlem !

Buďme tou láskou !

Buďme tou svobodou!

Buďme tou nadějí!

Buďme tou odvahou!

Buďme tou lehkostí!

Buďme tou radostí!

Buďme tou vírou!

Buďme svobodnými radostnými duchy, v pravých hodnotách žití a přijměme své bytí v plné přítomnosti teď v lásce a ve světle!

V úctě, lásce a Pravdě Ivana Batová 11.11.2013

 

 

 

 

 

Kdykoli trpíme a ve své bolesti spatříme paprsek světla, necítíme se tak sami.
Uvažujme o tomto světle jako o zářící lásce.
Takové světlo má v sobě každý z nás.
Dává nám pocit tepla a pohodlí.
Můžeme je nechat zářit, aby nás povzbudilo a bylo útěchou i druhým.
Snad každý z nás už ztratil někoho blízkého.
Podívejte se, jak jeho světlo září a nechte se tímto světlem
a touto láskou obklopit a utěšit.
Každý z nás má v sobě nekonečnou lásku, kterou může projevit.
Čím více jí dáváme, tím více se jí nám vrací.
Ano, cítit někdy bolí, ale díky Bohu, že můžeme cítit.
Nechte ze svých srdcí vyzařovat lásku.
Buďte v míru.
A tak tomu je.

I nešťastná událost
se může vyvinout
k našemu nejvyššímu dobru,
pokud k ní budeme přistupovat způsobem,
který nám dovolí růst.


Myšlenky Srdce od Louise L. Hay

Jsem s tebou, buď se Mnou...

 

 

 

Splyneš v jedno s celkem života.
Budeš se cítit povznesen, inspirován a naplněn jasem, protože celá tvá bytost je naplněna Mým božským světlem.
Neporozumíš myslí, ale celým vyšším vědomím a srdcem.
Nebudeš už žít sám pro sebe.
 

Proč se nepokusit naslouchat oněm nepostižitelným zvukům,
které můžeš slyšet jen v absolutním ztišení, když se dostaneš do souladu s cestami Ducha?

V tomto stavu dokonalého míru se mění celý tvůj život a hluboký vnitřní klid a mír vyzařují z nitra.
Tvé já je zcela zapomenuto a tvůj život je jen rozdáváním lásky a službou bližním.
Jen tehdy, když dáváš, nacházíš úžasnou vnitřní radost a štěstí, které ti nic a nikdo nemůže vzít.

Radost přichází se službou a služba s odevzdáním se.
Odevzdej se nyní Mně a Mým službám a pocítíš svůj růst.
Přestaň hledat pomoc v jiných a hledej ji v sobě a najdeš ji.
Vždy jdi pro odpověď ke zdroji a nespokojuj se s něčím, co není opravdu z toho nejvyššího.

Začneš-li ode dna a budeš se propracovávat vzhůru, budeš zcela očištěn a ospravedlněn
a můžeš začít se solidními základy podobnými skále, kterými nic a nikdo nemůže otřást ani je zničit.

Jakmile budou tvé základy zdravé, můžeš pokračovat ve stavění a stavět bez jakýchkoli starostí.
Věz, že tvé základy jsou zakořeněny a mají svůj základ ve Mně,
v duchovní cestě a ne v takových cestách světa, které jsou pomíjivé.

Žij, jednej a buď celým svým bytím zakotven ve Mně.
Nechť tě naplňuje a objímá Můj mír a láska.
Pozvedni své srdce k hluboké lásce, chvále a vděčnosti
a buď v dokonalém míru, protože konáš Mou vůli a jdeš Mými cestami.


Eileen Caddyové "Otevírání dveří do nitra"

https://duhovenebe.blog.cz/

—————

Zpět