Horoskop na období od 2.4.2013 do 7.4.2013

04.04.2013 09:51

 

 

Je lehké naplnit žití ve spokojenosti, v čistotě, v pravdě a v lásce, když ve svém nitru jste bohatí a naplnění díky prožívání vděčnosti.

Slunce, Venuše a Mars se pomalu odpoutávají od Urana, a tím se vliv Urana bude zeslabovat. (Viz. minulý horoskop)

Větší vliv je prozatím ještě mezi Sluncem a Plutem do 5. 4. Slunce ozařuje nevědomí, bolest, mocenské principy a pocity bezmocnosti proti osudu. Co vás v nitru bolí? Nalezli jste již svoji vnitřní sílu? Tento aspekt nabádá k poklonění se před vnitřní silou, schopnosti přerodu z nižšího do vyššího. Leží zde potenciál, ale záleží, z jaké perspektivy ho uchopíme: buď z té mocenské – tedy nízké, nebo vnitřní síly, která se použije pro blaho celku – tedy použití perspektivy té vyšší. Je to stejné, jako když najdete poklad. Když ho upotřebíte jen pro sebe, probudí ve vás neřesti – pýchu, lakomství, přezíravost, sobectví, strach atd. Nebo poklad použijete pro blaho celku, půjdete a investujete tam, kde je potřeba, pomůžete tam, kde peníze chybí. Podpoříte rozvíjení ducha. Rozvinete v sobě ctnosti a toto bohatství ve vás zůstane, ve vaší duši. Proto se budou objevovat „zkoušky“- nástrahy, abyste prošli uvědoměním, jak moc máte v sobě aktivní žádostivost, a jak máte v sobě rozvinutou šlechetnost. Příznivý aspekt od Jupitera podporuje právě šlechetnost, optimismus, hojnost a radost.

Dokud v sobě neobjevíte prožitek vděčnosti za vše, co máte, a to myslím za úplně „obyčejné“ věci, nikdy se nebudete cítit naplněni a šťastni. Vždy vám bude něco chybět. Poděkujte za vše, co máte, že máte tělo, pocity, kde složit hlavu, co jíst, co si obléci, že si můžete v klidu a v míru sednout a dívat se na televizi, číst, odpočívat, můžete jít v míru ven….

Když projevíte v sobě vděčnost, prožijete ji, zaplaví vás pocit blaženosti a velkého bohatství. Moderní společnost je utvářena konzumně a stále je nám předkládáno, co ještě nemáme, co ještě potřebujeme, jaký nový model atd. Stále je nám předhazováno, co bychom nového-lepšího měli mít, uměle je v nás vzbuzován pocit nenaplněnosti a nespokojenosti jen proto, abychom jsme se stali konzumními a odevzdávali svou energii v podobně pěněz institucím, které chtějí mít nad námi moc. Jim ale nejde o naše blaho. Když prožijete vděčnost za to, co teď již máte, stanete se naplněnými a vysvobodíte se z vlivu konzumu, a pak se svobodně rozhodnete, co skutečně potřebujete koupit.

Zároveň se ve vás rozvibruje vnitřní hojnost a začnete dávat, rozdávat své dary osobnosti, přirozeně druhému pomůžete, dáte přednost…. Svou vibrací začnete přitahovat hojnost, radost a naplněnost. Vaše spokojenost se stane bohatsvím, která přirozeně podpoří vaše ctnosti. Je lehké žít v čistotě, v pravdě a v lásce, když ve svém nitru jste bohatí a naplnění díky prožitku vděčnosti. Ideál se stane skutečností.

Slunce, Venuše a Mars podporuje tvořivost, radost ze života. Po skončení aspektu s Plutem se projeví čistý vliv této trojkonjunkce. Inspirace, tvořivost, přitažlivost, jiskření, navazování vztahů, oživení lásky, romantiky a touha poznávat nové věci. Jen opatrně ať nepropadnete vášním, využijte tvořivé jiskření k vytváření, aktivaci nové tvorby. Máte možnost tvořit svůj život s láskou a radostí, tak jako dítě, které se těší ze svého hraní na pískovišti.

Do 20. 4. Slunce v konjunkci doprovází Venuše a Mars. Světlo (Slunce – Bůh), láska (Venuše – Bohyně), čin (Mars – tvoření, dítě). Trojjedinost.

Úterý
2.4.2013
Luna v Kozorohu podpoří projevení řádu, pracovitosti a střízlivosti. Snadno si dnes naplánujete pracovní týden, určíte si priority. Dnes uděláte hodně práce a uvidíte za sebou výsledky.
Středa
3.4.2013
Dnes se objeví napětí a niterná rozladěnost, která nebude mít ani objektivní důvod. Vnitřní rozpor
se objevuje mezi povinnostmi a ideály. To, co se vše musí udělat v každodenosti, ubírá energii tomu, co bychom dělali s radostí a nadšením mimo povinnost. Zkuste s radostí udělat práci a zbyde čas i naplnit své ideály. Na druhé straně jste více vnitřně „nuceni“ tvořit, přetvářet a hledat nový způsob.
Čtvrtek
4.4.2013
Před 10 hodinou Luna vstupuje do znamení Vodnáře, ve kvadratuře se Saturnem. Dnes pocítíte potřebu sebe-disciplíny, trpělivosti a skromnosti. Dnes nikam nespěchejte. Mohou se objevit překážky a zpomalení.
Pátek
5.4.2013
Harmonické aspekty s Jupiterem, Sluncem, Marsem a Venuší ukazují na příjemný den plný radosti, energie, odvahy a akčnosti. Podvečer a večer je ideální k zábavě a setkání s přáteli.
Sobota
6.4.2013
Luna vstupuje do znamení Ryb. Dnešní den vede více k inspiraci, prohloubení prožívání, oslovení múzou, tvořivosti a abstrakcí. Důležitá je harmonie, klid a mír. Vnitřní tvoření, které se časem projeví v životě.
Neděle
7.4.2013
Setba. Luna v harmonickém aspektu na Saturna symbolizuje pracovitost na niterné oblasti. Větší pocit jistoty a stability přináší více jasnosti do života, která se projeví skrze radostné tvoření v přítomnosti lásky.

Požehnané dny. Nel
www.astrologiepetranel.cz

 

—————

Zpět