Horoskop na období od 23.9.2013 do 29.9.2013 Přijímat autoritu znamená možnost být jednou přijímanou autoritou.

23.09.2013 17:36

22. 9. ve 21 hodin 55 minut Slunce vstoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. Dle astrologie a přírody vstupujeme do druhé poloviny roku. Aktivní polovina roku skončila, můžeme to přirovnat k přibývajícímu měsíci. Podzimní rovnodenností nastává úplněk a následně měsíc ubývá. Týká se to především vnější a vnitřní energie. První půlka roku (od jarní rovnodennosti) je vnější a od podzimní rovnodennosti je vnitřní. Během podzimní rovnodennosti jsou známy již výsledky úrody, sklizně. Vše je již roztříděno a nastává čas se více věnovat vztahům. Znamení Vah, které začíná podzimní rovnodenností, je zaměřeno na vztahy, sdílení, na přípravu domova a zahrady na zimu. V první polovině je to o prosazení se, jít si svou cestou, učit se a nyní se více objevuje téma naučit se spolupracovat, sloužit, být objektivní a naučit se vidět vše i z druhé strany. Nyní máme být více zaměřeni na své nitro a vztahy. Co jsem přinesl společnosti? Co svým životem přináším druhým?

Slunce začne o víkendu vytvářet aspekty s Uranem, Plutem a Černou Lunou a již o víkendu můžete vnímat rozhýbání energie. Začnou se objevovat nová řešení, možnosti a potřebu začít řešit, konat. Naplno se projeví tyto aspekty v dalším týdnu.

Prošli jsme zkouškou či výzvami svých hodnot. Jak jste složili svou maturitu či doktorát? Ten, kdo má správně nastavené hodnoty, sbíral plody a zkouška byla spíše výzvou, kterou zvládl. Ten, kdo má nastavené hodnoty příliš sobeckým způsobem, prošel zkouškami a ztratil.

Jsme v hluboké krizi lidských hodnot, kdy nám vládne strach, chamtivost, bezohlednost a sobectví.
Může vám z toho být velmi smutno, když to vidíte kolem. Musíme se dostat až na dno, abychom mohli jít vzhůru s hodnotami. Vše, co se společensky děje, má hluboký význam a to především s pohledem na dlouhodobý vývoj, vše má svůj čas. Nenechte se otrávit a podporujte hodnoty lidství.

Venuše se vzdaluje od Saturna a ke konci týdne se dostane do harmonického aspektu s Jupiterem.
Můžeme pocítit určitou úlevu a dopřát si trochu sladkostí života. Venuše zůstává až do 7. 10. v kvadratuře na Mars a to symbolizuje rozpor mezi mužem a ženou, bojovností a spoluprácí. Bohužel během této doby není příznivé období pro partnerské a milenecké vztahy, objevují se rozpory, nedorozumění a nevěry.

Saturn v konjunkci na Dračí hlavě (Vzestupný uzel) ve Štíru ukazuje, že je potřeba hodně zralosti, přijetí zodpovědnosti a pracovitosti. Pokud budete využívat silných stránek Saturna – pracovitost, systém, pravidla, řád, skromnost, pokora a moudrost, tak se vám dobře povede. Důležité je jít do hloubky, do podstaty věcí, opustit lpění, ztuhlost, nepřizpůsobivost. Stihnete hodně práce a dokončíte vše, co je potřeba. Budete mít čistý stůl na využití Kola štěstí v říjnu. Tak, jak v září byl propad, říjen přinese rozhýbání, řešení, novou energii, nové možnosti, příliv energie.
Proto je potřeba si udělat „pořádek“.

Přeji poklidný týden.

Petra Nel

—————

Zpět