Horoskop od 28.10.2013 do 3.11.2013 REVIZE STRUKTUR

29.10.2013 12:47

 

V prvních dnech týdne stále působí aspekt Slunce s Neptunem – viz minulý týden. Slunce se dostává do trigonu s Chironem v Rybách a objevuje se naše zranění, které lze vyléčit pouze odpuštěním jak sobě tak druhým. Vyrovnat se s minulostí a uzavřít ji. Merkur se stal retrográdní a vrátil se do konjunkce se Saturnem: udělat revizi. Co je a co není uzavřené nejen na úrovni mysli, ale i na úrovni emocí. Slunce se dostává do konjunkce s Dračí hlavou, která podporuje proměnu a nadále vytváří konjunkci se Saturnem a právě Merkurem a vyvrcholí to novoluním, kdy tato velká konjunkce bude doplněna Lunou – právě v době dušiček. Čekají nás velmi zásadní dva týdny, kdy je možné udělat přehodnocení, opuštění starých struktur, prohlédnutí omezení, které jsme si vytvořili a udělat si ve svém životě pořádek. Vyhodit vše, co již nepotřebujete, nebo obdarovat druhé, kterým to ještě může sloužit. Pustit do života to, co jste odmítali, soudili, pokud to k vám patří.

Týká se to hmoty, věcí, které vás obklopují. Je potřeba udělat pořádek. Planeta Saturn nenechá nic náhodě a postaví se každému, aby přijal svou zodpovědnost ve svém životě. Proto se může objevit tíživý pocit, že život je náročný, těžký a samá povinnost. Zároveň tato velká konjunkce má i velmi pozitvní stránku. Vše, co se děje, jde sice pomalu a možná trochu těžkopádně, ale zato jde to do hloubky a tím musíte být k sobě pravdiví. Tento čas budete prožívat podle toho, jak máte zvládnutou svou zodpovědnost, skromnost, pokoru a zralost ve svém životě. Zároveň se projeví váš vztah k autoritě. Někdo se v této době dokáže postavit výzvám a projeví svou schopnost zralosti a zodpovědnosti. Někdo se může pod tíhou úkolů zhroutit.

Velmi silně se objeví mocenský prvek a sklony k manipulaci. Silné obsazení Štíra podporuje podezíravost, zarputilost, pesimismus, skepsi a zášť.

Tato velká konjunkce je harmonicky podpořena Plutem a Marsem, v horoskopu to vytváří luk s nataženým šípem, kde právě tato velká konjunkce je na hrotu šípu. Pokud vám bylo v minulém týdnu odhaleno tajemství či jste si prožili něco nového, dovolte si jít do nejistoty, jděte skrze strach, omezení strarých zkušeností a nechte padnout staré struktuty, aby mohly být vytvořené jiné – pravdivější – ucelenější.

Mě minulý týden bylo odhaleno velké tajemství a až nastane ten správný čas, odhalím ho i vám.
Někteří se na mě budete zlobit, odmítat, nevěřit mi, některým se uleví a konečně pochopí zbytek pravdy o sobě, někteří se budou radovat, protože někde to v sobě tušil, někteří budou moci ze svého života něco opustit. Zatím než vyjevím to, co je tady známo dávno, ale bylo zapomenuto, a nyní nastal čas, aby zase bylo projeveno, důvěřujte, že vše je jinak, než se na první pohled jeví. Proto je zbytečné se nechat omezovat přesvědčením, že něco nesmíte, nebo že něco musíte. A jděte do všeho s láskou, srdcem.

Milost z minulého týdne měla uvést vše na své místo, tam kde jste mimo svou cestu, mělo vás přivézt na tu správnou. Záleží, jak jste naslouchali a opustili svou vůli, protože ta vás vede k té nejnižší energii – k utrpení. Pokud vás vede vaše vůle mysl – ego, zůstáváte stále dole a nemůžete se pohnout z místa i několik desítek let. Když pustíte svou vůli a dokážet upřímně říci: ,,Ne vůle má, ale vůle Tvá se staň, Pane- (Prozřetelnosti, Universe,…).“, pak začne být konáno ve váš prospěch a od bolesti se dostanete k lehkosti.

Přišel čas, kdy je potřeba strhnout staré nefukční struktury a vše, co se bude chtít postavit na těchto nefukčních strukturách, se velmi brzo rozpadne.

3.11. nastává novoluní ve Štíru v kojunkci s Dračí hlavou, Merkurem a Saturnem. Novoluní nastává na sabiánském symbolu: Oficiální ples na ambasádě. Klíčová myšlenka: Skupinové vědomí kvetoucí na nejvyšším stupni kulturní provázanosti mezi představiteli elity vládnoucí třídy.

Zde je vidět téma moci, autority, zodpovědnosti a také téma pocitu bezmoci, že nemůže člověk samotný ovlivnit chování toho, co drží moc nad druhými. Nakolik jsme vládnoucí sami sobě a svému životu, a kde žijeme postoj oběti?

Přeji vám požehnaný.

Petra Nel

PS: Připravuji článek „Progres horoskopu České republiky“. Naplnila se má slova z Promluv – září 2013 a z přednášky na Kruhu ZeMě o volbách a podíváme se na další vývoj.

 

www.astrologiepetranel.cz

—————

Zpět