Horoskop na období od 19.8.2013 do 25.8.2013

12.08.2013 18:20

Pokušení, Láska,. nebo Nenávist?

 

Kristus a Ďábel

Slunce se dostává do konjunkce s Merkurem a hlavní slovo bude mít mysl, komunikace, sbírání informací a sdílení. Zvýrazňuje se obchodní talent a silné stránky v komunikaci a přesvědčování. Opatrně na vypočítavost, protože mysl jedná dle toho, co je pro daného člověka nejvýhodnější bez ohledu na druhé.

21. 8. nastává po půlnoci úplněk a právě úplňkem zjistíte (působení 20.- 22.8.), jak máte propojené srdce s myslí. Kdo má navrh? Nebo je srdce a mysl v souladu? Když jednáme jenom dle rozumu, jsme v chladném kalkulu bez emocí, citů a prožívání. Jestliže jsme jen v srdci, jsme ovládáni vášněmi a chtěním. Když propojíme mysl se srdcem, nalezneme vnitřní harmonii a mír.

23. 8. v 0:15 hodin Slunce vstupuje do znamení Panny a následně 24.8. vstupuje i Merkur do znamení Panny, kde je ve svém znamení. Nastává doba úklidu! Doba odpočinku skončila. Konfigurace v horoskopu ukazují na velmi hektické období, které je velmi rozporuplné.

Vstupem Slunce a Merkura do Panny, v opozici s Neptunem bohužel zažijeme spoustu kalů a nejasností. Místo toho, aby Slunce a Merkur v Panně přinesl jasnost, tak právě touha udělat pořádek jen z pozice rozumu vytvoří spoustu zmatků a nejasností. Touha mít vše pod kontrolou selže a vytvoří se spoustu domněnek, nejasností a nedorozumění. Proto v této době buďte opatrní na podepisování smluv, nových obchodů (do 28.8.).Objeví se hodně zklamání a rozčarování.

Černá Luna v opozici s Plutem (do 15.9.): ke slovu se dostává osud, stanou se osudové události. Opatrně na touhy a vášně, potřebu kontrolovat, manipulovat a vlastnit. Může nás zahltit vnitřní temnota. K tomu se připojuje i náročné období pro Venuši.

Venuše přechází 16.8. do svého znamení Vah a bohužel 21.8.vytvoří velkou kvadraturu s Uranem, Jupiterem, Černou Lunou a Plutem, která vypadá jako velký kříž uzavřený ve čtverci. Ukřižování lásky, tvořivosti, radosti, harmonie a krásy ve jménu rozumu a chtíče. Má ještě Láska místo na Zemi? Nebo vždy vyhraje ego, rozum nebo strach. Venuše ve Vahách je ve svém znamení, tím pádem silně toužící po harmonii a míru. Jenomže aspekt od neklidného Urana, který chce změnu, a Pluta, který podporuje nízké vášně a touhy, žárlivost a chtíč a k tomu Jupiter, který jen vše nafoukne, z malých problémů udělá velké a nespokojenost až nenasytnost – to vše povede k bouřlivému období ve vztazích, ať mileneckých, partnerských, rodinných i pracovních. Buďte opatrní, protože pokud podlehnete nízkým vášním, strachu či egoismu, může „umřít“ láska, ohleduplnost, soucit a milosrdenství.

Objeví se situace, před kterými budete postaveni „na tvrdo“, a před kterými nelze již uniknout. Pokud jste se stále něčemu vyhýbali, tak nyní budete chyceni do „pasti“, ze které nebudete moci utéct. Bude jen jediná cesta, že ji projdete, prožijete, odžijete, vyřešíte.
Černá Luna v kvadratuře s Venuší symbolizuje osudové události v lásce, které mohou mít nevratné následky.

Pokud můžete naopak vědomě v sobě aktivujte projevování lásky, ohleduplnosti, pokud někdo bude podléhat svým vášním, strachu či sobectví, odpovězte na to láskou, soucitem, laskavostí a mírem.Vědomě můžete být poslem Lásky.

Přeji vám dostatek laskavosti k sobě samým a k druhým.

Nel

www.astrologiepetranel.cz

 

—————

Zpět