Horoskop od 2. 12.2013 – do 8. 12. 2013 Nové cesty ke svobodě

02.12.2013 19:29

Slunce v harmonickém aspektu na Urana (již bez vlivu Neptuna) podpoří nové cesty, osvobození a nová poznání. Uran symbolizuje rychlost. Připravte se na zrychlení.

Uran je vyšší oktáva Merkura a symbolizuje rozšířené vědomí, když se dostanete za mysl. Tam nalézáte pravdu, svobodu, svou skutečnou přirozenost bez mentálních programů, postojů a her. Tento týden přeje právě nalezení nového pohledu, osvobození a pravdy. Uran je přímý, otevřený a nedělá si starosti, co si druzí myslí, když je on ve své přirozenosti. Může druhým připadat rebelský právě díky tomu, že již nepodléhá hrám ega – jak svým tak od druhých.

Máte možnost prohlédnout své hry a opustit je. Do života přicházejí nové nabídky, možnosti a nové vize. Důvěřujte jim. Ten, kdo má velké sny, je podle svého snu vyšší mocí podporován. Ten, kdo má sny malé, tomu postačí malá podpora. Vesmír neplýtvá energií. Není důležité, jestli velkého snu někdy dosáhnete, ale ve skutečnosti je nejvíce obohacující právě ta cesta k cíli.

V tomto týdnu se podporuje vše, aby bylo v PRAVDĚ ne světské, ale vesmírné. Prozřetelnost promlouvá a bude vkládat do intuice nové obrazy, ideje a prozření. Nemyslete si, že nějaký nápad je váš. Ve skutečnosti vám to bylo vloženo, aby vaše cesta byla nasměrována. Proto berte své vize vážně a s vděčností. Přesto je potřeba jim dát čas, než se uskuteční. Dejte jim prostor a čas na uskutečnění.

Pod dobrým vlivem je nákup aut, elektrických přístrojů a počítačů. V lehkosti půjde cestování a pozitivně jsou podpořeni vizionáři, astrologové, vědci a duchovní učitelé.

Konjunkce Jupitera s Černou Lunou (do 24.12.) stále působí, a jak jsem již psala, jsme zkoušeni ve víře, důvěře a pravdě. Přesný aspekt od Saturna podporuje postavení pevných základů své víry, důvěry a moudrosti. Tento aspekt přeje všemu trvalému a dlouhodobému.

Merkur opustil konjunkci se Saturnem, a proto se ulehčí v pohledu na svět. Myšlení ztrácí pesimismus. 5.12. Merkur vstupuje do znamení Střelce, který je o optimismu, zvědavosti a moudrosti. V prvních dnech Merkura ve Střelci se objevuje nesoustředěnost a uvědomění si svého pokřiveného pohledu na život. Rozpuštění. V neděli se již otevírá nová inspirace a svoboda.

Venuše v trigonu s Marsem (do 7. 12.) podporuje harmonii v lásce, partnerství, spolupráci a v navazování nových vztahů. Venuše a Mars je přitažlivost, jiskření, tvořivost, hravost a radost. Obě planety stojí v zemských znameních, což značí, že tvořivost a láska bude smyslná, zralá, praktická, pevná a stabilní.

Venuše v opozici s Jupiterem a Černou Lunou (do 10.12.) přinese hodně smyslnosti, osudovosti a probuzení ženskosti a síly v ženách. Ženy si budou procházet důležitým obdobím, kdy se mají možnost dotknout své ženské síly tvořivosti a své „moci“. Láska a přijetí sama sebe, taková jaká žena je, přinese osvobození od sebeodsuzování. Pokud se objeví pocity odmítání – ať uvnitř sebe sama nebo zvenku, přetvořte to v lásku a něhu. Tam leží největší síla ženy – v lásce a něze.

Díky tomuto procesu v ženě se muži budou otevírat a nalézat svou sílu, odvahu a jedinečnost. Muži budou silně reagovat na podněty a inspiraci od žen.

7.12.2013 Mars vstupuje do znamení Vah a zůstane tam až do 26.7.2014, což se děje pouze při retrograditě planety, a tím se zviditelňuje její důležitost v daném znamení. Normálně planeta je v jednom znamení cca 1 měsíc. Mars je čin, aktivita a vůle. Když je ve Vahách, je to vedeno touhou po harmonii, rovnováze, spolupráci a též sklonu k nerozhodnosti. Jsme vedeni spolupracovat s druhými, vytvářet nové pracovní týmy, sdružení, které mají společný zájem a cíl. Též důležitou oblastí je partnerství.

Tato konstelace se týká především roku 2014, který je o slučování protikladů, harmonizaci rozporů, hledání umírněnosti a vyváženosti. Mars ve Vahách ukazuje, že naše činy budou muset být vedeny s ohledem na druhé, na společnost. To, co činím druhým, činím sobě. Nic a nikdo není oddělený, vše je propojené. V této době se učíme jednat tak, aby došlo k oboustrannému vítězství.

8.12. druhá adventní neděle – Luna v Rybách v konjunkci s Neptunem ukazuje na silně prožitkový den, který více povede do klidu, popř. až do pasivity. Dnes je důležité odpočívat.

Přeji vám svobodný týden plný inspirace.

Petra Nel Smolová

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

—————

Zpět