Horoskop na období 12. 5. – 18. 5. 2014 Vstupte do niterného chrámu Lásky

12.05.2014 19:02
Jste unavení životem? Tlačí na vás starosti, neodkladné povinnosti a chybí vám radost ze života?
Saturn opozice se Sluncem z minulého týdne v tomto týdnu vrcholí. Tam, kde jsme nezralí a nezodpovědní, tam se objevují těžkosti a problémy. To nás má dovést ke zmoudření a zralosti. „Podívat se, kde vás bota tlačí.“ K tomu je potřeba přistoupit čelem, přijmout svou zodpovědnost a řešit to.
Tento týden ještě můžete mít pocit, že jde vše nějak pomalu, ale již na víkend se opozice uvolní a přijde pohyb vpřed. Venuše do 18. 5. zůstává v konjunkci s Uranem, v opozici s Marsem, v kvadratuře s Plutem (viz. minulý týden). K tomu všemu se přidává ještě kvadratura s Jupiterem.
Přemýšlela jsem, jak vám tento aspekt přiblížít. Jupiter v neharmonickém aspektu ukazuje na vnitřní nespokojenost, nenaplněnost až nesoudnost, zkaženost. Těžkosti života se pak mohou řešit „nezřízeným životem“. (Intenzitu tohoto aspektu každý prožívá dle již zvládnuté harmonie své Venuše). Hříšnost – harmonie- puritánství.
Představte si, že máte plný stůl jídla různých pochutin a vy jste se najedli do sytosti, ale stále cítíte prázdnotu, a tak jíte ze všeho něco a pořád máte pocit rozmrzelosti, že vám něco ještě chybí ochutnat a chcete ještě více a další a další, ale naplnění se nedočkáte. Jen je vám nakonec z toho fyzicky špatně. Tak je to s jídlem, alkoholem, nákupy, sexualitou a láskou. Pořád je nám vše málo.
(Muži, vezměte svým ženám kreditní karty!  Ženy, nepouštějte své muže na pánské jízdy!  ) Když to vezmeme s humorem.
 
Hledáte venku nějaké potěšení, které vás udělá spokojeného a naplněného člověka. Ale to venku nehledejte. Vstupte do vnitřního chrámu Lásky. Jen tam najdete naplnění a harmonii.
Vzhledem k tomu, že Venuše je v Beranu, tak především budeme myslet jen a jen na sebe. Proto i požadavky, které budeme mít, mohou být na základě pouze vlastního sobectví a prospěchu. Proto i nároky, citová vydírání od druhých berte s nadhledem. Dělejte pouze to, co cítíte, že je pravdou vašeho srdce. Pokud si vás někdo podmiňuje, že vás může milovat, jen když….,otočte se a odejděte. Ten člověk neví, co je to láska.
Harmonický aspekt mezi Jupiterem a Saturnem (do 22. 6.) vede právě k rovnováze mezi dáváním a přijímáním. Je to aspekt vývoje a postavení pevných základů v sobě, ve svém životě, ve svém konání. Vnitřně zrajeme ve své moudrosti a pravdě. Co je má skutečná pravda mého srdce?
Možná právě všechna ta sladká pokušení, milostné hry, citová vydírání a těžkosti nás mají přivést k naší vnitřní pravdě, moudrosti a přirozenosti. Tento aspekt zároveň přeje ke stavění základů domu, ke koupi a k prodeji nemovitosti a naplánování své budoucnosti. Když stavíte či kupujete dům, byt, je to vždy s plánem dlouhodobosti, a to právě tento aspekt značí: pevný základ pro svou budoucnost. Mohu investovat pouze, když vím, co chci, jsem pevně rozhodnut a jsem schopen konat, uvést to vše do hmoty.
Merkur v Blížencích v harmonickém aspektu s Marsem ve Vahách (do 16. 5.) přeje živé komunikaci, diskutování, učení a skládání zkoušek. Je potřeba mluvit, sdílet, získávat nové možnosti a řešení.
Přeji vám, abyste celý týden prošli s humorem a lehkostí.
Petra Nel Smolová
 
UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.
Ještě tento týden můžete využívat příznivou konstelaci hvězd z minulého týdne (viz.dole), než přijde zpomalení, formování či komplikace.
Merkur 31. 1. vstupuje do znamení Ryb, kdy začne vytvářet konjunkci s Neptunem, a tím se naše myšlení stane více abstraktní, ovlivněné silně emocemi, budou sklony k vnímání skrytého, k silným snům. Zhorší se pamět a objeví se zapomínání a „neschopnost“ vyjádřit své myšlenky, dát je do logické formy slov. „Vím to, ale logicky to nedokáži vysvětlit. Jak to, že to vím?“
Snadno se dostanete do meditací, objeví se jasnozřivost, vhledy a rozpouštění mentálních vzorců. Na druhé straně bude zastřen logický úsudek, objeví se nejasnosti, nedorozumění, klamy a zamlžování. Pozor na bujnou fantazii a DOMNĚNKY! V tomto týdnu prostě nic nebude jasné.
Až příští týden se vše bude konkretizovat.
Venuše v kvadratuře na Urana symbolizuje nečekané výkyvy v lásce, ochlazení vztahů a nečekaných zvratů a nedorozumění. Stále působí konjunkce Venuše a Pluto a proces přerodu dostane dynamičtější, rychlejší a překvapivý rozměr, ne vždy pozitivní.
30. 1. nastává novoluní ve Vodnáři na sabiánském symbolu, který ukazuje téma, které během celé fáze měsíce působí.
„Člověk ve chvíli ztišení nabývá nové inspirace, která mu možná změní celý život.“ Klíčová myšlenka symbolu: Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.
Symbol klade důraz na zásadní hodnotu trvalého otevření se sestupujícím silám Ducha či Duše. Klíčovým slovem je přesah vnitřní, transcendentní síly přes individuální vědomí.
2. 2. nastavají Hromnice. K tomuto datu se pojí několik významů: je to svátek světel a pojí se k živlu ohně, očistění, uvedení Páně do chrámu. Zároveň 2. 2. je spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává. Nastoupení své cesty. Jak jsem měla možnost si všimnout, již po několik let je to velmi silný den, který přináší z čistého nebe blesk uvědomění, očištění, pochopení, rozhodnutí, prozření a nastoupení své cesty.
V tento den je konjunkce Merkura s Neptunem, Luna v Rybách v harmonickém aspektu na Saturna, Černou Lunu. Nekonečnost znamení Ryb, které má v sobě ukryto hluboké tajemství kristova vědomí, je reálně možné prožít, uchopit a nechat vstoupit skrze niterný obraz vize, který se má realizovat v hmotném světě. Jít a konat. Právě propojení Saturna s Lunou dává praktičnost k uchopení poznání. Dokud niterné poznání pravdy neuvedete do hmoty, reakce, své změny chování, jako by ani nebylo. Vyjevení pravdy.
Působení z minulého týdne:
Slunce vstoupilo do znamení Vodnáře. Přichází odlehčení, schopnost nadhledu, pocítění více svobody, volnosti a naděje. V době Vodnáře se dotknete, nakolik dokážete být svobodní, sami sebou, jak dokážete projevovat svou jedinečnost a originalitu. 23.1. (do 2. 2.) se Slunce dostane do harmonického aspektu s Uranem, tento aspekt symbolizuje osvobození skrze prohlédnutí, nalezení nové cesty a rozšířené vědomí. Otevírá se v nás ,,trychtýř“ k novému poznání, jsme otevření, aby mohlo přijít osvobození. Proto berte vážně inspirace, vize a sny, které v této době přicházejí.
Jupiter opozice Pluto, Venuše a v kvadratuře s Uranem vytváří T-kvadraturu, která symbolizuje napětí, které vede k poznání. Velké napětí, které vynáší niterně bolestivé prožitky, aby byly osvobozeny ze svého vězení nevědomí. Uvolňuje se velká niterná síla. Ano, můžete být otřeseni poznáním, pravdou, osudovostí. Z nitra se uvolňuje to, co je již zralé a právě doba Vodnáře přináší pravdu. Poděkujte za prožité zkušenosti, trápení a bolesti a vydejte se novou cestou. Následujte svůj sen.
Konjunkce Venuše s Plutem (do 16. 2.) je smrtí a znovuzrozením hodnot, radosti, tvoření, lásky. Venuše je do 1. 2. retrográdní a tím pádem se tato konjunkce do této doby bude projevovat více niterně. Starý hodnotový systém se v nás rozpadá. Pokud změníte své hodnoty, mění se vám celý život. Tento proces se děje v oblasti citů, lásky, vztahů, hodnot, peněz a tvoření. Proto přichází náročné období pro lásku, přerodíte vztah, projde procem smrti, aby se mohl znovuzrodit v nové kvalitě. Pokud branou znovuzrození neprojde, je to symbolem toho, že již bylo ve vztahu vykonáno vše, co mohlo a je potřeba jít dál. Nesnažte se oživovat „mrtvé“, oživování mrtvého přináší jen trápení a bolest. Vzpomeňte si na Kytici – Svatební košile.
To, co již projde branou „smrti“, je potřeba nechat odejít, důležitý je proces „truchlení“, vyrovnání se s koncem. Tento proces je důležitější než oživování něčeho, čemu se již naplnil čas.
Ve vztazích se objeví mocenský princip, žárlivost, lpění, smyslnost a intenzivní prožívání citů.
Ano, staré již končí a nové se bude teprve tvořit. V této době jste v podpoře Sluncem Vodnáře, který přináší nové možnosti a vhled.
Přeji vám mystický týden. Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz
 
UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.
 

—————

Zpět