https://www.nakridlechandelu.cz/

06.11.2016 17:57

Toto je andělský karetní výklad pro týden od 7.11. - 13.11. Pro nadcházející týden jsem vybrala sadu karet Andělé Atlantidy.

Pomodlím se a poprosím nad kartami Boha, andílky o požehnání a poselství pro všechny, kdo jej budou číst a vytáhnu tři karty. První bude pro začátek týdne, druhá pro střed týdne a třetí pro závěr týdne.

Pro počátek týdne tu máme poselství archanděla Raziela s kartou Víra. Raziel nám často pomáhá objasnit a pochopit tajemství vyšších principů, tajemství Božské bezpodmínečné důvěry a lásky v nás. Vidět a slyšet to, co my mnohdy ani ještě nechceme nebo nejsme schopni vidět a slyšet v realitě našeho života, pro pochopení nějaké důležité fáze, etapy života či situace, abychom se mohli duchovně dále posunout, propustit a odpoutat se od starých programů, důvěřovali a našli odvahu udělat kroky a být akčnější v případech kdy ještě váháme a cítíme nejistotu. Mnohdy potřebujeme ujištění, jasné znamení, že tu andělé mezi námi skutečně jsou a skutečně nás doprovázejí, vedou. Potřebujete stejnou měrou důvěřovat i vlastní intuici, že hlas který, k nám jejich prostřednictvím promlouvá, není jen nějaký náš výmysl, přelud a fantazie.

Víra je v našem životě od počátku věků důležitá, již ve starém Egyptě, dokonce když půjdeme ještě dále v Atlantidě, Lemurii.., bylo naše vědomí naprosto propojené v důvěře se Zdrojem, nechali jsme se vyšší mocí, Bohy, božskými učiteli vézt, spoléhali jsme se na jejich rady, dnes máme mnohdy strach z neznáma, se změn, které nás čekají, ze zkoušek, z různých pohovorů, nových kolegů, jejich postojů a názorů vůči nám, z nového působiště, ať pracovního či nového domova, máme strach ze zdravotních výsledků atd.... Náš strach má mnoho podob a energií, přijměte jej, milujte, je to způsob jak se stát silnějšími, odolnějšími, důvěřivějšími, když svůj strach pojmenujete a dáte mu podobu, sám odejde. Nejdůležitější je víra sám/a v sebe, v to, že jsem napojen/a na zdroj, který je bezpečný a stabilní, vždy mi pomůže najít ztracenou sebedůvěru, že něco dokáži, zdolám, překonám, uzdravím, dokončím bez potíží a zbytečných doprovodných strachů, pocitů nejistot a obav. Mnohdy nás náš strach dokáže pěkně pozlobit a i když víme, že jsme my sami a vše v našem životě je v naprostém pořádku cítíme jeho přítomnost. Cítíme nerovnováhu, naše myšlenky stále nahlodává nějaké “ale, kdyby, možná…“ atp. Nebojte se zavolat si Raziela v době, kdy potřebujete posílit svou sebedůvěru a víru v tom co pravě děláte, v to, co vás čeká a vy nevíte jaký bude ten další následující krok do neznáma.

Věřte, že vše přichází v ten pravý okamžik, strach mnohdy přichází, když je potřeba se rozhodnout po nějakou důležitou změnu, která uvolní a dá do pohybu to, v čem máte pocit, že se zastavilo, hrne se na vás jedna pohroma za druhou a vy nevíte co máte udělat nebo jak se rozhodnout. Je důležité v takovéto situaci zachovat si svou rozvahu a klid, naplnit tuto situaci láskou a nechat odejít myšlenky a vše, na čem tak úpěnlivě lpíte, dovolte si odevzdat vše do rukou Božích z vašeho života, nestarejte se co bude, důvěřujte že nastane to nejlepší co právě potřebujete prožít. Věřte, že vše je tak, jak má být a vy si zasloužíte lásku, dobro, zdraví, hojnost ve vše směrech, zasloužíte si být milováni a přijati, tak, jak vás milují andělé a samotný Bůh, každý věříme v jiné náboženství a máme svého Boha, Buddhu, Krišnu, Alláha..., žádná víra by neměla být spojená se strachem s trestu a hříchu a vše je v pořádku. Dovolte si přijmout sami sebe jako božskou láskyplnou bytost, které nevládnou žádná omezení a hranice a má nepřeberné možnosti jak se ve svém životě rozhodne, každý máme své poslání a má se poučit z chyb minulosti. Zeptejte se: „co je právě nyní pro mne nejdůležitější, co se mám touto situací, ale i svým strachem naučit, pochopit, co mám ze svého života uvolnit?“ Nebojte se otevřít se naplno své lásce a víře ve svém srdci, že vše překonáte a zvládnete a přidejte k tomu vždy emoci radosti a štěstí. Řekněte si, "právě nyní je vše již zcela uzdraveno a situace, která mne trápí, už našla své řešení a nejschůdnější cestu pro mne i všechny zúčastněné“. Odevzdejte svá trápení Nebesům a otevřete se naplno své lásce a víře např. s touto invokací: „Archanděli Razieli, pomoz mně, prosím, otevřít mysl božským ta­jemstvím vesmíru. Pomoz mně zbavit se omezené víry sám/a v sebe a obav, abych vše chápal/a na té nejhlubší a nejjasnější úrovni. Zvláště stojím o tvé rady k /popište problém, který byste chtěl/a vyřešit, postupně klaďte otázky a nechte mezi nimi uplynout nějaký čas, aby měl Raziel možnost na každou odpovědět a vy zase mož­nost absorbovat a strávit jeho odpovědi/. Děkuji ti, Razieli, za tuto lekci."

