Informace pro vás...

15.01.2013 10:48

 


Nádherné zimní ráno mí drazí. 

Zase přicházím s troškou informací.
Vím, že stehně jako já jste nyní zahlceni informacemi o všem možném. 
Já chci sdílet něco jiného. Proč taky ne, vždyť mi to pomáhá žít plnohodnotný a krásný život.
Volba je na každém z nás. Můžeme neustále nadávat na politiku, ekonomiku, amnestii, volby prezidenta ...
nebo s tím můžeme něco udělat. 
Můžeme hovořit o věcech, které pomohou změnit svět kolem nás. Můžeme hovořit o věcech, které nám pomohou
nahlédnout do svého nitra a objevit sílu a odvahu začít konat, odvahu věci změnit. Zaměřit se na sebe .. být těmi nejlepšími, jakými dokážeme být.

Strach není opadstatněný ve většině případů. Proč se tedy bát? Srdce se nebojí, nezná strach a nikdy neporadí nesprávně. Naopak srdce nám vždy 
nabízí nekonečný zdroj lásky, moudrosti, soucitu, což nám pomáhá povznést se nad okolnosti a chvíle v našich životech.
Je nutné se naučit dělat rozhodnutí srdcem. 

Jak Aquia Branca - Bílý Orel říká:
"... vaši náplní je věnovat pozornost svému srdci a vaše srdce bude dávat pozor na vše ostatní."

v lásce, vděčnosti a službě, 
                    Zbynek "Zibby" Eller
            If you cannot be a poet, be the Poem

 

—————

Zpět