Horoskop na období 16. 6. – 23. 6. 2014 KOSMICKÝ OPTIMISMUS

16.06.2014 20:14
Zbývají poslední dny znamení Blížence. Do letního slunovratu se vše bude zrychlovat a gradovat.
Stále působí Mars v opozici s Uranem, v kvadratuře na Pluta. Merkur je retrográdní a myšlenky se navracejí do minulosti, kde může nastat jejich přepsání pomocí přehodnocení, nového pochopení a tím tak nalézt nové uvědomění. „Tlak“ Marse, Urana a Pluta vede někdy do krizových situací, že stojíte na hranici svých možností. Když stojíte na hranici svých možností, zmobilizujete své síly, které spí. Vy o nich ani nevíte. To jsou vaše skryté schopnosti. Když se dostáváme na hranu, otevřeme svůj potenciál. Opustíme své strachy, protože se zmobilizuje pud sebezáchovy a ten velí: udělej vše k zachování života! Vše je zaměřeno na přežití, tedy na úspěch. Když se budete bát a strachovat, nepřežijete a vaše vědomí to dobře ví. Proto se snadněji dostanete ke svému skrytému potenciálu v krizové situaci. Takže se radujte!
Nastává letní slunovrat 21. 6. ve 13 hodin. Slunce vstupuje do znamení Raka.
Slunovratem se mění směr. Tak jako loď, která pluje po moři, pak v době slunovratu nabere nový kurs.
Sabiánský symbol: ,,Námořníci na lodi stahují starou vlajku a vztyčují novou.“
Jde o rozhodný čin se závažnými následky. Naše vědomí dochází k důležitému bodu, kde je právě schopno přijmout vlastní zodpovědnost a vstupuje do oblasti rodiny: my jsme svět.
Je zde schopnost pojmout, že jsme navzájem propojení, a že to, co se týká druhého, týká se i mně. Vzájemnost a ochota pomáhat, spolupracovat, pracovat, budovat pro blaho všech. Tím se vytváří nový svět a od letního slunovratu to pojede na emocionální úrovni.
„Emigrant vstoupil do nové země a prožívá nové podmínky v zemi.“
V den slunovratu je Luna v Beranu a brzo ráno v konjunkci s Uranem: rychlost, vyšší vědomí, nové poznatky, ale taky chaos. Již v pátek můžete pociťovat napětí, hektičnost a turbulence.
Ve 13 hodin Luna stojí v poslední dekádě Berana  na 21 stupni a sabiánský symbol zní: ,,Brána do zahrady všech splněných tužeb.“
Klíčová myšlenka: Hojnost, kterou umožnila lidská soudržnost a součinnost. KOSMICKÝ OPTIMISMUS a kult úspěchu.
Lidská bytost těžko může přežít velké přírodní drama života, je-li sama; v organizovaných skupinách lidé mohou v pravý čas své touhy naplnit.
Já jsem v době slunovratu v Bulharsku, v horách na energetickém místě, kde se tančí v srpnu již po desítky let tanec míru pro zemi. Zde medituji. Můžete se se mnou v době slunovratu propojit, postačí na mně pomyslet. Vytvořte si prostor klidu a zastavení (a nebude to jednoduché vytvořit). Nic nežádejte, vyvarujte se očekávání, soustřeďte se na „já Jsem“, a když budete venku, tak se soustřeďte na přijímání paprsků Slunce, nebo si představte Slunce a přijímejte.
Až budete mít pocit, že své propojení chcete ukončit, pošlete světlo a lásku svým blízkým s myšlenkou, ať jsou všechny bytosti šťatsné. Žádné představy, jak a co mají druzí udělat a co by měli změnit.
 
Jen jim pošlete světlo a lásku. Ať jsou všechny bytosti šťastny…
Ať jste šťastni!
Petra Nel Smolová
 
UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.
 

—————

Zpět