Horoskop na období od 14.10.2013 do 20.10.2013 Každá mince má dvě strany, dokud se nestanete pozorovatelem mince.

14.10.2013 18:37

Slunce tento týden bude opouštět kvadraturu s Jupiterem, která přinesla otázku: ,,Jaký to má smysl?“

Zároveň skončilo působení Černé Luny v harmonickém aspektu na Merkura, osudové informace. Hlaní slovo v tomto týdnu přebírá harmonický aspekt Jupitera s konjunkcí Merkura a Saturna.
Jak jsem již psala v miulém týdnu, co konjunkce může přinést: harmonický vliv Jupitra, který symbolizuje hojnost, štěstí, optimismus a naději, to vše ovlivní pozitivní myšlení.

Jak jsem pozorovala ve svém okolí, tato konjunkce Saturna s Merkurem se projevila určitou zátěží, kladení dalších a dalších požadavků povinností, které máme zvládnout a to především ve finanční oblasti. Tím se objevily pocity obav a nejistoty. A právě Jupiter přináší naději, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří.

Objeví se naděje, nová příležitost, řešení. Důležité je si udržet víru, že vše má řešení, a že kolem nás je nekonečná hojnost. Jupirer přinese i do dalších oblastí vývoj, který přinese štěstí, harmonizaci a naději. Vzhledem k tomu, že Jupiter stojí v Raku, tak upřímné vyjadřování své citlivosti, pocitů uvolní hodně strachu a nedorozumění s druhými. Jsou důležité rodinné vztahy, blízké vztahy a tam, kde se objevují pocity sdílení, bezpečí, tam hledejte svou oporu.

Možná si právě v této době uvědomíte, jak moc jsou důležité rodinné, partnerské a přátelské vztahy.
Konjunkce ve Štíru značí citovou investici, naprosté odevzdání se, intezitu citů a hloubku, která jde až na dřeň. Jupiter značí schopnost otevřenosti, vřelosti a ve spojení se Saturnem a Merkurem ve Štíru ukazuje na trvalost, pevnost a dlouhodobost. Týká se to citů, vztahů, které trvají již z minulosti a nyní se budou sbírat plody svých investic, kdy se vztah stabilizuje a ještě upevní. Objevuje se pocit stabilizace, sebedůvěry, důvěry. Ten, kdo se bojí takové intenzity, uvízne jen v chladném kalkulu hlavy a tím snadněji propadne strachu, pocitu osamělosti a bezradnosti.

Nové začátky v této době konejte s lidmi, které znáte z minulosti. Snadno byste mohli naběhnout podvodníkovi či prospěcháři. 15.10. Mars vstupuje do znamení Panny do opozice s Marsem. Mars symbolizuje energii, vůli, schopnost rozhodnutí a odvahy. Opozice s Neptunem symbolizuje určitou apatii a nechuť konat. Více se projevuje fantazie než čin. Je snadné podlehnout klamu, opatrně na podvodníky. Touha utíkat z reality povede lidi k alkoholu. Nebezpečí jedu, nákazy a podlehnutí chtíče. Když se budete držet hloubky a trvalosti vztahů, vyhnete se tím falešným vztahům. Objevují se lži, proto udržujte jasnost a střízlivost ve své komunikaci s druhými.

18. 10. nastává úplněk Slunce ve Vahách a Luna je v Beranu. Procházíme posledními dny znamení Vah a úplněk ještě umocní pochopení či revizi vztahů. Co pro vás vztahy znamenají? Jaké vztahy udržujete. Jak umíte navazovat a rozvíjet vztahy. Jak se v nich cítíte?

Luna v Beranu vede k sebeuvědomování, samostatnosti, být si vědom sám sebe ve vztahu ke společnosti, k druhým. Závislost a vzdor, zavděčování se a neohleduplnost, musím a nesmím,… Opozice značí dvě polarity – pozitivum a negativum, tím, že najdete třetí možnost, řešení je vysvobození z polarity. Vše existuje v trojjedinosti. Můžete si představit trojúhelník. Pozitivum a negativum je jako základna a třetí možnost je vrchol trojúhelníku, dostáváte se nad polaritu. A tím pádem již nemusíte nic vyrovnávat. Když v polaritě prožijeme jednu polaritu, tak zákonitě musíte prožít druhou polaritu, aby byla zachována harmonie. Protože negativum a pozitivum je v podstatě Jedno. Nalezením spojením těchto dvou polarit je možné nalézt třetí cestu – vyšší princip, který podlehá svobodě – prozřetelnosti – celistvosti.

Vstup do nového týdne 14. 10. bude po dlouhé době s lehkostí. Harmonický aspekt mezi Sluncem ve Vahách a Lunou ve Vodnáři ukazuje na schopnost cokoliv vyřešit a především se prožívá vnitřně rovnováha mezi mužskou a ženskou stránkou a to podporuje schopnost dobré spolupráce.

Využítí svých kořenů, aby to přineslo plody – rozvoj a vývoj života.

Přeji vám krásný a harmonický týden.

Petra Nel

 

www.astrologiepetranel.cz

—————

Zpět