Horoskop na období od 9.9.2013 do 15.9.2013 - Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj

10.09.2013 19:25

 

Volba

Slunce opustilo harmonický aspekt s Plutem a nevytváří žádný aspekt s jinými planetami než krátkodobé aspekty s Lunou. Na jedné straně ryzí Slunce a na druhé straně nebudeme umět, jak tohoto využít, a jak to propojit s každodenností.

9. 9. Merkur vstupuje do znamení Vah a během pátku vytvoří Velký kříž (vliv do 18.9.), neharmonické aspekty s Plutem, Uranem, Jupiterem a Černou Lunou. Během tohoto aspektu bude velmi těžká komunikace, objeví se nedorozumění, pomluvy a domněnky. Pokud se k vám dostane nějaká informace, především si ji ověřte. Dejte si pozor na domněnky. Raději se jděte zeptat přímo člověka, kterého se vše týká! Bude vznikat hodně manipulace mysli. Sami buďte opatrní na to, co a komu říkáte. Proto je velmi důležité v této době být pravdivý, otevřený a ptát se, pokud něco nevím nebo mi není jasné. Promluvte si z očí do očí, jedině tak se vyhnete falešným, zavádějícím a překrouceným informacím. V médiích se objeví spoustu spekulací, pochybností a „falešných“ informací. Vaše mysl bude pod „palbou“ negativního myšlení, pesimismu a strachu. Uvidíte kolem sebe jen to špatné. Mysl je nástroj ega. „Samo od sebe“ se objeví obtěžující negativní myšlenky. Můžete si pomoci, když se na chvíli zastavíte, zavřete oči a své mysli na hlas řeknete: „ Do každé mé myšlenky vstupuje světlo.“ A toto prohlášení podpoříte obrazovou představou světla – Slunce…

Právě i tento den 9. 9. (Luna se dostane do konjunkce s Venuší, Saturnem, Vzestupným uzlem do kvadratury s Marsem) bude velmi zátěžový a možnou „příčinou“ propadnutí do chmur a pesimismu.

Uvědomte si, že vše má řešení.

Štěstí je duševní výkon.
Bert Hellinger

11. 9. vstupuje Venuše do znamení Štíra, do harmonického aspektu s Neptunem. Můžeme pocítit záchvěv lásky, než se ztratí pod tíhou každodenních povinností Saturna. Již na víkend se Venuše dostává do konjunkce se Saturnem a Vzestupným uzlem (do 29.9.). Potěšení, sladkosti života, povrchnost, smyslnost má projít hloubkou, zodpovědností, moudrostí a zralostí Saturna, aby se objevily nové hodnoty a zralá Láska.

Mars, který stále vytváří kvadraturu na Saturna a tím pádem i na Venuši, symbolizuje rozpor mezi láskou duševní a fyzickou, buď jde jen o potěšení nebo jen o platonickou lásku, kde chybí realita. Vyvstane velká nespokojenost v partnerství, vyplavou na povrch slabosti vztahu, nedorozumění a tam, kde se dělá, že je vše v pořádku, přetvářka padne a vy uvidíte skutečnost. Osamocení lidé se dotknou své osamělosti. Tento týden je to jen počátek, vrcholit to bude příštím týdnem.

Mars v celé konfiguraci ukazuje na nutnost se rozhodnout. Objeví se situace, kde člověk bude postaven před rozhodnutí, kdy se musí něčeho vzdát. Budeme se muset něčeho vzdát, abychom nepřišli o vše. A pokud se nevzdáme části (nebo nesnížíme své požadavky), nastane ztráta. Nejde jen o hmotné věci. Jde i o naše postoje, ješitnost, tvrdohlavost, pýchu….

Nejvíce se to bude dotýkat mezilidských vztahů. Pokud se nevzdáte nějakého postoje, můžete přijít o člověka, na kterém vám záleží. Zároveň byste neměli blokovat druhého. Pokud zůstáváte spolu pouze proto, abyste nebyli sami a čekáte, až se objeví někdo lepší jak na vztah či spolupráci, nebo jakékoliv zahrávání si s city, s časem či zneužívání druhého pro svůj „zisk“- třeba jen pro dobrý pocit, to vše vám neprojde. Dluh budete muset jednou splatit.

Požaduje se po nás zralé zacházení se svou sebehodnotou, které přináší i přirozený respekt a úctu k druhým. Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj.
Jaké jsou vaše hodnoty?

V horoskopu se objevuje velký trigon, což je velmi harmonická konfigurace mezi Saturnem (mudrc, učitel, strážce prahu-karmy, zrání, moudrost, pokora, pevnost) a Černou Lunou (karma) a Chironem (vnitřní léčitel, iniciace, zasvěcení, duchovní růst). Tento aspekt se objevuje po celý měsíc září a symbolizuje pozitivní proces našeho vnitřního růstu, který se děje na „nehmatatelné“ úrovni.Velmi důležité jsou sny a během snů můžete být léčeni, zasvěcování a můžete získávat souvislosti mezi nevědomím a vědomím. Z nevědomí budou prosakovat důležité informace do vědomí, aby mohlo být změněno. Chiron léčí a zasvěcuje právě nejdříve pochopením příčin, kořenu problému, a tím se propojí důsledek s pochopením příčiny a nastává uvědomění, které osvobozuje a tím člověk mění starý postoj a do budoucnosti se mění způsob jednání.

Přeji vám Lásku a světlo v každé myšlence, v každém pocitu a v každé buňce těla.

Petra Nel

 

www.astrologiepetranel.cz


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

—————

Zpět