Horoskop od 4.11.2013 do 10.11.2013 „Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.“ Joseph Addison

06.11.2013 16:10

Slunce se dostává do těsné konjunkce se Saturnem a s harmonickým aspektem Černé Luny a následně s Jupiterem. Toto postavení symbolizuje osudovou důležitost konání v tomto týdnu. Retrográdní Merkur opustil konjunkci Slunce a Saturna. Tím se uvolnila energie tlaku pesimismu v myšlenkách. Stále vše vede k řešení minulosti, k dokončení starých záležitostí a návratů do toho, co nebylo v minulosti vyřešeno. Konjunkce Slunce a Saturna sice přináší určité zpomalení a pocit, že život je náročný, ale ve srovnání s minulým týdnem je to snadnější. Tato konjunkce nás vede ke zralosti a moudrosti, k postavení se do role autority nebo k přijetí autority.

Konjunce symbolizuje praktičnost, velkou pracovitost, houževnatost a vytrvalost k naplnění svého cíle. Harmonický aspekt s Černou Lunu symbolizuje pozitivní zásahy „osudu“, sílu, odvahu k překročení svého strachu nebo omezení. Zdoláním výzvy získáte zralost a pevnost charakteru. Ten, kdo odmítá zodpovědnost a je ve vzdoru k okolnostem, pak ho tíha života přemůže. Stále působí přetváření struktur a díky Štíru se dostáváme až na dřeň svého nitra jak v pozitivním tak i v negativním.

V tomto týdnu je pomocníkem trpělivost a pokora. Pokud se objeví překážka, přijměte ji, nebojujte, vyčkejte. Každý tlak vybudí protiklad a přijetím se vyhnete vytváření tlaku na překážku, kterou byste jen zvětšili. Překážky jsou tady od toho, aby nás zpomalily a my se mohli zamyslet, přehodnotit a překontrolovat správnost svého konání. Proto nás to přirozeně povede více do našeho nitra, do ticha a samoty. Tam nejvíce načerpáte sílu.

Každým dnem bude zesilovat harmonický aspekt od Jupitera, který přinese naději, optimismus a konečně pozitivní vývoj, pohnutí se vpřed. Již o víkendu ucítíme úlevu a více lehkosti do dalšího týdne.

Vzhledem k tomu, že se tyto aspekty týkají vodních znamení, vše více prožíváme.

7.11.2013 – 5.3.2014 Jupiter v Raku se stává retrográdní („zpětný chod“) a nastává doba, kdy naše vyšší mysl (Jupiter) je nyní podrobována zkoušce, protože se po něm chce, aby se prožíval na úrovni emocí. „Musíme“ se proto naučit upřímně věřit svým vlastním pravdám a jednat podle nich. Pravda prožitku.

Tím, že Slunce ozáří Jupitera, toto téma v období 7. 11. – 22. 11. vyjde silně na světlo – na povrch. Toto téma se nás bude silně dotýkat.

Tento aspekt je ještě zesílen konjunkcí (21.10. – 24.12.) Jupitera a Černé Luny: pravda, být v pravdě a při této konjunkci má každá lež osudové důsledky, které přicházejí záhy.

5.11. 2013 Venuše vstupuje do znamení Kozoroha a zůstane zde až do 5.3. 2014, což je velmi zásadní postavení. Venuše se stane retrográdní, a proto její průchod, který normálně trvá necelý měsíc jedním znamením, se stává důležitým tématem. Budeme zrát v oblastech lidských hodnot, lásce a tvoření v životě. Venuše symbolizuje téma lásky, umění, hodnoty, téma hmoty, harmonie, spontánnosti, radosti, tvořivosti a sladkostí života. Též symbolizuje energii Boží Matky. Venuše symbolizuje touhu po osobním naplnění. Retrogradita tento efekt zesiluje, že si člověk vytváří velmi silné modely reakcí na to, co se v jeho životě děje. Posuzuje každou událost, okolnost a vztah podle toho, jak moc je milován nebo jak moc jsou mu láskyplné prožitky upírány. Když prochází Kozorohem, přichází tím o spontánnost, lehkost a povrchnost, potřebuje bezpečí, ujištění a bojí se odmítnutí. Přináší větší vážnost a zodpovědnost v citech, v lásce, ve tvoření. Venuše v Kozorohu nemluví o citech, o lásce, o hodnotách, ale projevuje se činy.

Retrogradita zvýrazní formy, které má Kozoroh vytvořené: přesvědčení, jak má láska vypadat, jak se má chovat, jak má být bezpečná a do této formy se snaží lásku „narvat“ a tím si brání lásku prožívat, potkat se s láskou. Svými představami ji zničí.
Budeme konfrontování s formami, strukturami v lásce, hodnot, bezpečí, naplnění, zacházení s penězi a tvořením. Více o vlivu retrogradity až nastane čas 22. 12.2013 – 31. 1. 2014. Do této doby se projeví „jednodušší“ forma Venuše v Kozorohu.

Toto postavení odpovídá tvrzení Rudolfa Steinera, že v roce 2014 vstupujeme do nové kulturní vlny, která potrvá 600 let.

Přeji vám krásný týden.

Petra Nel

www.astrologiepetranel.cz

 

—————

Zpět