Horoskop na období od 27.1.2014 do 2.2.2014 - Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.

27.01.2014 16:42
Ještě tento týden můžete využívat příznivou konstelaci hvězd z minulého týdne (viz.dole), než přijde zpomalení, formování či komplikace.
Merkur 31. 1. vstupuje do znamení Ryb, kdy začne vytvářet konjunkci s Neptunem, a tím se naše myšlení stane více abstraktní, ovlivněné silně emocemi, budou sklony k vnímání skrytého, k silným snům. Zhorší se pamět a objeví se zapomínání a „neschopnost“ vyjádřit své myšlenky, dát je do logické formy slov. „Vím to, ale logicky to nedokáži vysvětlit. Jak to, že to vím?“
Snadno se dostanete do meditací, objeví se jasnozřivost, vhledy a rozpouštění mentálních vzorců. Na druhé straně bude zastřen logický úsudek, objeví se nejasnosti, nedorozumění, klamy a zamlžování. Pozor na bujnou fantazii a DOMNĚNKY! V tomto týdnu prostě nic nebude jasné.
Až příští týden se vše bude konkretizovat.
Venuše v kvadratuře na Urana symbolizuje nečekané výkyvy v lásce, ochlazení vztahů a nečekaných zvratů a nedorozumění. Stále působí konjunkce Venuše a Pluto a proces přerodu dostane dynamičtější, rychlejší a překvapivý rozměr, ne vždy pozitivní.
30. 1. nastává novoluní ve Vodnáři na sabiánském symbolu, který ukazuje téma, které během celé fáze měsíce působí.
„Člověk ve chvíli ztišení nabývá nové inspirace, která mu možná změní celý život.“ Klíčová myšlenka symbolu: Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.
Symbol klade důraz na zásadní hodnotu trvalého otevření se sestupujícím silám Ducha či Duše. Klíčovým slovem je přesah vnitřní, transcendentní síly přes individuální vědomí.
2. 2. nastavají Hromnice. K tomuto datu se pojí několik významů: je to svátek světel a pojí se k živlu ohně, očistění, uvedení Páně do chrámu. Zároveň 2. 2. je spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává. Nastoupení své cesty. Jak jsem měla možnost si všimnout, již po několik let je to velmi silný den, který přináší z čistého nebe blesk uvědomění, očištění, pochopení, rozhodnutí, prozření a nastoupení své cesty.
V tento den je konjunkce Merkura s Neptunem, Luna v Rybách v harmonickém aspektu na Saturna, Černou Lunu. Nekonečnost znamení Ryb, které má v sobě ukryto hluboké tajemství kristova vědomí, je reálně možné prožít, uchopit a nechat vstoupit skrze niterný obraz vize, který se má realizovat v hmotném světě. Jít a konat. Právě propojení Saturna s Lunou dává praktičnost k uchopení poznání. Dokud niterné poznání pravdy neuvedete do hmoty, reakce, své změny chování, jako by ani nebylo. Vyjevení pravdy.
Působení z minulého týdne:
Slunce vstoupilo do znamení Vodnáře. Přichází odlehčení, schopnost nadhledu, pocítění více svobody, volnosti a naděje. V době Vodnáře se dotknete, nakolik dokážete být svobodní, sami sebou, jak dokážete projevovat svou jedinečnost a originalitu. 23.1. (do 2. 2.) se Slunce dostane do harmonického aspektu s Uranem, tento aspekt symbolizuje osvobození skrze prohlédnutí, nalezení nové cesty a rozšířené vědomí. Otevírá se v nás ,,trychtýř“ k novému poznání, jsme otevření, aby mohlo přijít osvobození. Proto berte vážně inspirace, vize a sny, které v této době přicházejí.
Jupiter opozice Pluto, Venuše a v kvadratuře s Uranem vytváří T-kvadraturu, která symbolizuje napětí, které vede k poznání. Velké napětí, které vynáší niterně bolestivé prožitky, aby byly osvobozeny ze svého vězení nevědomí. Uvolňuje se velká niterná síla. Ano, můžete být otřeseni poznáním, pravdou, osudovostí. Z nitra se uvolňuje to, co je již zralé a právě doba Vodnáře přináší pravdu. Poděkujte za prožité zkušenosti, trápení a bolesti a vydejte se novou cestou. Následujte svůj sen.
Konjunkce Venuše s Plutem (do 16. 2.) je smrtí a znovuzrozením hodnot, radosti, tvoření, lásky. Venuše je do 1. 2. retrográdní a tím pádem se tato konjunkce do této doby bude projevovat více niterně. Starý hodnotový systém se v nás rozpadá. Pokud změníte své hodnoty, mění se vám celý život. Tento proces se děje v oblasti citů, lásky, vztahů, hodnot, peněz a tvoření. Proto přichází náročné období pro lásku, přerodíte vztah, projde procem smrti, aby se mohl znovuzrodit v nové kvalitě. Pokud branou znovuzrození neprojde, je to symbolem toho, že již bylo ve vztahu vykonáno vše, co mohlo a je potřeba jít dál. Nesnažte se oživovat „mrtvé“, oživování mrtvého přináší jen trápení a bolest. Vzpomeňte si na Kytici – Svatební košile.
To, co již projde branou „smrti“, je potřeba nechat odejít, důležitý je proces „truchlení“, vyrovnání se s koncem. Tento proces je důležitější než oživování něčeho, čemu se již naplnil čas.
Ve vztazích se objeví mocenský princip, žárlivost, lpění, smyslnost a intenzivní prožívání citů.
Ano, staré již končí a nové se bude teprve tvořit. V této době jste v podpoře Sluncem Vodnáře, který přináší nové možnosti a vhled.
Přeji vám mystický týden. Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz
 
UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.
 

—————

Zpět