Pro střed týdne tu máme poselství archanděla Haniela s kartou Odvaha. Společně s vírou je zapotřebí mnohdy i dostatek odvahy udělat rozhodující krok a věřit, že byl správný, například překonat, přijmout a milovat svůj strach, který je tu proto, abychom se mu dokázali s láskou postavit, učí nás překonávat své hranice, najít odvahu udělat změnu, která je potřeba k duchovnímu posunu, najít odvahu k odpuštění někomu, omluvit se, uznat své pochybení, znovu obnovit stará přátelství, ale mnohdy je těžší najít odvahu a odpustit sami sobě, začít se opět přijímat, milovat a vážit si sebe. Najít odvahu k přijetí nějaké pravdy či člověka, nebo její vyřčení. Mnohdy je odvahou jen to, že přijmete sebe sami jací jste, podíváte se do zrcadla a uvědomíte si, co vše jste již ve svém životě dokázali či překonali, i když vás někdo vede či radí, rozhodující krok musíte udělat vždy vy sami za sebe a někdy učinění toho správného kroku potřebuje velkou dávku odvahy.

Odvaha je sestra víry, a veškerá statečnost a moudrost světla a lásky je ve velké nevyčerpatelné dávce ve vašem nitru, nikdy na to nezapomínejte, a i kdybyste opravdu někdy ztráceli půdu pod nohami, zavolejte si Haniela, který vám rád dodá odvahu nepochybovat o sobě ani o druhých, nepodléhat názorům a manipulaci druhých lidí a stát si za svou vlastní pravdou a rozhodnutím touto invokací: „Archanděli Hanieli, dodej mi, prosím, božskou energii milující moudrosti a odvahu k /popište situaci/. Děkuji ti za dohled nad mými myšlenkami, slovy, činy a způsoby. Prosím pomáhej mi, abych se radoval/a a přitom přinášel/a štěstí každému, kdo mě vidí nebo slyší. Děkuji ti, za odvahu a pozitivní energii, kterou svým klidem do mne vkládáš a naplňuješ mne vírou."

Pro konec týdne tu máme poselství archanděla Michaela s kartou Okouzlení. Dovolte si objevit a "obnovit" s Michaelem tento týden veškerou svou ztracenou, zapomenutou víru a odvahu, kterou jste měli jako malé děti, které ve všem vidí jen dobrou a lásku, neznají rozdíl mezi dobrým a špatným, tuto roli jim přisuzujeme my dospělí. Dovolte si objevit opět to kouzlo a magii veškeré radosti a hojnosti života, čisté energie lásky a radosti ze všeho, co prožíváme a co se děje v našich životech. Lásky, která neomezuje, neposuzuje, nezávidí, nelpí, nepotřebuje vlastnit a neklade si žádné podmínky, ani očekávání, prostě jen věří. Láska je soucit, štědrost, laskavost, tolerance, trpělivost a pravda, nechte se právě touto energií tento týden společně s Michaelem okouzlit, meditujte a dopřejte si chvilku s tímto mocným archandělem, nechte a dovolte si uvolnit a odplavit všechny negativní energie a povahy, o kterých si myslíte že vám k ničemu již nejsou, všechny staré závislosti a lpění na situacích, u kterých cítíte, že je potřebujete změnit, požádejte Michaela o přetnutí těch energií, které jsou na nízké úrovni a nechte přijít a zaplavit se  novými, uzdravujícími energiemi, otevřete se hravosti, víře a odvaze něco změnit.

Staňte se pro tento týden opět hravými, veselými a skotačivými dětmi, které neznají žádná omezení a hranice, jsou okouzleni svou nevinností, svou božskou podstatou, svou odvahou a plni očekávání všeho nového, touží po nových zkušenostech a dobrodružstvích, jdou do všeho naplno a s vírou a láskou, že to může dopadnou jen nejlépe jak může, protože nic jiného ani neznají :). Dovolte si přijmout myšlenku a pravdu, že jste vždy v každém okamžiku chráněny a vedeny Božskou silou čisté, ničím nepodmíněné lásky, ať už vám bylo pět, či je vám padesát. Vaše láska a touha po ní, boří všechny hranice, vytváří a přitahuje si opět jen okouzlující čistou a božskou magii tohoto citu a energie.  Spojte se se svou Božskou magickou láskou a kouzlete, čarujte a představujte si ji, jako když malé dítě fouká mýdlové bubliny přes bublifuk. Představte si svůj bublifuk lásky a rozmnožujte radost a lásku kolem sebe :). Hrajte si a buďte šťastni. Michael přichází, aby vám dodal odvahu a víru, že jste úžasní, abyste opět našli smysl svého života, sebedůvěru a sebelásku, ochraňuje vás a miluje.

Posílám vám andělské požehnání a lásku, hledejte svou Božskou podstatu sami v sobě, tou vždy byla, je a bude LÁSKA, která překonává s lehkostí všechny obavy, strachy a pocity nejistoty. Máte dostatek odvahy a víry být láskyplnou Božskou bytostí, takovou, jakou jste vždy byly na počátku své cesty a prapodstaty. Otevřete se jí naplno, hrajte si a radujte se ze sebe, z celého nekonečného vesmíru a hojnosti, která k vám s vaší radostí a láskou bude snadněji přicházet, přestaňte se kontrolovat a nechtějte mít nad vším svou moc. Krásný podzim, s láskou Hanka

 

—————

Zpět