Horoskop na období od 30.9.2013 do 6.10.2013 Aby mohla přijít změna, musí být dostatečně natlakováno, aby byl způsoben průlom.

06.10.2013 13:26

Slunce ve Vahách se dostává do opozice s Uranem a do kvadratury s Plutem. Uran symbolizuje energii, rozhýbání energie, nastolení chaosu nečekanými událostmi. Změny, technické poruchy. Aby mohla nastat změna, musí nastat natlakování, prasknutí a potřebný chaos. Už toho budete mít tak „plné zuby“, že uděláte razantní kroky. Proto v tomto týdnu na nic nespoléhejte, nic si neplánujte a buďte dostatečně otevření a přizpůsobiví v dané chvíli. Sice se nebude nic moci naplánovat, ale zase se objeví překvapivě nová řešení, inovace, nové cesty a uvědomění. Přesto buďte bdělí, protože byste mohli z vaničky vylít s vodou i dítě.

Konečně se věci rozhýbou k nějakému řešení, i když ne tak jak jste si představovali. Nečekané situace vás mohou vyhodit ze starých zajetých kolejí a starých postojů vašeho chování. A o to právě jde.

Revoluce, touha po osvobození a velká touha po změně. Ve společnosti se objeví nepokoje a vůbec zviditelňování odporu, vzdoru, rebelie, nekonvenčních přístupů a touhy po změně. Zviditelněny budou velmi svobodomyslné individuality, vědci, umělci. Uran přináší netrpělivost, nervozitu, nesoustředěnost, roztěkanost, nespavost, náladovost a skon k hysterii. Velmi opatrní buďte na silnicích.

Opozice s Plutem je aspekt mocenského principu, který se stále chce držet své moci ovládáni. Uvnitř nitra se objeví temná síla, která bude našeptávat, že na to nemáte, bude destruktivně podkopávat vaši sebedůvěru, abyste se nevymanili z jeho moci – strachu! Na druhé straně se objeví i lidé, kteří budou překypovat mírou sebedůvěry, která již bude hraničit s arogancí, nadřazeností, bezohledností a pocitem, že si může dovolit vše. Jen aby dosáhl svého zisku, půjdou přes „mrtvoly“.

Obě tyto polarity se budou objevovat jak v našem nitru, tak je uvidíme i kolem sebe. Dle našeho individuálního charakteru nás více zaměstná nedůvěra v sebe nebo přehnaná sebestřednost.
Ve skutečnosti prožíváte jednu polaritu a to ji máme všichni (je to přirozená součást lidské přirozenosti), jen záleží v jaké intenzitě. Zároveň v sobě máte „schovaný“ i druhý opačný projev.
Pokud prožíváte nedůvěru v sebe, pak zákonitě musíte potkat arogantního sobce, který vám zviditelňuje i druhou vaší potlačenou stranu. I tohle je mou součástí, byť neprojevenou!! A ten druhý přichází zachovat harmonii. Tak mu poděkujte! Pluto přináší téma moci a bezmoci.

Stále působí Saturn v konjunkci s Dračí hlavou a v druhé polovině týdne se do konjunkce přidá Merkur. Tato konjunkce podporuje soustředění, hloubku, pracovitost, střízlivost, systematičnost a pořádek. Pokud se to přežene do extrému, propadne se lehce strachu, pesimismu, beznaději.

Slunce ve Vahách ozáří v kvadratuře Černou Lunu v Raku v období 5. – 8.10. 2013. Slunce přinese světlo, jasnost, vynesení niterných bolestí vnitřního dítěte, rodin, vztahu k matce, k bezpečí, mateřství a nevyřešené minulosti. Proto tento čas může být velmi náročný a bolestivý, protože se dotkne nejcitlivějších míst naší nevědomé bolesti. Když nejsme v kontaktu sami se sebou, budou muset přijít lidé, kteří se dotknout našich slabin.

V tomto týdnu nastane hodně změn, rozpadů vztahů a rodin. V této době není vhodné navazovat nové vztahy, přinesly by hodně nestability a bolesti.

Novoluní nastává 5. 10. v 1:30 hodin, proto již budete od 4.10. pociťovat téma novoluní a téma vyvrcholí úplňkem 19. 10. Novoluní je v kvadratuře s Plutem, Černou Lunou a opozicí s Uranem – zase se vytváří Velký kříž. Objeví se situace, ze které nemůžeme uhnout, pouze jí projít. Velmi bouřlivé a bolestné situace….

„Tak jak píši horoskop, cítím skrze sebe energii a čím déle tento horoskop píši, narůstá ve mě tlak, rebelie, že už toho mám opravdu dost! Stále píši požadavky, které planety symbolizují: napětí, tlak, bezmocnost. Týden co týden je to náročnější a nekončící. Kdo tohle má vydržet!?
A moji milí, to mi neuvěříte. Když jsem začala hledat sabiánský symbol novoluní, tak jeho význam mě přišel až neuvěřitelný, až mě velmi rozesmál. (Ten, kdo sleduje dění posledních dní, tak ví, že horníci jsou velmi aktuální téma.) Božství má opravdu smysl pro humor.“

Sabiánský symbol novoluní: „Horníci vystupují z hlubin uhelné šachty.“
Klíčová myšlenka: Je nutno pokračovat v zápase o vědění i na hlubších úrovních. V zápase, který udržuje oheň v krbu kolektivní mysli společnosti.

Hledání vědění si žádá společné úsilí mnoha myslí, kroužících stále hlouběji do skutečností naší pozemské existence. Je to těžký a často temný, nevděčný úkol. Potýkat se s překážkami a být v nebezpečí duchovního dušení z neustálého intelektuálního zaujetí, ale také jako varování – je radno se z něj poněkud uvolnit a vést přirozenější život.

Protiklad mezi manuální a intelektuální prací je zřetelný, zároveň oba pracují stejně. Intelektuál kutá v intelektuální minulosti lidstva, aby nalezl to, co by mohlo zahřát mentální pochody jeho studentů; horník vynáší na povrch zemsky prastaré pozůstatky někdejší živé hmoty.

A teď vám to přeložím do lidštiny. :-)

Že by České republice situace s horníky ukazovala, že je již čas vyjít ven a projevit se? To, co je hluboko v nitru, v nás – již má jít na povrch a zviditelnit se? Přichází čas, kdy je potřeba projevit svou niternou pravdu, podstatu, prazáklad. Být přirozený a dovolit si klidně i výbuchu emocí… Budeme dovedeni možná až do extrémního projevu svého přetlaku vlastního nitra. Tak když budete náladoví, hysteričtí, mimózní, vzdorující, blázniví, tak se za to vše prostě pochvalte. Protože to je vaše přirozenost a v této chvíli je to vaše dokonalost a potřebnost to projevit. Tak se osvobodíte a přijmete sami sebe takoví, jací jste. A když je toho moc, tak nejlepším způsobem jak to vše nadlehčit – je humor! Neberte vše tolik vážně, udělejte si legraci ze života a ze sebe!

Takže stačí jedno, buďte sami sebou a projevujte to, co cítíte, ať je to jakkoliv bláznivé!!!

Přeji vám rebelský týden.

Petra Nel

 

www.astrologiepetranel.cz

—————

Zpět