Horoskop na období od 9.7.2013 do 14.7.2013

11.07.2013 18:40

Jsi voda, řeka a ta má v přirozenosti plout...

 

 

Tématem novoluní se budeme zabývat až do úplňku 22.7. Zde se projeví, jak moc se naše vnitřní potencialita aktualizovala a jaké má viditelné projevení.

V tomto týdnu Slunce v Raku osvětlí téma retrográdního Merkura v Raku – mysl. Mysl a emoce jsou tak propojené, že všechny myšlenky vytvářejí pocity a všechny pocity vytvářejí myšlenky. Obojí má tak hluboké kořeny v minulosti. Objevuje se touha po myšlenkové nezávislosti a emocionálním bezpečím. Jak umíte mluvit o svých pocitech? Vládne vám mysl nebo cit. Snaha ovládnout pocity nebo mysl, místo toho abyste vše nechali plynout. Díky tomu se nedokáže pohřbít minulost a tím se nemůže člověk přesunout volný a čistý do budoucnosti. Pokud „propadnete“ mínusové polaritě retrográdního Merkura v Raku, budete emocionálně lpět na svých myšlenkách, což vede k mnoha neurotickým komplexům, kterých se nedokážete zbavit. Jak pocity, stejně tak myšlenky ponechte volně plynout jako řeku, každá stojatá voda „zasmrádne“ a pokud uvíznete na emocionální myšlence, stane se to samé. Jste voda, řeka a ta má v přirozenosti plynout.

Černá Luna se dostává do přesného aspektu s Neptunem a Saturnem. Zesílí prohloubení vnímavosti, hloubky a zásahů milosti. Spojením Černé Luny a Saturna prověří naši zralost a schopnost být zodpovědní, spolehliví a pokorní. Možná ucítíte, že je na vás kladeno více zodpovědnosti.
Učitel-Saturn požaduje po žákovi více tehdy, když ví, že na to již má dostatek schopností.

O víkendu 13.7. se Mars (vstupuje do Raka) dostává do konjunkce s Jupiterem, Černou Lunou, což symbolizuje velkou výzvu pro muže. Velký příliv energie, odvahy, energie bojovníka a schopnost rozhodnout se.

Tato konjnukce symbolzuje počátek něčeho nového – až osudově důležitého. Početí, nový zrod.
Příliv energie může způsobit až náročné zvládnutí síly, agrese a pudu.
Harmonické aspekty od Saturna a Neptuna harmonizuje vliv, aby energie byla správně zaměřena, soustředěna. Neptun k tomu přispívá s hlubším vedením. Tato konstelace bude probíhat až do 30.7. Příště se o tomto působení rozepíši více, protože to bude hlavním tématem dalších 14-ti dní.

V horoskopu zůstává Velký trigon složený z velmi důležité konjunkce Jupitera a Černé Luny, trigonu Saturna a Neptuna. Působení můžete využívat do 31. 8. 2013.

Jupiter v konjunkci s Černou Lunou podporuje „léčení“ vnitřního dítěte. Mohou se vám vybavit zážitky z dětství a spojené s domovem, které je potřeba přijmout a poděkovat za ně. Pojmenováním pocitu, který ve vás tehdy událost spustila, je prvotním krokem před přijetím. Co mě tato situace naučila?

Tato konjunkce symbolizuje možnost upevnit, prohloubit si svou víru, důvěru nebo ji ztratit.
Jupiter ve spojení s Neptunem symbolizuje zvýšení citlivosti, vnímavosti a intuice. Zesiluje vliv snů, kdy se objevují silné sny, díky kterým pochopíte některé situace a své konání. Snadno se otevírá propojení mezi minulostí a přítomností, proto přichází „samy od sebe“ souvislosti a díky tomu dochází k pochopení a uvědomění. Pokud se vám objevují negativní sny, je to velká milost, protože vám postačí si prožít jen tyto sny a negativní vliv si nemusíte prožívat v realitě. Vždy ráno za sny poděkujte. Čím horší sen, tím větší vděčnost za milost. Důležitá je otevřenost a bdělost.

Harmonický aspekt mezi Jupiterem a Saturnem podporuje stavění nových základů, které je potřeba stavět krok za krokem s trpělivostí a s respektováním procesu. Vytváří se pevný niterný i vnější základ, o který se budete opírat dlouhodobě. Toto spojení Jupitera a Saturna podporuje ve hmotném světě k opravám nemovitostí, k prodeji, koupi, stavění domů.

Krásný týden.

S láskou Petra Nel

www.astrologiepetranel.cz

—————

Zpět